Vlaams-Brabant

Hieronder vind je een overzicht van onze lidverenigingen in Vlaams-Brabant.


AL DALIEL VZW

Al Daliel werkt rond interreligieuze contacten, open dialoog en verdraagzaamheid. De vereniging organiseert interreligieuze ontmoetingen en moskeebezoeken in samenwerking met kerkgemeenschappen en secundaire scholen in het Leuvense.


FRANATAM

Deze Congolese organisatie wil jongeren en jongvolwassenen van niet-Belgische origine stimuleren om zich in te zetten voor hun eigen leven en constructief aan hun toekomst te bouwen. Dit doen ze door het organiseren van evenementen waarbij rolmodellen expliciet aanwezig zijn en hun verhaal vertellen aan de jongeren.


ICC

mccICC staat voor Intercultureel Cultureel Centrum Masjid al-fath. Deze moskee uit Leuven heeft ook een culturele en maatschappelijke werking waarbij men in dialoog gaat met de buurt, culturele activiteiten en taallessen organiseert.


NIGERIAANSE PROGRESSIEVEN IN LEUVEN

Deze vrijwilligers brengen de Nigeriaanse gemeenschap in Leuven samen. Ze bespreken maatschappelijke thema’s en organiseren infosessies. Ze brengen de gemeenschap ook samen aan de hand van culturele uitstappen of feesten.


PARTAGE EN COULEURS ASSE
PECPartage en couleurs zet jongeren in beweging in Asse. Aan een goedkoop tarief geven jongeren dansles aan elkaar. Elk jaar organiseren ze een grote show en ze besteden ook heel wat aandacht aan intergenerationele activiteiten. Ben je op zoek naar een vakantiejob of wil je jongeren uit andere Europese landen leren kennen? Partage en couleurs neemt je mee op pad!


RECHT OP MIGRATIE vzw (Vluchtelingenhuis Leuven)

Recht op migratieHet comité “Recht op migratie” is ontstaan na de hongerstaking van mensen zonder papieren in 2006 in Leuven. Van dan af is het comité actief geweest op verschillende terreinen: lobbywerk bij parlementsleden, het voeren van acties vooral tegen de gesloten centra, het verlenen van individuele steun aan vluchtelingen, in het bijzonder aan de mensen zonder papieren, steun aan hongerstakingen en regularisatiecampagnes en het informeren langs artikels en de website.

Recht op migratie vindt haar inspiratie in de overtuiging dat  “ Elke mens het recht heeft op een menswaardig bestaan en op het recht op migratie en op asiel. Dat kan maar verwezenlijkt worden met een beleid van rechtvaardige en duurzame economische en sociale ontwikkeling en door ontwapening.”

Recht op migratie organiseert sensibiliseringsacties en heeft ook het Vluchtelingenhuis opgericht.

Het Vluchtelingenhuis biedt tijdelijk opvang aan vluchtelingen zonder papieren, vooral vrouwen – al dan niet met kinderen – en jongvolwassenen die omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen onderdak hebben. In het huis kunnen ze tot rust komen en een plan voor de toekomst uitwerken. Het vluchtelingenhuis draait volledig op de maandelijkse steun van een 200-tal financiële steunverleners. Vrijwilligers zetten zich samen met en voor de bewoners in voor allerhande taken, zoals het onderhoud van de tuin, Nederlandse les, vervoer naar het ziekenhuis, activiteiten met de bewoners, enz.

Lees meer op: www.rechtopmigratie.be

CR Dries RengléDeze foto werd genomen door Dries Renglé op de opendeurdag van het Vluchtelingenhuis in 2015 en won een prijs uitgereikt door de KBS.