5 nieuwe verenigingen werden lid van FMDO

We stellen je graag aan je voor:

SIEMPRE staat voor Science, Integrity , Empowerment ,Movement, Renewable, Educational Projects . Deze groep van Latijns-Amerikaanse vrouwen zet zich in voor de migrantenvrouwen in ons land. Dit doen ze enerzijds door het zichtbaar maken van de vrouw, anderzijds door in te zetten op sensibilisatie en educatie.  Thema’s zoals vrouwenrechten, gelijkheid van de vrouw, geweld op vrouwen  komen steevast aan bod in hun werking.

 

Arnab verenigt vrijwilligers met Nigerese origine en werkt rond de Noord-Zuid problematiek. Ze behandelen thema’s als klimaatverandering en computerlessen in Niger. Daarnaast richten ze zich op het versterken van de Afrikaanse gemeenschappen in Antwerpen en het organiseren van  diverse culturele activiteiten.

 

Anidaso abusua, deze splinternieuwe Ghanese vereniging betekent ‘Huis van Hoop’ en wil de gehandicapte en kwestbare kinderen in Ghana ondersteunen via diverse solidariteitsactiviteiten. Daarnaast promoten ze de Ghanese cultuur en bieden ze gezelschap aan eenzame senioren in Antwerpen.

 

 

Amorika is ontstaan uit liefde (amor) voor Latijns-Amerika. Het is een collectief uit Latijns-Amerika, Spanje en België dat van kunst, migratieverhalen, fotografie en literatuur houdt. Ze organiseren Spaanse lessen voor kinderen, muzikale optredens, filmavonden en tentoonstellingen o.a. thuishoren.

 

 

AGOA (Association Guinee d’Ostende et amis) is een Afrikaanse lidvereniging die al enkele jaren bestaat. Ze werden onlangs lid om hun werking verder uit te bouwen. De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die graag feesten organiseren waar ontmoeting centraal staat. Iedereen is bijvoorbeeld welkom op hun jaarlijkse Afrikaanse barbecues. In de toekomst willen ze ook graag een Noord-Zuidwerking op poten zetten.

Deel