Praktische gids voor ontwikkelingssamenwerking

Dit boekje biedt praktische tips voor verenigingen die graag een project willen starten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. We beschikken over een Nederlandstalige, Engelstalige of Franstalige versie.

Bestellen kan via naima@fmdo.be en door storting van 8 euro op BE19 7865 8617 38 12 op naam van FMDO met vermelding ‘brochure OWS + naam’.