BXL@WORK

Bxl@work | Project ID 8880
Project met financiële steun van ESF, Europa en Vlaanderen.

Looptijd van het project: 01/01/2020 – 31/ 12 /2021

Babette Vergauwen | Jobcoach Bxl@work Brussel
0486 34 68 45 | babette@fmdo.be

Kantoor FMDO vzw – Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

Projectomschrijving:

Vanaf midden januari 2018 gaat er in Brussel een nieuw tewerkstellingsproject van start. De vzw Actieve Interculturele Federatie (vzw AIF+) verbindt zich ertoe om mensen met een migratieachtergrond (nieuwkomers, vluchtelingen, eerste en tweede generatie) te begeleiden naar een opleiding of werk. Vzw AIF+ gaat samen met drie partners (IC vzw, FAAB vzw en FMDO vzw) de doelstelling aan om minstens 200 mensen per jaar te bereiken en te begeleiden.

De focus ligt op het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Brussel. Deze doelgroep is meestal niet zelfredzaam omwille van een lagere scholingsgraad, een beperkte kennis van het Nederlands, psychologische en sociale drempels, leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening en/of een mix van al deze factoren. Zij hebben daarom meer ondersteuning en informatie nodig dan dat de gewone trajectbegeleiding van de VDAB/ACTIRIS kan bieden.Het project onderscheidt zich van andere door een persoonlijke aanpak, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan allerhande (sociale) drempels die de zoektocht naar werk belemmeren. Bovendien blijven cliënten opgevolgd worden nadat ze een opleiding of werk gevonden hebben.

Doel- resultatenomschijving:

Onze doelstelling is om met AIF+ vzw 50 deelnemers per jaar via outreachingacties te bereiken en te begeleiden. Met alle betrokken partners samen betreft dit 200 deelnemers per jaar.

Financiëel:
ESF goedgekeurd bij aanvraag: €344 490.00

VCF goedgekeurd op aanvraag: €344 490.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €172 245.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag: €861 225.00

Meer informatie: https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/bxlwork