Antwerpen

In Antwerpen ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Leidy Soto

leidy@fmdo.be – 0484 30 03 37

KANTOOR FMDO ANTWERPEN: Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout (in Mundo-a)


ABC

ABC bestaat voornamelijk uit moeders van de Congolese diaspora uit Antwerpen. ABC wil met andere organisaties samenwerken en diverse activiteiten organiseren om de Congolese cultuur te promoten. ABC ondersteunt ook organisaties in Congo.

Contact: abcsynergie@gmail.com


AMBERES ENTRE NOSOTRAS

Amberes entre Nosotras wil een plaats betekenen waar nieuw aangekomen Spaanstalige vrouwen, immigranten en bewoners hun ervaringen over migratie kunnen delen. De maandelijkse of tweemaandelijkse vergaderingen worden geleid door de leden van de vereniging, gastpanelleden of specialisten die de uitwisseling zullen faciliteren vanuit een positief perspectief van integratie en respect voor het anders-zijn.

Contact: amberesentrenosotras@gmail.com / Facebook


AMORIKA

AMOR!KA betekent “ontmoeting tussen gevoeligheden”. Verhalen van alchemisten en reizende zielen. Een plek waar mensen van verschillende afkomst elkaar ontmoeten om samen bruggen te bouwen naar elkaar in de diverse samenleving waarin we leven. Een plek waar literatuur, muziek, fotografie, talen en filosofie samenkomen. Kortom, een plek om samen te dromen, creëren en ontwikkelen.

Contact: colectivoamorika@gmail.com / FacebookANDANZA

Andanza staat voor ‘het gaan’. Het probeert collectieve kennis en expressies van de Latijns-Amerikaanse sociaal-culturele identiteit over te dragen, te ontwikkelen en te verspreiden. Zo hoopt het ruimtes van interculturaliteit en wederzijdse erkenning te creëren. Op deze manier draagt Andanza bij aan de weerstand en zichtbaarheid van de Latijns-Amerikaanse volkeren, terwijl het reflectereert op de innerlijke en uiterlijke wereld. Dit door middel van creatieve, participatieve en communicatieve activiteiten.

Contact: infoandanza@gmail.com / Facebook


ANIDASO ABUSUA

Anidaso Abusua (Familie van Hoop) is een Ghanese vereniging die gehandicapte en kwetsbare kinderen of volwassenen in Ghana wil ondersteunen via diverse solidariteitsactiviteiten. Deze vereniging promoot de Ghanese cultuur en organiseert culturele activiteiten om hun Ghanese gemeenschap te ondersteunen.

Contact: https://anidaso-abusua.jouwweb.nl/contact / Facebook


ARNAB  vzw

ARNAB vzw staat voor Nigerese vereniging van Antwerpen in België. Deze vzw richt zich op het versterken van jongeren uit de Nigerese (en andere Afrikaanse) gemeenschappen. Ook promoten ze aan de hand van uiteenlopende activiteiten hun tradities en cultuur. ARNAB wil ook werken rond thema’s zoals klimaatverandering, watervoorzieningen, computerlessen en boomprojecten in Niger.

Contact: info@arnab.be |issifou.yara@gmail.com | sirdish@hotmail.com / Facebook


ASK BELGIE VZW

Ask België vzw (Association sangwe kibondo) is een Burundese vereniging. Ze organiseren ontmoetingsmomenten: galadiner, Youth Day, slogan ‘yourself, what is my part?”. Ze willen Antwerpenaars laten kennismaken met de Burundese cultuur via een divers aanbod aan activiteiten.

Contact: annick.kash@hotmail.com / Facebook


ASSOCIATION STRONG WOMEN (ASW)

ASW is een laagdrempelig, open huis met een focus op meisjes. Het doel van de vereniging is om moslimmeisjes te helpen die gevoelig zijn voor radicalisering. Ook deradicalisering van teruggekeerden die nood hebben aan de begeleiding bij identiteitsontwikkeling, persoonlijk/relationele problematiek of vluchtelingenproblematiek. Het hulpaanbod is divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

Contact: aswantwerpen@gmail.com


BAZZZ vzw

Deze multiculturele ​jongeren​organisatie ontstond in de Marokkaanse gemeenschap van Antwerpen​. Ze richt zich met specifieke aandacht op het stimuleren van de participatie van moslimjongeren in de samenleving en hen te ondersteunen met hun identiteitsontwikkeling. Zo bevorderen zij het samenleven in diversiteit. BAZZZ timmert aan een samenleving waar niemand moet onderdoen omwille van religie, gender of etnische achtergrond. Bloeien en groeien betekent bouwen aan zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Dat is waar BAZZZ voor staat!

Contact: rajae.bazzz@gmail.com / Facebook


BIBLIOTECA MAO

Biblioteca Mao wil kinderen en jongeren enthousiast maken voor literatuur en leesvaardigheden verbeteren. Daarnaast wil het project de competenties en expertise van leerkrachten op vlak van leesonderwijs uitbreiden. De vereniging brengt mensen samen om elkaars verhaal beter te leren kennen door verschillende activiteiten te organiseren, zoals een creatief schrijfweekend, verhalen in alle talen, dansinitiaties, briefwisseling met andere landen en workshops voor leerkrachten en geïnteresseerden. 

Contact: info@bibliotecamao.comWebsite / Facebook


DARWISH vzw

Darwish is een Palestijnse organisatie die tot doel heeft de Palestijnse geschiedenis en cultuur bekender te maken bij het ruime publiek, los van het Israëlisch- Palestijnse conflict. Eén van de aspecten van de Palestijnse cultuur die ze sterk willen belichten, is de dichter Mahmout Darwish en diens werken. Ze bieden ook laagdrempelige informaticacursussen (bvb. leren surfen op internet) en Nederlandse taallessen aan.

Contact: darwishvzw@outlook.com


DE VERHALENWERF vzw

De interculturele vereniging De verhalenwerf wil mensen van verschillende gemeenschappen, leeftijden en achtergronden bijeenbrengen door samen verhalen te vertellen. Daarnaast werkt de vereniging ook aan een theatervoorstelling voor scholen over racisme.

Contact: info@verhalenwerf.be / Facebook


ESHTAAR-ART

Eshtaar-art is een vereniging die culturele integratie hoog in het vaandel draagt. Ze bieden verschillende workshop aan voor middelbare scholieren om kennis te maken met verschillende aspecten en tradities van de Marokkaanse en Arabische cultuur. Ze organiseren ook huiswerkbegeleiding aan huis voor allochtone kinderen.

Contact: fatihabouj@hotmail.com / Facebook


ESSAFAE

Deze interculturele vrouwenvereniging organiseert wekelijks ontmoetingen met vrouwen. Meestal organiseren ze een vorming rond verschillende thema’s, bv. opvoedingsondersteuning, natale zorg, etc. Soms vindt er een praatgroep plaats of organiseren ze een kleine uitstap.

Contact: karimaettrai@gmail.com


FEIJOOCARO

Deze vereniging beoogt mensen te inspireren en samen te brengen rond (Latijns-Amerikaanse) literatuur. Ze wilt de literaire sector in Antwerpen diversifiëren. Dit doet ze via allerhande activiteiten om de Latijns-Amerikaanse literatuur dichter bij de mensen te brengen. Een literair werk voor hen verwijst niet enkel naar de productie van boeken, maar naar alle geschreven productie, muziek, poëzie en vertaling.

Contact: feijoocaroartculture@gmail.com / Facebook


FOR PEACE

Deze Irakese liefdadigheidsorganisatie richt zich op het verspreiden van een vredesboodschap tussen verschillende gemeenschappen. Dit doen ze via uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast organiseren de leden diverse solidariteitsactiviteiten om de slachtoffers van geweld te steunen. For Peace bezoekt ook graag vluchtelingencentra om steun te verlenen aan de bewoners.

Contact: forpeace.be@gmail.com / Facebook


GAMBELANT

Gambelant is een vereniging die de Gambiaanse gemeenschap in België wilt bijstaan gedurende het integratie proces. Via socio-culturele activiteiten informeren en sensibiliseren ze de gemeenschap om in solidariteit samen te leven.

Facebook: www.facebook.com/GAMBELANT

Contact: gambelant@outlook.com 


IETSTOF

IetStof is een vereniging uit Kiel die workshops voor kinderen, jongeren en vrouwen organiseert om met als doen hen uit hun schulp te doen komen. De enthousiaste voorzitster Fadime Tezerdi is een liefhebber van textiel. Bij IetStof gaat alles vanzelf: Nederlands leren tot een rokje maken uit het niets.

Contact: fadime.terzerdi@ietstof.com / Facebook


IMMIGRARTIST

Immigrartist wordt geleid door de Nigeriaanse kunstenaar Godfrey Williams- Okorodus. Deze vereniging organiseert artistieke workshops en tentoonstellingen rond maatschappelijke thema’s. Het huidige project behandelt de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van vrouwenbesnijdenis en de hoop die er, ondanks alles, nog is. Momenteel worden de werken in het kader van dit project tentoongesteld in de VN-gebouwen in Genève, waarna ze ook naar andere steden, waaronder Antwerpen, zullen reizen.

Contact: okorodus_art@yahoo.co.uk


KAZE NAWE

Kaze Nawe betekent ‘u bent welkom’.
Naast het ondersteunen van kinderen in Burundi, wil de vereniging bewustwording creëren en mensen in België betrekken bij de wereldwijde problemen van kinderen in ontwikkelingslanden. Door educatieve en culturele activiteiten, evenementen en programma’s in België wil de vereniging de samenleving informeren over de uitdagingen van kinderen in landen zoals Burundi.


KIF KIF vzw

Kif Kif wil meebouwen aan een interculturele samenleving die de actieve participatie van alle burgers in onze democratische rechtstaat bevordert. Via onafhankelijke, interactieve en sensibiliserende initiatieven wil Kif Kif een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden.

Contact: info@kifkif.be / Facebook


KOERDISCHE DEMOCRATISCH GEMEENSCHAPSCENTRUM

Het Koerdische Democratisch Gemeenschapscentrum heeft twintig jaar ervaring in het verenigingsleven in België en Duitsland. Deze actieve en betrokken organisatie wil uitbreiden naar andere gemeenschappen en brengen hen samen door dans, muziek, theater en andere culturele activiteiten. 


NAWIE

Nawie heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Merksem dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur doen intreden in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.

Contact: fvnawie@gmail.com


NYUMBA YA WAZEE / HET SENIORENHUIS

Deze vereniging werkt actief mee aan de verbetering van de positie van ouderen in de Oegandese en in onze maatschappij. Regelmatig organiseren zij benefietavonden om geld in te zamelen om hun werking verder te kunnen zetten. In België engageren ze zich als vrijwilligers in verzorgingstehuizen of bieden ze individuele hulp aan ouderen.


SABRIN

Sabrin is een Turks-Marokkaanse sociaal-culturele vereniging die door middel van diverse activiteiten (zoals debatten, infomomenten, culturele avonden of vrouwenateliers) mensen uit de verschillende gemeenschappen wil samenbrengen.

Contact: habibe.yachou@gmail.com / Facebook


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM (SuDiSoBe) vzw

SuDiSoBe vzw heeft als doel de Surinaamse cultuur meer bekendheid te geven binnen Antwerpen. Daarnaast willen ze de verschillende culturele gemeenschappen van Antwerpen dichter bij elkaar te brengen. Ze bereiken hun doel door verschillende sociaal-culturele activiteiten en feesten te organiseren.

Contact: mzaalbloksudisobe@gmail.com


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM GEEL (SuDiSoBe Geel)

SuDiSoBe Geel heeft als doel de verschillende culturele gemeenschappen in Geel dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Mol (SuDiSoBe Mol)

SuDiSoBe Mol heeft als doel de verschillende culturele gemeenschappen in Mol dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Turnhout (SuDiSoBe Turnhout)

SuDiSoBe Turnhout heeft als doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Turnhout dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.

TAMODIRAL

Tamodiral is een vereniging die een interculturele artistieke ontmoetingsplaats opent waar jongeren muziek, dans, jam, slam, theater of poëzie kunnen spelen en beoefenen. Jongeren met verschillende achtergronden kunnen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen om banden te leggen en elkaar beter te leren kennen.

Contact: tamodirala@gmail.com / Facebook


VERENIGDE VROUWEN VAN SOEDAN 

De Verenigde Vrouwen van Soedan biedt haar leden vooral vormingen aan die bijdragen tot een sterkere maatschappelijke positie van vrouwen, bv. vormingen omtrent gender, gezondheid, onderwijs, interculturaliteit, enzovoort. Daarnaast worden er ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.


WIMAKANDRA

Wimakandra is een multiculturele vereniging die verschillende gemeenschappen van allerlei culturen bij elkaar brengt. Het doel is om via kennis en overdracht de verschillende culturen nader tot elkaar te brengen. Ze organiseren activiteiten zoals spel, zang en dans. Ook kookworkshops en taarten decoreren behoren tot de activiteiten. In de toekomst willen ze graag culturele uitstappen organiseren met jong en oud en tevens in Suriname een afdeling opzetten.

Contact: wimakandra@outlook.com / Facebook


YAWAR MISTTY

Yawar Mistty (Sangre Mestiza / HalfBloed): een culturele vereniging die werkt rond dansen, gastronomie en solidariteit. De leden van de vereniging hebben diepe verbindingen met verschillende Latijns-Amerikaanse landen en vooral Peru. 

Contact: fanivet31@hotmail.com  / Facebook


YOUTH PROJECT AFRICA

Youth Project Africa is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op onderwijs, professionele training en versterking van de gemeenschap in Afrika. Zij bieden onder andere beurzen aan, organiseren verschillende trainingen, ondersteunen scholen, ziekenhuizen en buurthuizen met materialen en benodigdheden.

Contact: director@youthprojectafrica.org / Facebook