(V)OOR VROUWEN

Met de steun van Vlaanderen (departement Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering) en in samenwerking met het Internationaal Comité coacht FMDO op landelijk niveau Oekraïense vrouwen tot ‘luisterende oren’.

 Zij kregen hiervoor een intensieve opleiding tijdens een vormingsweekend in de lente van 2023 over volgende thema’s:

  • Intrafamiliaal geweld
  • Trauma en traumaverwerking

Na deze opleiding gaan ze als steunfiguren te werk om andere Oekraïense vrouwen bij te staan en naar hen te luisteren. Ze vangen signalen en noden op en kijken om door te verwijzen waar nodig. Hiernaast organiseren ze toegankelijke activiteiten om vrouwen samen te brengen en te verbinden. Zo zijn ze als ‘luisterend oor’ een steun en toeverlaat voor vele vrouwen.

Wil je meer weten over dit project of wil je graag ondersteuning van één van de vrouwen?

Neem contact op met Mira, Sara of Marie:

mira@fmdo.be

sara@fmdo.be

marie@fmdo.be

© Femke den Hollander

Dit project is een samenwerking tussen FMDO en onderstaande partners: