Brussel

In Brussel ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Elie Marechal

elie@fmdo.be – 0492 27 59 45

KANTOOR FMDO BRUSSEL: Sainctelettesquare 19, 1000 BrusselAFIIP

AFIIP is de afkorting van African International Institut for Peace. De vzw is een groep Afrikanen van verschillende origine die werkt rond vrede. Daarover geven ze workshops, conferenties en stimuleren ze dialoog over thema’s zoals mensenrechten, democratie, migratie, vrede … Sommige leden zijn artiest en gebruiken hun kunst als middel tijdens heel wat activiteiten.

Contact: kaptuefotsoblaise@yahoo.fr / 0493 84 34 13AL TAHADY

Al Tahady  betekent ‘De Uitdaging’. Het is een vereniging van artiesten die willen werken rond integratie van vluchtelingen en mensen met een beperking in de artistieke wereld. Ze willen via artistieke ontplooiing een verschil maken in de maatschappij. Vanuit de basisprincipes tolerantie, solidariteit en gelijkheid willen ze netwerken bouwen van diverse mensen. Via kunst en ontmoeting en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren wil deze diverse groep artiesten de wereld verbeteren.

Contact:  saidamanai88@gmail.com / 0489 13 86 99ALAFIA VZW

Alafia vzw is een Togolese vereniging uit Brussel. Ze organiseren culturele activiteiten om hun cultuur te beleven en door te geven aan jongere generaties en andere Brusselaars. Ze zetten zich in om solidariteit te creëren binnen de Togolese gemeenschap in Brussel en helpen ook nieuwkomers hun weg te vinden.

Contact: tontongamal2014@gmail.com / 0484 78 50 14ALMADINA

Almadina betekent ‘stad’ in het Arabisch. Deze Marokkaanse vereniging organiseert verschillende activiteiten zoals vormingen, dialoogtafels Nederlands, debatten en lezingen. Ook komen ze samen om over literatuur en poëzie te spreken.

Contact: almadinaasbl@gmail.com / 0484 02 66 81AMALBELGIKA

Amalbelgika is een Anderlechtse vereniging die werkt aan de integratie van migranten. De vrijwilligers wijzen je de weg naar reguliere diensten en helpen je orde te brengen in je administratie.
Amalbelgika leidt haar publiek hiernaast toe naar cultuur in Brussel.

Contact: mohamedlaminebassa@yahoo.fr / 0466 31 53 70AMOME

Het is een vereniging die samen met FOS opkomt voor de rechten van Marokkanen die in het buitenland verblijven. Ze organiseren jaarlijks ook een colloquium, met als thema’s: solidariteit, cultuurparticipatie,… Daarnaast gaan ze ook op zoek naar oplossingen waar de allochtone gemeenschap mee kampt.ARDAPS VZW

Vzw ARDAPS zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben om sociale en professionele aansluiting te vinden bij de maatschappij. ARDAPS organiseert in samenwerking met de Voedselbank voedselbedelingen in Neder-Over-Heembeek. Daarnaast organiseert ARDAPS bijeenkomsten voor senioren. Elke woensdag komt een groep senioren bij elkaar om Nederlandse les te volgen. Daarnaast werken ze aan | organiseren ze gezamenlijke projecten, activiteiten, uitstappen of uitwisselingen.ART TEQA TEXILE

Art Teqa Textile is een levendige, multiculturele vereniging die individuen samenbrengt door boeiende workshops die verbonden zijn met textiel en vilt. Deze creatieve bijeenkomsten vormen niet alleen een bron van artistieke expressie, maar zijn een feestelijke viering van erfgoed. Door middel van textiel en vilt weeft Art Teqa Textile een kleurrijk tapijt van samenhorigheid en culturele uitwisseling, waar ze de unieke achtergrond van iedereen vieren.ASSADA

Assada is een Marokkaanse vereniging die open staat voor iedereen. Ze organiseren culturele en educatieve activiteiten, vaak gericht op ontmoeting tussen verschillende culturen. Op wekelijkse basis komen ze samen voor hun activiteiten zoals voetbal, muzikale repetities en huiswerkklasjes.

Contact: assada@live.be / 0475 85 01 51BAWASA

Bawasa organiseert projecten met jongeren, vrouwen en ouderen. Ze willen de integratie tussen deze verschillende doelgroepen bevorderen.

Contact: mansiabel.bawasa@yahoo.com / 0473 21 84 73BELGISCH-MAROKKAANS FORUM (FOS)

Het Belgisch-Marokkaans Forum versterkt de solidariteit tussen de Marokkaanse gemeenschap in België en de bevolking van Marokko.

Contact: absaret1@gmail.com / 0495 51 82 13CULTUREEL CENTRUM VOOR INBURGERING EN ONTWIKKELING

Dit centrum is een Marokkaanse vereniging. Ze geven op een laagdrempelige manier lessen informatica en Nederlands. Ze bieden ook huiswerkondersteuning aan.

Contact: m.essatibi@gmail.com / 0483 45 57 15COLLECTIEF BRUSSEL-BUJUMBURA

Het Collectief verenigt mensen die afkomstig zijn van of linken hebben met de hoofdstad van Burundi, Bujumbura.

Ze organiseren culturele activiteiten ter promotie van de Burundese cultuur en zijn begaan met de toekomst van de stad Bujumbura en denken samen over na. Ook organiseren ze sensibiliserende activiteiten en zamelen ze geld in voor projecten in deze stad.

Contact: ntacovic2000@yahoo.fr / 0477 50 94 78DAR EL WARD

Dar el Ward zet zich in voor een solidaire samenleving. Ze organiseren activiteiten voor vrouwen maar doen ook aan ontwikkelingssamenwerking in Marokko. Ze stimuleren solidariteit met mensen die het minder goed hebben en organiseren sensibiliserende activiteiten zoals een benefiet of een lezing. Dar el Ward werkt rond vele thema’s zoals armoede, werk, huisvesting en de situatie in de gevangenissen.

Contact: darelward@live.be / 0475 21 23 03EGYBELG BRUSSEL

Egybelg is al enkele jaren actief lid van FMDO Oostende en breidde begin 2018 haar werking uit naar Brussel. Deze vereniging organiseert verschillende activiteiten voor de Egyptische gemeenschap en geïnteresseerden in Brussel. Zo willen ze de gemeenschap dichter bij elkaar brengen en anderen inspireren over de Egyptische cultuur en al haar rijkdommen.

Contact: egybelg@hotmail.com / 0483 67 23 63


ERROR 410

Error 410

ERROR 410 is een jong ‘Urban Art’ collectief dat kansen wil creëren om open te bloeien en te evolueren in de Hiphop cultuur.
De discipline biedt zowel de kunstenaars als het publiek een nieuwe ervaring aan.
ERROR 410 is een Brussels collectief dat verschillende artiesten vanuit de Hiphop & urban wereld verzamelt.

Contact: info@error410.com / 0465 58 80 83ETHIOPIAN CULTURAL CENTER IN BELGIUM

Logo Ethiopian Cultural Center in Belgium

Ethiopian Cultural Center in Belgium is een vereniging die een plek wil creëren waar de Ethiopische gemeenschap dichter bij elkaar kan komen. Daarnaast willen ze hun geschiedenis, cultuur, taal en traditie met zoveel mogelijk mensen delen. Meer info op hun website of hun Facebookpagina.

Contact: ethioculturalcenterbelgium@gmail.com  / 0485 10 26 24ETHIOPISCH FORUM IN EUROPA

Logo Ethiopisch Forum

De vrijwilligers van deze vereniging verdiepen zich in de situatie in Ethiopië. Ze organiseren conferenties en activiteiten waarbij ze de huidige politieke, religieuze, sociale … situatie in Ethiopië bespreken vanuit verschillende standpunten. In Ethiopië zijn er namelijk veel verschillende culturele groeperingen. Ethiopisch Forum in Europa gelooft dat samenleven mogelijk is als we aandacht hebben voor elkaars eigenheid. Ze verzamelen ook alle informatie voor de Ethiopische diaspora in Europa op de website dildiy.info

Contact: aberayemaneab@gmail.com / 0484 78 16 04


EUROGZENNAYA

Eurogzennaya

Euro-Gzennaya vzw streeft naar sociaal-economische, culturele, ecologische, educatieve en sportieve ontwikkeling in Europa en Marokko. Ze bevorderen de sociale cohesie en permanente educatie op de werkplek en stimuleren intergenerationele dialoog en interculturele bemiddeling. Ook organiseren ze alfabetiseringscursussen, workshops en bewustwordingssessies. Daarnaast bieden ze sociale en juridische infomomenten aan, begeleiden ze bij administratieve zaken zoals pensioen- en verzekeringsaanvragen en zetten ze zich in voor thema’s als racisme, discriminatie en armoede, met speciale steun voor kansarme groepen.


EURO KASSITA

Deze vereniging uit Vorst is actief rond informatica, reportages maken en websites bouwen. Ze organiseren ook benefieten en culturele activiteiten om de Amazigh-cultuur te beleven.

Contact: eurokassita@hotmail.com / 0466 18 29 00


EYANO

De vereniging Eyano wil isolement onder ouderen bestrijden en hun sociale welzijn bevorderen. Door het organiseren van sociaal-educatieve en culturele activiteiten in de stad en in dagcentra dragen ze bij aan het behoud van autonomie en onafhankelijkheid, met respect voor de sociaal-culturele context van elke persoon. De vereniging doet dit door middel van opvang, voorlichting, preventie, promotie en onderzoek, …FAA

Deze nieuwe vereniging verenigt vrouwen in Brussel. De voorzitster is een trotste Algierse, maar samen met de vrijwilligers zetten ze zich in voor alle vrouwen in een kwetsbare positie. Ze organiseren laagdrempelige ontmoetings- en ontspanningsmomenten waar iedereen zich thuis voelt.

Contact: asblfaa@gmail.com / 0484 73 91 03F.DIA

F.dia is een vereniging van West-Afrikanen. Ze werken rond integratie en ontmoeting. Zo helpen ze Soedanese nieuwkomers zich beter te integreren en organiseren ze ontmoetingsactiviteiten zoals culturele avonden en voetbaltoernooien.

Contact: fdia.int@gmail.com / 0466 11 52 76FEZA VZW

Feza organiseert socio-culturele activiteiten voor vrouwen van etnisch-culturele minderheden. In hun lokaal in Schaarbeek organiseren zij dagelijks activiteiten. Zo zijn er ontbijtontmoetingen, informatiesessies, zelfverdedigingslessen, intergenerationele namiddagen en is er een creatief atelier en taalinitiatie. Ze organiseren ook uitstappen met de vrouwen en er zijn fietslessen.

De doelstellingen van de vereniging: het isolement doorbreken, een band creëren met ons land, de autonomie van migrantenvrouwen en andere vrouwen bevorderen, de toegang tot informatie faciliteren, sensibiliseren, ondersteunen, mobiliseren, oriënteren en begeleiden van vrouwen in een proces van emancipatie om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren. Maar ook creativiteit opwekken, de kennis en het gebruik van lokale rijkdommen boosten en werken aan vooroordelen om een beter samenleven tot stand te brengen.

De filosofie van de vereniging bestaat erin om migrantenvrouwen een bijdrage te laten leveren bij de integratie van nieuwkomers. Om dit te kunnen doen, nodigen ze migrantenvrouwen uit om de nieuwkomers te informeren, stimuleren en motiveren. Deze expertes hebben zelf moeilijkheden gekend waarmee de nieuwkomers te maken krijgen en op die manier kan er een vertrouwensband ontstaan.

Contact: info@feza-asbl.be / 0489 33 99 42 / 02 242 36 42FONDATION NOAH

Fondation Noah wil het grote publiek inlichten en sensibiliseren over kanker. Hiertoe organiseren ze, in samenwerking met artsen, regelmatig informatiemomenten en campagnes. Verder geeft deze vereniging steun aan families van zwaar zieke kinderen, wezen en andere kwetsbare personen.

Contact: noahfondation07@gmail.com / 0467 60 77 98GREEN HOPE

Een Somalische vereniging die vanuit België ijvert voor een betere socio-economische situatie in Somalië. Zij zijn actief op vlak van sensibilisering en ontwikkelingssamenwerking.

Contact: hamoalim@gmail.com / 0466 40 27 16


GÜN GÜNNA

Gün Günna stimuleert Brusselaars om solidair te zijn met weeskinderen in Afrika. De vrijwilligers organiseren allerhande culturele activiteiten en zamelen zo geld en materiaal in waarmee ze twee weeshuizen in Afrika ondersteunen. Ze leiden hun achterban ook toe naar het culturele aanbod in Brussel.

Contact: gungunna3@gmail.com / 0487 14 06 74


HADJATS CLUB

Hadjats Club verenigt al vele jaren Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie. Ze organiseren per week twee ontmoetingsmomenten met lessen Arabisch schrijven en debatten. Ze organiseren ook samen met Dar el Ward zwemlessen voor vrouwen en werken mee aan solidariteitsactiviteiten.

Contact: oumoumounir@hotmail.com / 0479 76 80 07


HET DORP VZW

Deze buurtvereniging rond het Daillyplein in Schaarbeek brengt mensen uit hun huis en stimuleert ontmoeting tussen buren.

Contact: uriameki@hotmail.com / 0473 69 56 93


HET MEERVOUD VZW

Deze vereniging uit Sint-Agatha-Berchem organiseert activiteiten voor vrouwen en kinderen. Ze organiseren huiswerkklassen, taallessen en ontmoetingsmomenten voor vrouwen. Elk jaar koken ze samen maaltijden voor daklozen. Ze trekken er ook samen op uit en verkennen Brussel en België.

Contact: hetmeervoud@msn.com / coordinatie@hetmeervoud.com / 0487 60 52 34


HET VLOT VAN DE HOOP

De vrijwilligers van ‘het Vlot van de Hoop’ organiseren sociale en culturele activiteiten in Brussel. Tijdens activiteiten vragen ze steeds aandacht voor het welzijn van weeskinderen in Kameroen en roepen ze op om solidair te zijn.

Contact: leradeaudelespoir@gmail.com / 0484 08 19 82


HOPE

Hope verenigt personen met een vluchtverhaal die recent zijn aangekomen in België. Alle vrijwilligers zijn ook zelf vluchtelingen die ondertussen erkend zijn en zich vanuit hun eigen ervaring willen inzetten voor lotgenoten. Ze maken mensen wegwijs in België en willen de talenten van vluchtelingen in de kijker zetten.

Contact: mohammed80clerk@gmail.com / 0467 78 15 50


HUIS VAN AMAZIGH (Thadarth N Imazighen)

Deze vrijwilligers organiseren culturele evenementen ter promotie en verdediging van de rechten en cultuur van de Amazigh. Ze organiseren ook taallessen en helpen nieuwkomers hun weg te vinden in België.

Contact: aissa.dmam@gmail.com / 0486 30 35 17


IMMIGREZ AUTREMENT- ANDERS MIGREREN

Deze vereniging is ontstaan in 2014 en gelooft in een andere visie op gebied van migratie. Ze werken met nieuwkomers die net in België zijn toegekomen. Dit doen ze door het geven van lessen rond inburgering en door acties aan de Brussel noord station. Daarnaast sensibiliseren ze over migratie en de gevaren in de vertreklanden.

Contact: kouathe@hotmail.com / mutesheila@yahoo.fr / 0484 02 48 56 /  0479 86 41 59


JADES

Contact: prisoekobo@yahoo.fr / 0483 05 56 64


LADDER’OP VZW

Ladder’op vzw zag dat veel kinderen met een migratieachtergrond het moeilijk hebben in het onderwijs in Brussel. Ladder’op matcht vrijwilligers aan leerlingen zodat elk kind de kans krijgt om te slagen in het onderwijs en zijn talenten kan ontwikkelen.

Contact: info@ladderop.be / 0487 52 81 41


LA MAISON DE LEA (LEA ET LES PETITS ANGES)

La Maison De Lea moedigt kinderen met een migratieachtergrond en hun ouders aan om deel te nemen aan het sociale leven. Dit doen ze aan de hand van verschillende sociaal-culturele activiteiten, zoals het organiseren van sport- en artistieke activiteiten, het geven van bijlessen en het aanbieden van opvoedingsondersteuning. 
Hiernaast willen ze het actieve burgerschap bevorderen bij vrouwen en ouderen door het creëren van interculturele en intergenerationele ontmoetingen, het organiseren van conferenties en uitwisselingen en willen ze specifieke ondersteuning aan nieuwkomers aan te bieden.

Contact: lamaisondelea@outlook.com / 0471 40 77 74


LES AMIS DU TOGO

Les Ami(e)s du Togo is een culturele, artistieke en sociale vereniging, actief in België en Togo. Ze promoten culturele diversiteit, vergemakkelijken de toegang tot onderwijs in Togo en stimuleren sociale inclusie, burgerzin, kunst, creativiteit, uitwisselingen tussen generaties en dialoog tussen gemeenschappen.


LISALISI CONGO

LisaLisi Congo bestaat uit mensen van Congolese origine. Ze willen preventie voeren tegen seksueel overdraagbare aandoeningen zoals herpes en aids. Om die taboes te doorbreken organiseren ze in België tal van activiteiten. Daarnaast ondersteunen ze mensen die besmet zijn met een soa en ook straatkinderen uit Congo. Ze besteden extra aandacht aan de vergeten problematiek van bejaarde mensen die op straat leven in Kinshasa. Om deze hulp te kunnen bieden, proberen de vrijwilligers van LisaLisi zoveel mogelijk fondsen te werven door open activiteiten te organiseren in het Brusselse.

Contact: asbl.lisalisicongo1@gmail.com / 0471 69 47 37


MATISSA

Matissa vzw is een bruisende vereniging uit Sint-Gillis. Ze organiseren percussieworkshops voor jongeren en ouderen en organiseren speciale percussieworkshops voor mensen met en zonder handicap. Ze zetten zich in voor solidariteit en verdraagzaamheid en jaarlijks organiseren ze een groot evenement: Urban Street dance.

Contact: djaouzi@hotmail.com / 0483 35 30 32


MERHABA

Merhaba betekent ‘welkom’ in het Arabisch en in het Turks. Het is een sociaal-culturele beweging die wil bouwen aan een een warme wereld voor alle holebi, transgender en intersekse personen (LGBTQI*) met een migratieachtergrond.  Dit doen ze door laagdrempelige onthaal- en ontmoetingsactiviteiten, maar ook door sensibiliseringsacties en beleidsbeïnvloeding.

Contact: info@merhaba.be / 0489 67 67 50 / 0483 09 10 07


MICV

Deze vereniging uit Schaarbeek werkt buurtgericht en is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners die ze ondersteunen op verschillende vlakken zoals de zoektocht naar werk en psychologische begeleiding.

Contact: uriameki@hotmail.com 0473 69 56 93

.


OASIS HEYVAERT

Logo Oase Heyvaert

Oasis Heyvaert is een superdivers collectief dat ruimte maakt voor ontmoeting en verbinding met de bewoners van de multiculturele Heyvaertwijk op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. Voor Oasis Heyvaert begon het allemaal met een gemeenschappelijk moestuinproject voor de bewoners in de wijk. Het project groeide snel door naar een vereniging die tal van activiteiten organiseert om banden te smeden en mensen bewust te maken van hergebruik, compostering en transformatie.

De Oasis is een ruimte van vrijheid, ontmoeting en bezinning voor de bewoners en door de bewoners. Alles in het groen voor een wijk in overgang.

Contact: oasisheyvaert@gmail.com / 0466 45 37 74


PARTAGE EN COULEURS

Een vereniging uit Molenbeek die zowel met jongeren (meisjes, jongens) als met vrouwen werkt. Zij organiseren sociaal-culturele en dansactiviteiten, maar ook activiteiten rond de dynamiek tussen generaties, werk, studentenjobs …

Contact: partageencouleurs@live.be | 0487 72 46 69


PEACE PERFORMANCE TRAIN (PPT)

De passagiers van Peace Train zijn een diverse groep van artiesten, komende uit vijftig verschillende landen. Ze geloven dat kunst (muziek, poëzie, literatuur, dans, theater, fotografie, film …) een verschil kan maken en bruggen kan bouwen tussen conflictzones. Hun waarden zijn tolerantie, solidariteit, vrijheid van mening en gedachten, gendergelijkheid, respect voor onze planeet en het gelukkig samenleven.

Contact: ka.segers@gmail.com | 0495 84 61 11


PHEA

PHEA (Plateforme Handicap Europe-Afrique ) werd opgericht op 4 november 2019 en wil mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking, senioren en elke kwetsbare persoon helpen, verwelkomen, begeleiden en ondersteunen.

Contact: Gemina Mputu pheurope.afrique@gmail.com | 0474 27 85 54 


S.B.A.B.A. VZW

S.B.A.B.A. is een vereniging van vrijwilligers die de bevolking wil informeren over de ziekte spina Bifida ofwel een open rug. Ze willen het welzijn van kinderen met spina bifida in Afrika verbeteren.

Contact: spinabifidas.action.b.a@gmail.com / 0485 89 73 51


SAVING LIVES UNION

Je weg vinden in Brussel als nieuwkomer is niet gemakkelijk. Dat weten ook de vrijwilligers van Saving Lives Union. Zij maken nieuwkomers zelfstandiger aan de hand van workshops waarbij ze speciale aandacht besteden aan taal als sleutel tot onze maatschappij.

Contact: savinglivesunion@gmail.com / 0489 90 29 10


SIEMPRE

SIEMPRE staat voor Science, Integrity , Empowerment, Movement, Renewable, Educational Projects Deze groep van Latijns-Amerikaanse vrouwen zet zich in voor de migrantenvrouwen in ons land. Dit doen ze enerzijds door het zichtbaar maken van de vrouw, anderzijds door in te zetten op sensibilisatie en educatie. Thema’s zoals vrouwenrechten, gelijkheid van de vrouw en geweld op vrouwen komen steevast aan bod in hun werking.

Contact: siempre.ngo@gmail.com


SOLIDARITE 32-224

Deze Guinese vereniging staat bekend om het organiseren van sociale en culturele evenementen. Met hun passie richten ze creatieve workshops op, vooral richting artistieke expressie. Daarnaast nemen ze deel aan lokale opruimacties in de gemeente Anderlecht waarmee ze de krachten van samenwerking en gemeenschapszin bundelen.


TERRITORY OF PARTICIPATION

Als een dynamische vereniging uit Oekraïne zetten ze zich in voor het bevorderen van hun rijke cultuur door middel van bruisende educatieve, culturele en sociale projecten. Maar dat is nog niet alles! Ze gaan aan de slag en maken het publiek bewust van actuele kwesties om zo meer betrokkenheid te creëren. Het is een sprankelende organisatie die haar passie voor Oekraïne met iedereen deelt.

Contact: ngotp.ua@gmail.com


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM

Deze vereniging organiseert wekelijkse taalklasjes voor kinderen. De gemeenschap wil de taal en cultuur behouden door lessen aan te bieden. Ze organiseren hiernaast verschillende activiteiten voor kinderen (zomerkampen, culturele activiteiten, danslessen …)


TIMLILIT VZW

Timlilit organiseert culturele activiteiten om iedereen de kans te geven de cultuur uit Kabilië (in het noorden van Algerije) te leren kennen. Ze willen de culturele rijkdom van de Kabyl niet verloren laten gaan en geven deze door aan de jongere generaties en de bredere samenleving.

Contact: inassen.sah@hotmail.be / 02 235 518 24


VITRINE AFRICAINE

Vitrine Africaine wil een spreekbuis zijn voor de Afrikaanse diaspora (grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld) in België. Op alle mogelijke manieren willen ze de Afrikaanse diaspora de aandacht geven die ze verdient. Jaarlijks maken ze een gids met alle Afrikaanse verenigingen, federaties en bedrijven die België rijk is. Ze organiseren ook festivals en culturele evenementen om te tonen hoe rijk de Afrikaanse cultuur is.

Contact: info@vitrineafricaine.comVOICES OF THE WORLD

Een multiculturele vereniging die verschillende culturen in Brussel wil samenbrengen aan de hand van conferenties en culturele activiteiten over relevante maatschappelijke thema’s.

Contact: voicesoftheworld.vow@gmail.com / 0485 89 89 29


ZABISA

Zabisa BO betekent ‘vertel ze’ in Kikongo, de taal van de Democratische Republiek Congo. Vroeger stonden ze bekend onder de naam ‘Firefec Bandundu’. Een nieuwe generatie neemt de fakkel over en organiseert culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, culturele feesten, …


ZASSII

Zassii als vereniging concentreert zich op dans in al haar vormen zoals hedendaagse dans, maar ook neoklassiek, Hiphop … Om dit doel te bereiken, geven ze enerzijds vormingen, lessen, informatie en anderzijds organiseren ze evenementen waar ontmoeting en artistieke ontplooiing centraal staan.

Contact: info@zassii.org / 0479 01 11 87