Oostende

Hieronder vind je een overzicht van de lidverenigingen in Oostende. Indien je graag contact wilt opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen, neem dan contact op met Bo Goeminne:

bo@fmdo.be

0483 59 56 05

 


AGOA (Association Guinee d’Ostende et amis)

Deze Afrikaanse lidvereniging bestaat al enkele jaren. Om hun werking verder uit te bouwen werden ze in 2018 lid van FMDO in Oostende. De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die graag feesten organiseren waar ontmoeting centraal staat. Iedereen is bijvoorbeeld welkom op hun jaarlijkse Afrikaanse barbecues. In de toekomst willen ze ook graag een Noord-Zuidwerking op poten zetten.


AMAN/peace Foundation

Pakistaanse vereniging AMAN is lid van FMDO sinds het voorjaar van 2019. De feitelijke vereniging werd opgericht nadat verschillende vrouwen uit de Pakistaanse gemeenschap hadden aangegeven dat er nood was aan gemeenschapsvormende activiteiten. De vereniging wil daarom vooral verbindende activiteiten organiseren zoals culturele uitstappen en projecten, maar ook open workshops over deelaspecten van de Pakistaanse cultuur.


AMORGA vzw

Amorga Logo

Amorga vzw zet zich in voor Orissa, een dorpje in India.
In Oostende organiseert de vereniging verschillende ontmoetingsactiviteiten en educatieve activiteiten.


ARAGATS- De Armeense Gemeenschap van Oostende

Aragats wil de Armeense taal en cultuur delen met respect en aandacht voor de lokale samenleving. Zij organiseren Armeense taal-cultuurlessen voor de jeugd. De vereniging organiseert ook jaarlijks enkele socio-culturele activiteiten waarop iedereen welkom is. Aragats viert haar 10de verjaardag in 2019!


ARIANA

Ariana is een Afghaanse vereniging die alle nationaliteiten verwelkomt op hun activiteiten waar de Afghaanse cultuur en tradities centraal staan.
Ariana organiseert workshops over de Afghaanse cultuur, dansworkshops, culturele activiteiten.


ASHTI
Asthi is een Koerdische vereniging die door middel van dans, muziek en sportactiviteiten hun Koerdische cultuur meer bekendheid willen geven bij het bredere publiek. Ze willen ook graag nieuwkomers helpen om te integreren in Oostende.


ATLAS

Vereniging die de Marokkaanse cultuur wil voorstellen aan een breed publiek. Ze doen dit vooral aan de hand van culinaire workshops en socio-culturele activiteiten voor volwassenen.


BAHAR

BaharBahar is de nieuwe naam van Afghaanse vereniging Mama Oostende. Deze vrijwilligers zetten zich in voor alle vrouwen in Oostende. Ze willen werken rond empowerment en vrouwen uit verschillende culturen samenbrengen.


CULTURELE GEMEENSCHAP SOMALIE IN OOSTENDE
Culturele gemeenschap Somalie OostendeDeze Somalische vereniging organiseert allerlei activiteiten in Oostende voor mannen en kinderen. Zo organiseren ze jaarlijks verschillende voetbaltornooien. In de toekomst willen ze ook lessen voor kinderen organiseren. Op deze manier hopen ze het netwerk van hun achterban te vergroten.


EGYBELG
Logo Egybelg

Egyptische vereniging in Oostende die de cultuur en tradities van Egypte wenst kenbaar te maken. De vereniging organiseert educatieve workshops waar deelnemers kennismaken met de rijke geschiedenis en cultuur van Egypte.
De ontmoetingsmomenten worden georganiseerd voor een zeer divers en multiculturele publiek in Oostende.

 


JAKOEBOE vzw

logo jakoeboe vzw
De vereniging zet zich in voor vluchtelingen die net aangekomen zijn in Oostende.
Jakoeboe organiseert activiteiten waar vluchtelingen en Belgen kennismaken met elkaar. De vrijwilligers zetten zich ook in om mensen efficiënt en correct door te verwijzen naar diensten die verder kunnen helpen.
De vereniging organiseert wekelijks voedselbedelingen, ontmoetingsactiviteiten, computerworkshops … Jakoeboe werkt samen met Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

 


JIYAN

JiyanJiyan is een Koerdische vereniging in Oostende. De bestuursleden zetten zich in om de Koerdische geschiedenis, cultuur, tradities kenbaar te maken aan een ruim publiek. Daarnaast organiseert Jiyan ook socio-culturele activiteiten.


KAGANDAHAN

Kagandahan

Kagandahan is een Filipijnse vereniging die zich inzet voor vrouwen  & kinderen uit Oostende. De vereniging organiseert activiteiten waar vrouwen en kinderen van alle nationaliteiten kennismaken met elkaar tijdens ontspannende activiteiten (koken, schilderen, dansen…). Eerder hadden ze al een project ‘Kagandahan reist rond de wereld’.


KINO KONGA BATUI

Kinu Konga batui Logo

Dit is een Congolese vereniging die in 2011 opgericht werd met als doel Afrikanen en Belgen samen te brengen en door middel van socio-culturele avonden de Oostendse bevolking te informeren over Congo. Er wordt ook heel wat materiaal ingezameld voor ziekenhuizen in Afrika.
Kino Konga Batui organiseert ook wekelijkse ontmoetingsactiviteiten waar daklozen, vluchtelingen … samenkomen en genieten van een gratis kom soep.


KOLONA MAAN

logo kolona maan

Kolona Maan is een Oostendse vereniging voor vrouwen en kinderen met een diverse culturele achtergrond (Marokko, Libanon, Irak, Iran, België, … ). Ze focussen zich op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet de verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen.
Kolona Maan organiseert ook taal en cultuurklassen voor kinderen.


LA KONKO

La Konko (De schelp) is de Oostendse afdeling van FLANDRA ESPERANTO-LIGO (FEL) vzw.
Het is een vereniging die mensen van over de hele wereld samenbrengt met hun universele taal Esperanto. Jaarlijks komen de verschillende vestigingen uit het land samen voor socio-culturele activiteiten, lezingen, workshops… En de jaarlijkse festivals die ze organiseren brengen mensen samen van over de hele wereld.  Een bruisende vereniging met een universele taal!


LATINACION

latinacionLatinación werd opgericht in 2015 en groeide op korte tijd uit tot een grote actieve vereniging. Latinacion verenigt mensen uit Latijns-Amerika en deelt de Latijns-Amerikaanse cultuur met iedereen die interesse heeft. Het doel van Latinacion is om een brug te bouwen tussen de Latijns-Amerikaanse gemeenschap en andere Oostendenaars. De verenigingen organiseerde al verschillende projecten, maar ook lezingen, dans-workshops, vormingen, etc. Ze doen het allemaal met een groot enthousiasme!


MAANDEEQ

maandeeqMaandeeq is een vrouwenverenging voor Somalische dames in Oostende. Ze organiseren culturele activiteiten en uitstappen voor Somalische en Belgische dames en kinderen. Daarnaast willen ze de Somalische dames meer met elkaar en Oostende instanties in contact brengen. Dit doen ze door wekelijkse gesprekstafels en uitstappen.


MASOLO vzw

Masolo vzw organiseert socio-culturele activiteiten waar liefhebbers van de Afrikaanse cultuur verwelkomd worden. De Afrikaanse cultuur is zeer divers en rijk waardoor Masolo vzw regelmatig activiteiten organiseert voor de liefhebbers.


MATONDO

MAtondoMatondo is een multicultureel koor in Oostende. Het koor repeteert wekelijks en ze treden regelmatig op. Matondo organiseert ook culturele activiteiten waar zang, dans en verhalen centraal staan.


MIR

De eerste Russische vereniging in Oostende organiseert Russische dansles, taalles en culturele activiteiten voor groot en klein. De vereniging kijkt naar de noden van de samenleving en probeert daarop in te zetten. Zij organiseren verschillende activiteiten, vormingen, informatiesessies, op maat van hun achterban.


MULTI COLOR BELGIË

multi color BelgiëEen vrouwenorganisatie die vrouwen van alle nationaliteiten in Oostende wil samenbrengen. Ze stimuleren het aanleren van de Nederlandse taal, houden vrouwenontmoetingen en maken elkaars cultuur kenbaar naar alle inwoners van Oostende.


MULTI MONDO vzw

multi mondoMulti Mondo vzw organiseert verschillende activiteiten waar deelnemers kennismaken met elkaar, sport en de Congolese cultuur.
De vereniging organiseert: workshops, vormingen, informatiemomenten, culturele activiteiten, tentoonstellingen…


NEPALI SAMUDAYA OOSTENDE

Nepalese vereniging die de integratie tussen Oostendenaren en Nepalezen wil bevorderen. Ze organiseren verschillende Nepalese culturele avonden en organiseren ook een aantal uitstappen op jaarbasis.


OMID_E_MAIHAN

Omid_e_maihanOmid_e_maihan is een Afghaanse jongerenvereniging in Oostende. Ze willen een vereniging zijn waar alle Afghaanse jongeren een plaats vinden. Samen willen ze culturele feesten en uitstappen organiseren, waaronder ook acties om de Afghaanse cultuur in een positief daglicht te stellen.


ONE HEART, ONE MIND

Deze Filipijnse vereniging steunt een aantal projecten in hun thuisland rond onderwijs, bouw van scholen en oprichting van een weeshuis. Ze organiseren festivals, kookworkshops en tentoonstellingen. De opbrengst van hun activiteiten gaat volledig naar hun projecten.


OSBU

Logo OSBUOSBU staat voor Oostende – Bulanjorr (Gambia). Deze Noord-Zuid vereniging organiseert jaarlijks een aantal culturele activiteiten waarvan de opbrengst naar hun project in Gambia gaat. OSBU zet zich in voor het welzijn van vrouwen in moeilijke situaties.


SHAIRWOO

ShairwooShairwoo heeft een werking in Oostende en in Gambia. Ze focussen zich op het verspreiden van de Gambiaanse cultuur. Via culturele activiteiten en structurele samenwerkingen in Gambia organiseren ze kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar met aandacht voor educatie en zelf-ontplooiing van het kind.


SHANTI

De vereniging wenst de Indische cultuur kenbaar te maken bij de Oostendse bevolking. Dit doen ze op zeer uiteenlopende manieren ( filmavonden, culturele activiteiten, gesprekstafels , … )


SUDANESE BELGIAN SOLIDARITY

De leden van Sudanese Belgian Solidarity willen een stem zijn voor de Soedanese gemeenschap in Oostende. Mensen samenbrengen en het delen van hun cultuur staat voor op. Met deze vereniging willen ze participeren aan de samenleving.


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM OOSTENDE

TCC Oostende organiseert wekelijkse taalklasjes voor de kinderen. De gemeenschap wenst de taal en cultuur te behouden door lessen aan te bieden. De vereniging organiseert verschillende activiteiten voor kinderen ( zomerkampen, culturele activiteiten, danslessen , .. )

 


SYRIË MET LIEFDE

Syrie met liefdeSyrië met liefde is een vereniging opgericht door twee Syrisch-Belgische zussen. Ze willen activiteiten organiseren waarop iedereen kan kennismaken met de Syrische cultuur. Ze willen de Syrische gemeenschap in Oostende bijeenbrengen en helpen waar mogelijk.


TOEKOMST

Is een Syrisch-Irakese vereniging die vormingen geeft rond technologie, ervaringen rond werk wil uitwisselen, infosessies over het Midden-Oosten organiseert en nieuwkomers wegwijs wil maken in Oostende.


WATAN

Watan is een socio-culturele vereniging met Afghaanse roots.  Ze willen de Afghaanse cultuur dichter bij de mensen brengen , door middel van kookworkshops, danslessen , traditionele feesten. Ze willen ook taallessen organiseren in het Dari en Pashtu.


ZACHU SOLIDARITY COMMUNITY BELGIUM

Zachu solidarity communiuty BelgiumDe Tibetaanse cultuur en mensen samenbrengen is één van de doelstellingen van Zachu Solidarity Community Belgium. Dit doen ze aan de hand van culturele activiteiten en educatieve activiteiten.