Kortrijk

In Kortrijk ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Hannes De Laere

hannes@fmdo.be – 0487 61 53 43

KANTOOR FMDO KORTRIJK: Wandelweg 11, 8500 Kortrijk (in gebouw van Avansa)


AFRIKAANSE SOLIDARITEIT IN KORTRIJK / SOLIDARITÉ AFRICAINE DE COURTRAI

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Houdt zich enerzijds bezig met ontwikkelingssamenwerking in Congo in de streek rond Kinshasa. In Kortrijk organiseren ze sociaal-culturele activiteiten zoals een cultureel feest ter ere van de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, een Afrikaanse barbecue, een modeshow, tentoonstelling van Afrikaanse kunst en zo verder.


AFRIKA LISANGA VZW

Vereniging door mensen van Congolese origine. Organiseert diverse activiteiten om de Congolese cultuur te promoten. Zo organiseren ze activiteiten in het kader van de Congolese onafhankelijkheidsverjaardag en zetten ze een typisch Congolese bokssport in de kijker.


Contact: 0465 96 72 81


AFRICA NEW DIMENSION

Africa New Dimension heeft verschillende doelstellingen:

  • Intercultureel onderwijs stimuleren en de uitwisseling en communicatie tussen verschillende culturele gemeenschappen bevorderen
  • De Afrikaanse levensstijl stimuleren door middel van voedingsmiddelen en maaltijden
  • Interculturele activiteiten organiseren met als doel integratie en versterking van de culturele identiteit
  • Een uitwisselingsprogramma begeleiden voor studenten in Afrika en Europa
  • Een internationaal platform creëren voor jongeren om hun mogelijkheden te ontdekken om zo een positieve invloed te creëren voor onze samenleving

    Contact : africanewdimension@gmail.com / 0473 43 63 12

BADENYA

Badenya wil solidariteit en broederschap promoten tussen inwoners van West-Afrikaanse landen in Kortrijk en verbinding maken met de inwoners van Kortrijk. Op die manier leren ze elkaars cultuur kennen.

Contact : kortrijkbadenya@gmail.com


CAAJE

Een vereniging door mensen van Togolese origine. Organiseren verschillende ontmoetingsmomenten / feesten / barbecues voor de Togolese gemeenschap. Hun activiteiten staan steeds open voor een breder publiek. Organiseren jaarlijks een activiteit naar aanleiding van de verjaardag van de Togolese onafhankelijkheid.

Contact: caaje.togo@gmail.com / 0471 56 85 24


CLUB VRIENDEN VAN KONGO

Vereniging door mensen van Congolese origine. Hun belangrijkste activiteit is de organisatie van de smaakavonden die telkens in de maand april doorgaan. Iedereen is er op vrijdag, zaterdag en zondag welkom om een typisch Congolese maaltijd te komen eten bij de voorzitter thuis. De opbrengst van deze activiteiten gaat naar de projecten die ‘Club vrienden van Kongo’ ondersteunt in Congo. Naast hun werking in Kortrijk is deze vereniging intensief bezig met ontwikkelingssamenwerking.

Contact : lilenga.itoko@telenet.be


CODECAM

Een vereniging door mensen van Kameroense origine. Ze ondersteunen enkele gezondheidsprojecten in Kameroen met de steun van het Kortrijks ziekenhuis AZ Groeninge. De voorzitter van de vereniging gaat regelmatig naar Kameroen om de projecten op te volgen. Naast ontwikkelingssamenwerking organiseert CODECAM ook culturele spektakels in Kortrijk waarbij zowel dans, zang als muziek aan bod komt.

Contact: info@codecam.be


DE BELGISCHE TROOST VZW

Een vereniging door mensen van Afrikaanse origine (Congolees, Burundees, …). Ze organiseren culturele activiteiten in Kortrijk en voeren ontwikkelingsprojecten in Afrika uit.

Contact: de.belgische.troost@gmail.com


DE TOEKOMST

Deze vereniging wil het Islamitisch cultureel verenigingsleven openstellen door het organiseren van Islamitische sociale en culturele activiteiten.

Contact: detoekomst@outlook.be


ETHIO ADDIS BELGIUM

Een vereniging gemotiveerde jongeren uit Aghanistan, Eritrea, Ethiopië en Irak. Ze komen vaak samen om verschillende activiteiten te organiseren: voetbal en ontmoetingsactiviteiten zijn het grootste hoofddoel. Ze willen verbondenheid en creëren een gezonde relatie tussen vrienden en gezinnen uit verschillende Europese landen.

Contact: ethio.addis.belgium@gmail.com


F&M Tamazirt

Deze Marokkaanse vereniging zet zich vooral in voor vrouwenrechten. Ze organiseren specifieke activiteiten en werken nauw samen met partners uit de regio om de positie van de vrouw te versterken. Met de bouw van een school in Marokko voor volwassenen vrouwen willen zij vrouwen alfabetiseren, maar hen ook een vak aanleren zodat ze de mogelijkheid hebben om zelf een inkomen te hebben en dus zelfredzamer te worden.


FAIROZ

Fairoz richt zich als vereniging op de Arabische landen en wil via diverse activiteiten meer uitleg geven in België over de Arabische cultuur en al zijn aspecten. Zo bieden ze Arabische lessen aan, danslessen, Arabische keukengeheimen en presentaties over de Arabische cultuur.

Contact: moegent@gmail.com


FONDATION KARYENDA CULTUUR EN KIDS

Een vereniging door mensen van Burundese origine. Deze vereniging is bezig met Burundese trommelmuziek. Ze hebben een eigen trommelgroep die deelneemt aan evenementen zoals zomercarnaval en Kortrijk aan Culturen. Daarnaast geven ze les aan kinderen rond deze trommels.

Contact: 0486 40 81 34


GARGAAR

Deze Somalische vereniging die voornamelijk uit vrouwen bestaat, wil vrouwen, mannen en kinderen van risicogroepen informeren over de gevolgen van Vaginale Genitale Verminking (VGV). Ze geeft hierover lezingen in scholen en verenigingen.

De vereniging geeft ook wekelijks Somalische taal en cultuurlessen aan hun kinderen zodat zij de rijke cultuur van hun land van afkomst leren kennen.

Contact : sumaya.ahmednuur@hotmail.com


GLOIRE & GRACE

Een vereniging voor jong en oud, van Congolese oorsprong. Deze vereniging houdt wekelijkse bijeenkomsten om Afrikaanse jongeren (mannen & vrouwen) te helpen en begeleiden. Wekelijks worden naaiworkshops, muzieklessen … georganiseerd voor jongeren.


HALIMA DIONE

Halima Dione is een Avelgemse vereniging die werd opgericht in 2023 en zich inzet voor projecten in Senegal. Hun focus ligt op het verbeteren van de leefomstandigheden en het ondersteunen en verbeteren van onderwijsomstandigheden. Ze werken samen met de lokale vereniging L’amicale des amis de l’école Mervi, uit Bargny, Senegal.

In groot Kortrijk laten ze de mensen kennismaken met hun zuidprojecten en doen ze aan fondsenwerving (rommelmarkt, organiseren van een eetfestijn). Daarnaast plaatsen ze de rijke Senegalese cultuur in de kijker. 


JAMMU KASHMIR CLUB

Deze vereniging van Kashmiri diaspora wil mensen in België bewust maken van hun geschiedenis. Daarnaast organiseren ze vele activiteiten zoals het inzamelen van voeding, kledij en sanitaire middelen voor daklozen en vluchtelingen. Ook plaatsen ze waterputten in het buitenland. En tot slot organiseren ze wandeltochten, weekendtrips, cultuuruitstappen, workshops, lezingen, en veel meer.


KAALO

Somalische vereniging die de Somalische cultuur en geschiedenis wil delen in Kortrijk en daarbuiten. Daarnaast willen ze hun kennis over landbouw binnen Zuidprojecten delen.


KIYODEL

Kihorobo Youth Development Link (KiYoDeL) is een vereniging die kansarme jongeren wil helpen in Kihorobo, Uganda. Via hun activiteiten willen ze de strijd aangaan tegen huwelijken op jonge leeftijd en zelfredzaamheid bij de jongeren in Kihorobo. Daarnaast willen ze hun stem laten horen in het publieke debat over verschillende thema’s.


KOBELE EVENTS

Een vereniging door mensen van Guinese origine. Organiseren sociaal-culturele activiteiten in Kortrijk en Brussel ten voordele van verschillende ontwikkelingsprojecten in Guinee.


KORTSOM

Kortrijkse vereniging die wordt bestuurd vanuit de Somalische gemeenschap. Ze werken vooral rond gezondheidszorg, watertoevoer en onderwijs.


Level Up

Level Up in de kracht die ze hebben en weten dat zij de toekomstige generaties zullen vormen. Hun programma’s en activiteiten zijn ontworpen om de jeugd te helpen bij het bereiken van hun doelen. Ze vinden het geweldig om jongeren te zien uitgroeien tot ‘bright-minded’ (heldere geesten) en zelfverzekerde individuen. Level Up is gebaseerd op zes pijlers: onderwijsondersteuning, ondernemerschap, innerlijk kompas (betekenis geven aan wat je drijft), maatschappelijk bewustzijn, creativiteit en media.

Contact: levelupkortrijk@hotmail.com


MAGNOLIA COLLECTIVE

Multicultureel collectief van creatieve en ondernemende vrouwen uit Kortrijk. Ze organiseren verschillende workshops en activiteiten vanuit de talenten en interesses van hun leden. Bezoek hen zeker in hun creatieve huisje (Kaartershuis in het Astridpark) in Kortrijk.

Contact: magnoliakortrijk@gmail.com


MAMAN AU SECOURS

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Enerzijds organiseren ze sociaal-culturele activiteiten in Kortrijk en Harelbeke. Deze vereniging ondersteunt ook het jongereninitiatief ‘Burning Light’. Anderzijds ondersteunt de vereniging projecten in Likasi, in het zuiden van Congo.

Contact: mamansecours@hotmail.com


NAREK

Een Armeense culturele vereniging die de culturele en vriendschappelijke betrekkingen tussen het Belgische en Armeense volk wil bevorderen. Ze organiseren culturele activiteiten, cursussen en informatiedagen over Armeense en Nederlandse taal, geschiedenis en beschaving. Maar ook lezingen over maatschappelijke thema’s, zang- en danslessen, in stand houden van de jeugddans-en zanggroepen, tentoonstellingen over de Belgische en Armeense kunst, sportevenementen, et cetera.

Contact: info@narek.be


NIA VROUWENWERKING

Een diverse vrouwenwerking die openstaat voor vrouwen van verschillende afkomsten. NIA wil de stap naar de vrouwenwerking laagdrempelig maken. Via sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen ze de islam op een positieve manier overbrengen, samenhorigheid onder de gemeenschap bevorderen, de vrouw een sterke positie helpen uit te bouwen binnen de samenleving en respect tussen verschillende, levensbeschouwelijke groepen stimuleren.

Contact: nia.vrouwenwerking@gmail.com


NKONGA-UFD

NKONGA-UFD is een Congolese vzw die actief is in België en Congo. Ze willen vrouwen stimuleren om zich met ontwikkeling bezig te houden, in Congo en België. In de eerste plaats via opleiding: naar een moderne familiale landbouw om er producten tot kwaliteitsvoeding te verwerken en andere activiteiten die winst opleveren en de vrouw en haar gezin uit armoede halen. Hun belangrijkste doel is de versterking van de rol van vrouwen en meisjes, gelijke rechten man-vrouw en integratie van Afrikaanse vrouwen in de Vlaamse Gemeenschap.


NOOR

Verenigingen voor vrouwen met voornamelijk Noord-Afrikaanse achtergrond. Zij organiseren verschillende ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen en kinderen maar focussen ook op informatie uitwisseling –en overdracht.


OOST-AFRIKA VZW

Deze vzw wil de Kortrijkse inwoners die afkomstig zijn van Oost-Afrika helpen om zich te integreren. Dit doet ze door middel van sportieve, educatieve en culturele activiteiten.


OPENDEUR VZW

OpenDeur vzw wil als organisatie in een steeds diversere stad een platform bieden rond interactie en verbinding tussen Kortrijkzanen, ongeacht culturele afkomst en kleur. Met haar activiteiten bouwt OpenDeur vzw aan één gemeenschap van Kortrijkzanen. Ze bouwt bruggen tussen de lokale en internationale gemeenschappen in de stad, brengt op die manier een positief verhaal en toont de mogelijkheden om samen een toekomst op te bouwen als diverse samenleving. Hier is iedereen welkom, altijd!

Contact: open.deur.kortrijk@gmail.com


RAHMAN ISAAC FOUNDATION

Een vereniging die voornamelijk uit Pakistaanse vrouwen en meisjes bestaat. Zij organiseren ontmoetings- en informatieactiviteiten voor vrouwen. Ze organiseren hiernaast een interculturele wandeling door Kortrijk waar ze hun band met Pakistan uitleggen door middel van verschillende plekken in de stad (op aanvraag!).


RED GLOBAL MX CAPÍTULO BÉLGICA

Deze Mexicaanse diaspora verenigen zich om de Mexicaanse cultuur, feestdagen en producten naar buiten te brengen in België. Ze organiseren workshops, activiteiten en lezingen rond Mexicaanse thema’s.

Contact : redmxbe@gmail.com


SAHABAT INDONESIA

SAHABAT betekent “goede vrienden” in het Indonesisch. Dit vertaalt ook hun visie : ze willen praten, helpen én samenwerken met Belgen en andere nationaliteiten. Deze leuke (vooral vrouwelijke) bende van ongeveer 15-20 Indo-vrouwen uit regio Kortrijk is actief en organiseert maandelijks Indonesische danslessen. Hun performances vind je vaak terug op evenementen in en rond Kortrijk.

Contact: sahabat.indonesia.kortrijk@gmail.com


SAVE WORLD YOUTH

Een vereniging met verschillende mensen met een migratie-achtergrond, die regelmatig socio-culturele avonden en voetbaltornooien organiseert in Menen.


SBOUYA VZW

Deze Marokkaanse vzw staat voor ontwikkeling en cultuur in Europa en wil zijn steentje bijdragen voor meer vrede binnen onze multiculturele samenleving. Dit door het ondersteunen van de relatie tussen de Marokkaanse en de Vlaamse bevolking. Ze zijn niet alleen actief in België, maar ook in Marokko. Jaarlijks organiseren zij een medisch konvooi naar ontwikkelingsdorpen in Zuid-Marokko en ondersteunen zo regionale ontwikkelingsprojecten met behulp van derden.


TEDA

Russische dansvereniging uit Menen die Russische danslessen organiseert voor kinderen en jongeren. Daarnaast organiseren ze ook theaterstukken met de Russische diaspora in de regio


TOUS ENSEMBLE / ALLEMAAL SAMEN

Een Congo-Belgische vereniging die zich wil toespitsen op een ruimer publiek dan enkel de Afrikanen in Kortrijk. Congo-Belgo staat centraal en het doel is om een zo gemixt mogelijk (jong) publiek te bereiken via bijvoorbeeld voetbaltornooien, karaoke-avonden, modeshows of concerten.


TYSEA (TYMOUN YO SE ESPWA PO AYITI – KINDEREN ZIJN DE HOOP VAN HAITI)

Deze vereniging is actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking in Haïti en organiseert in Kortrijk sociaal-culturele activiteiten  ten voordele van hun project rond onderwijs en weeskinderen in Haïti. De opbrengst van hun creatieve activiteiten gaat rechtstreeks naar hun weeshuis TYSEA in Haïti.

Contact: info@tysea.be


VERENIGING VOOR VROUWEN & KINDEREN IN MOEILIJKHEDEN (VVKM)

VVKM is een Kortrijkse vereniging die opkomt voor vrouwen en kinderen in moeilijkheden in Burkina Faso. Jaarlijks organiseren ze enkele activiteiten ten voordele van hun noord-zuidproject rond ziekenzorg in Burkina Faso.


VRIENDSCHAPPELIJKE ONTMOETING

Belgo-Congolese vereniging die vooral activiteiten organiseert gericht op een jong publiek. Ze focussen op sport, spel en ontmoeting tussen verschillende Kortrijkzanen.


UMUBANO VZW

UMUBANO is Rwandees voor ‘Vriendschap’. Deze vereniging wil de samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


WOMEN AWAKE NIGERIA

Vereniging door mensen van Nigeriaanse origine. Organiseren ontmoetingsmomenten, kookworkshops en feesten voor jonge vrouwen in Nigeria. Ook willen ze Kortrijkzanen laten kennismaken met de Nigeriaanse cultuur via een divers aanbod van activiteiten.