Over ons

Meer dan 200 verenigingenFMDO vzw staat voor Federatie van Mondiale Democratische Organisaties.

We zijn erkend als vereniging in het werkveld sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse overheid.

We zijn een koepelorganisatie en onze kerntaak bestaat uit het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO vzw overkoepelt dergelijke verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Momenteel overkoepelen  we 210 lidorganisaties.

We streven bij FMDO volgende doelstellingen na:

FMDO streeft naar participatie en volwaardig burgerschap van mensen met een migratieachtergrond.

FMDO werkt aan de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.

FMDO stimuleert het samenleven van individuen met elkaar i.p.v. naast elkaar vanuit een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit in een superdiverse samenleving.

FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond te faciliteren.

 

Leer meer over de werking van FMDO in onze brochure.