Missie

unnamedFMDO overkoepelt en ondersteunt sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Zo versterkt FMDO de emancipatie, de participatie en het volwaardig burgerschap van onze achterban. Hierbij streeft FMDO niet enkel naar gelijke kansen, maar ook naar gelijke uitkomsten.

Door sensibilisering en ontmoeting stimuleert FMDO het samenleven van individuen en gemeenschappen met elkaar in plaats van naast elkaar. Een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit staat hierbij centraal. FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van aangesloten verenigingen te faciliteren.

Een sterk verenigingsleven van mensen met een migratieachtergrond is een belangrijke schakel in een superdiverse samenleving.