Lidverenigingen

FMDO ondersteunt meer dan 200 verenigingen in Antwerpen, Brussel en West-Vlaanderen.

FMDO doet dit door advies te geven over hoe ze activiteiten kunnen organiseren. Tijdens vormingen en één-op-één momenten helpt FMDO met de zoektocht naar de juiste zaal, (subsidie)aanvragen en financiering, een breder publiek bereiken, de inhoud van activiteiten, …

FMDO ondersteunt deze lidverenigingen die bruggen willen bouwen naar andere verenigingen of grotere (stads-)evenementen. Daarnaast treedt FMDO ook op als belangenverdediger.

De verschillende verenigingen komen elk jaar samen op een regionaal overleg om ideeën uit te wisselen en de werking te evalueren. 

De aangesloten verenigingen kan je hier per stad ontdekken:

In Antwerpen ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Leidy Soto

leidy@fmdo.be – 0484 30 03 37

KANTOOR FMDO ANTWERPEN: Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout (in Mundo-a)

 

ABC

ABC bestaat voornamelijk uit moeders van de Congolese diaspora uit Antwerpen. ABC wil met andere organisaties samenwerken en diverse activiteiten organiseren om de Congolese cultuur te promoten. ABC ondersteunt ook organisaties in Congo.

Contact: abcsynergie@gmail.com


AMBERES ENTRE NOSOTRAS

Amberes entre Nosotras wil een plaats betekenen waar nieuw aangekomen Spaanstalige vrouwen, immigranten en bewoners hun ervaringen over migratie kunnen delen. De maandelijkse of tweemaandelijkse vergaderingen worden geleid door de leden van de vereniging, gastpanelleden of specialisten die de uitwisseling zullen faciliteren vanuit een positief perspectief van integratie en respect voor het anders-zijn.

Contact: amberesentrenosotras@gmail.com / Facebook


AMORIKA

AMOR!KA betekent “ontmoeting tussen gevoeligheden”. Verhalen van alchemisten en reizende zielen. Een plek waar mensen van verschillende afkomst elkaar ontmoeten om samen bruggen te bouwen naar elkaar in de diverse samenleving waarin we leven. Een plek waar literatuur, muziek, fotografie, talen en filosofie samenkomen. Kortom, een plek om samen te dromen, creëren en ontwikkelen.

Contact: colectivoamorika@gmail.com / Facebook


 

ANDANZA

Andanza staat voor ‘het gaan’. Het probeert collectieve kennis en expressies van de Latijns-Amerikaanse sociaal-culturele identiteit over te dragen, te ontwikkelen en te verspreiden. Zo hoopt het ruimtes van interculturaliteit en wederzijdse erkenning te creëren. Op deze manier draagt Andanza bij aan de weerstand en zichtbaarheid van de Latijns-Amerikaanse volkeren, terwijl het reflectereert op de innerlijke en uiterlijke wereld. Dit door middel van creatieve, participatieve en communicatieve activiteiten.

Contact: infoandanza@gmail.com / Facebook


ANIDASO ABUSUA

Anidaso Abusua (Familie van Hoop) is een Ghanese vereniging die gehandicapte en kwetsbare kinderen of volwassenen in Ghana wil ondersteunen via diverse solidariteitsactiviteiten. Deze vereniging promoot de Ghanese cultuur en organiseert culturele activiteiten om hun Ghanese gemeenschap te ondersteunen.

Contact: https://anidaso-abusua.jouwweb.nl/contact / Facebook


ARNAB  vzw

ARNAB vzw staat voor Nigerese vereniging van Antwerpen in België. Deze vzw richt zich op het versterken van jongeren uit de Nigerese (en andere Afrikaanse) gemeenschappen. Ook promoten ze aan de hand van uiteenlopende activiteiten hun tradities en cultuur. ARNAB wil ook werken rond thema’s zoals klimaatverandering, watervoorzieningen, computerlessen en boomprojecten in Niger.

Contact: info@arnab.be |issifou.yara@gmail.com | sirdish@hotmail.com / Facebook


ASK BELGIE VZW

Ask België vzw (Association sangwe kibondo) is een Burundese vereniging. Ze organiseren ontmoetingsmomenten: galadiner, Youth Day, slogan ‘yourself, what is my part?”. Ze willen Antwerpenaars laten kennismaken met de Burundese cultuur via een divers aanbod aan activiteiten.

Contact: annick.kash@hotmail.com / Facebook


ASSOCIATION STRONG WOMEN (ASW)

ASW is een laagdrempelig, open huis met een focus op meisjes. Het doel van de vereniging is om moslimmeisjes te helpen die gevoelig zijn voor radicalisering. Ook deradicalisering van teruggekeerden die nood hebben aan de begeleiding bij identiteitsontwikkeling, persoonlijk/relationele problematiek of vluchtelingenproblematiek. Het hulpaanbod is divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

Contact: aswantwerpen@gmail.com


 

BAZZZ vzw

Deze multiculturele ​jongeren​organisatie ontstond in de Marokkaanse gemeenschap van Antwerpen​. Ze richt zich met specifieke aandacht op het stimuleren van de participatie van moslimjongeren in de samenleving en hen te ondersteunen met hun identiteitsontwikkeling. Zo bevorderen zij het samenleven in diversiteit. BAZZZ timmert aan een samenleving waar niemand moet onderdoen omwille van religie, gender of etnische achtergrond. Bloeien en groeien betekent bouwen aan zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Dat is waar BAZZZ voor staat!

Contact: rajae.bazzz@gmail.com / Facebook

 


BIBLIOTECA MAO

Biblioteca Mao wil kinderen en jongeren enthousiast maken voor literatuur en leesvaardigheden verbeteren. Daarnaast wil het project de competenties en expertise van leerkrachten op vlak van leesonderwijs uitbreiden. De vereniging brengt mensen samen om elkaars verhaal beter te leren kennen door verschillende activiteiten te organiseren, zoals een creatief schrijfweekend, verhalen in alle talen, dansinitiaties, briefwisseling met andere landen en workshops voor leerkrachten en geïnteresseerden. 

Contact: info@bibliotecamao.com Website / Facebook


DARWISH vzw

Darwish is een Palestijnse organisatie die tot doel heeft de Palestijnse geschiedenis en cultuur bekender te maken bij het ruime publiek, los van het Israëlisch- Palestijnse conflict. Eén van de aspecten van de Palestijnse cultuur die ze sterk willen belichten, is de dichter Mahmout Darwish en diens werken. Ze bieden ook laagdrempelige informaticacursussen (bvb. leren surfen op internet) en Nederlandse taallessen aan.

Contact: darwishvzw@outlook.com


DE VERHALENWERF vzw

De interculturele vereniging De verhalenwerf wil mensen van verschillende gemeenschappen, leeftijden en achtergronden bijeenbrengen door samen verhalen te vertellen. Daarnaast werkt de vereniging ook aan een theatervoorstelling voor scholen over racisme.

Contact: info@verhalenwerf.be / Facebook


ESHTAAR-ART

Eshtaar-art is een vereniging die culturele integratie hoog in het vaandel draagt. Ze bieden verschillende workshop aan voor middelbare scholieren om kennis te maken met verschillende aspecten en tradities van de Marokkaanse en Arabische cultuur. Ze organiseren ook huiswerkbegeleiding aan huis voor allochtone kinderen.

Contact: fatihabouj@hotmail.com / Facebook


ESSAFAE

Deze interculturele vrouwenvereniging organiseert wekelijks ontmoetingen met vrouwen. Meestal organiseren ze een vorming rond verschillende thema’s, bv. opvoedingsondersteuning, natale zorg, etc. Soms vindt er een praatgroep plaats of organiseren ze een kleine uitstap.

Contact: karimaettrai@gmail.com


FEIJOOCARO

Deze vereniging beoogt mensen te inspireren en samen te brengen rond (Latijns-Amerikaanse) literatuur. Ze wilt de literaire sector in Antwerpen diversifiëren. Dit doet ze via allerhande activiteiten om de Latijns-Amerikaanse literatuur dichter bij de mensen te brengen. Een literair werk voor hen verwijst niet enkel naar de productie van boeken, maar naar alle geschreven productie, muziek, poëzie en vertaling.

Contact: feijoocaroartculture@gmail.com / Facebook


FOR PEACE

Deze Irakese liefdadigheidsorganisatie richt zich op het verspreiden van een vredesboodschap tussen verschillende gemeenschappen. Dit doen ze via uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast organiseren de leden diverse solidariteitsactiviteiten om de slachtoffers van geweld te steunen. For Peace bezoekt ook graag vluchtelingencentra om steun te verlenen aan de bewoners.

Contact: forpeace.be@gmail.com / Facebook


GAMBELANT

Gambelant is een vereniging die de Gambiaanse gemeenschap in België wilt bijstaan gedurende het integratie proces. Via socio-culturele activiteiten informeren en sensibiliseren ze de gemeenschap om in solidariteit samen te leven.

Facebook: www.facebook.com/GAMBELANT

Contact: gambelant@outlook.com 


IETSTOF

IetStof is een vereniging uit Kiel die workshops voor kinderen, jongeren en vrouwen organiseert om met als doen hen uit hun schulp te doen komen. De enthousiaste voorzitster Fadime Tezerdi is een liefhebber van textiel. Bij IetStof gaat alles vanzelf: Nederlands leren tot een rokje maken uit het niets.

Contact: fadime.terzerdi@ietstof.com / Facebook

 


IMMIGRARTIST

 

Immigrartist wordt geleid door de Nigeriaanse kunstenaar Godfrey Williams- Okorodus. Deze vereniging organiseert artistieke workshops en tentoonstellingen rond maatschappelijke thema’s. Het huidige project behandelt de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van vrouwenbesnijdenis en de hoop die er, ondanks alles, nog is. Momenteel worden de werken in het kader van dit project tentoongesteld in de VN-gebouwen in Genève, waarna ze ook naar andere steden, waaronder Antwerpen, zullen reizen.

Contact: okorodus_art@yahoo.co.uk


KAZE NAWE

Kaze Nawe betekent ‘u bent welkom’.
Naast het ondersteunen van kinderen in Burundi, wil de vereniging bewustwording creëren en mensen in België betrekken bij de wereldwijde problemen van kinderen in ontwikkelingslanden. Door educatieve en culturele activiteiten, evenementen en programma’s in België wil de vereniging de samenleving informeren over de uitdagingen van kinderen in landen zoals Burundi.


KIF KIF vzw

Kif Kif wil meebouwen aan een interculturele samenleving die de actieve participatie van alle burgers in onze democratische rechtstaat bevordert. Via onafhankelijke, interactieve en sensibiliserende initiatieven wil Kif Kif een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden.

Contact: info@kifkif.be / Facebook


KOERDISCHE DEMOCRATISCH GEMEENSCHAPSCENTRUM

Het Koerdische Democratisch Gemeenschapscentrum heeft twintig jaar ervaring in het verenigingsleven in België en Duitsland. Deze actieve en betrokken organisatie wil uitbreiden naar andere gemeenschappen en brengen hen samen door dans, muziek, theater en andere culturele activiteiten. 


NAWIE

Nawie heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Merksem dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur doen intreden in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.

Contact: fvnawie@gmail.com


NYUMBA YA WAZEE / HET SENIORENHUIS

Deze vereniging werkt actief mee aan de verbetering van de positie van ouderen in de Oegandese en in onze maatschappij. Regelmatig organiseren zij benefietavonden om geld in te zamelen om hun werking verder te kunnen zetten. In België engageren ze zich als vrijwilligers in verzorgingstehuizen of bieden ze individuele hulp aan ouderen.


SABRIN

Sabrin is een Turks-Marokkaanse sociaal-culturele vereniging die door middel van diverse activiteiten (zoals debatten, infomomenten, culturele avonden of vrouwenateliers) mensen uit de verschillende gemeenschappen wil samenbrengen.

Contact: habibe.yachou@gmail.com / Facebook


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM (SuDiSoBe) vzw

SuDiSoBe vzw heeft als doel de Surinaamse cultuur meer bekendheid te geven binnen Antwerpen. Daarnaast willen ze de verschillende culturele gemeenschappen van Antwerpen dichter bij elkaar te brengen. Ze bereiken hun doel door verschillende sociaal-culturele activiteiten en feesten te organiseren.

Contact: mzaalbloksudisobe@gmail.com


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM GEEL (SuDiSoBe Geel)

SuDiSoBe Geel heeft als doel de verschillende culturele gemeenschappen in Geel dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Mol (SuDiSoBe Mol)

SuDiSoBe Mol heeft als doel de verschillende culturele gemeenschappen in Mol dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Turnhout (SuDiSoBe Turnhout)

SuDiSoBe Turnhout heeft als doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Turnhout dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en jongeren.

TAMODIRAL

Tamodiral is een vereniging die een interculturele artistieke ontmoetingsplaats opent waar jongeren muziek, dans, jam, slam, theater of poëzie kunnen spelen en beoefenen. Jongeren met verschillende achtergronden kunnen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen om banden te leggen en elkaar beter te leren kennen.

Contact: tamodirala@gmail.com / Facebook


VERENIGDE VROUWEN VAN SOEDAN 

De Verenigde Vrouwen van Soedan biedt haar leden vooral vormingen aan die bijdragen tot een sterkere maatschappelijke positie van vrouwen, bv. vormingen omtrent gender, gezondheid, onderwijs, interculturaliteit, enzovoort. Daarnaast worden er ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.


WIMAKANDRA

Wimakandra is een multiculturele vereniging die verschillende gemeenschappen van allerlei culturen bij elkaar brengt. Het doel is om via kennis en overdracht de verschillende culturen nader tot elkaar te brengen. Ze organiseren activiteiten zoals spel, zang en dans. Ook kookworkshops en taarten decoreren behoren tot de activiteiten. In de toekomst willen ze graag culturele uitstappen organiseren met jong en oud en tevens in Suriname een afdeling opzetten.

Contact: wimakandra@outlook.com / Facebook


YAWAR MISTTY

Yawar Mistty (Sangre Mestiza / HalfBloed): een culturele vereniging die werkt rond dansen, gastronomie en solidariteit. De leden van de vereniging hebben diepe verbindingen met verschillende Latijns-Amerikaanse landen en vooral Peru. 

 

Contact: fanivet31@hotmail.com  / Facebook


YOUTH PROJECT AFRICA

Youth Project Africa is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op onderwijs, professionele training en versterking van de gemeenschap in Afrika. Zij bieden onder andere beurzen aan, organiseren verschillende trainingen, ondersteunen scholen, ziekenhuizen en buurthuizen met materialen en benodigdheden.

Contact: director@youthprojectafrica.org / Facebook


 

In Brussel ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Elie Marechal of Bülent Özeler

bulent@fmdo.be – 0470 51 13 83

elie@fmdo.be – 0492 27 59 45

KANTOOR FMDO BRUSSEL: Sainctelettesquare 19, 1000 BrusselAFIIP

AFIIP is de afkorting van African International Institut for Peace. De vzw is een groep Afrikanen van verschillende origine die werkt rond vrede. Daarover geven ze workshops, conferenties en stimuleren ze dialoog over thema’s zoals mensenrechten, democratie, migratie, vrede … Sommige leden zijn artiest en gebruiken hun kunst als middel tijdens heel wat activiteiten.

Contact: kaptuefotsoblaise@yahoo.fr / 0493 84 34 13AL TAHADY

Al Tahady  betekent ‘De Uitdaging’. Het is een vereniging van artiesten die willen werken rond integratie van vluchtelingen en mensen met een beperking in de artistieke wereld. Ze willen via artistieke ontplooiing een verschil maken in de maatschappij. Vanuit de basisprincipes tolerantie, solidariteit en gelijkheid willen ze netwerken bouwen van diverse mensen. Via kunst en ontmoeting en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren wil deze diverse groep artiesten de wereld verbeteren.

Contact:  saidamanai88@gmail.com / 0489 13 86 99ALAFIA VZW

Alafia vzw is een Togolese vereniging uit Brussel. Ze organiseren culturele activiteiten om hun cultuur te beleven en door te geven aan jongere generaties en andere Brusselaars. Ze zetten zich in om solidariteit te creëren binnen de Togolese gemeenschap in Brussel en helpen ook nieuwkomers hun weg te vinden.

Contact: tontongamal2014@gmail.com / 0484 78 50 14ALMADINA

Almadina betekent ‘stad’ in het Arabisch. Deze Marokkaanse vereniging organiseert verschillende activiteiten zoals vormingen, dialoogtafels Nederlands, debatten en lezingen. Ook komen ze samen om over literatuur en poëzie te spreken.

Contact: almadinaasbl@gmail.com / 0484 02 66 81AMALBELGIKA

Amalbelgika is een Anderlechtse vereniging die werkt aan de integratie van migranten. De vrijwilligers wijzen je de weg naar reguliere diensten en helpen je orde te brengen in je administratie.
Amalbelgika leidt haar publiek hiernaast toe naar cultuur in Brussel.

Contact: mohamedlaminebassa@yahoo.fr / 0466 31 53 70AMOME

Het is een vereniging die samen met FOS opkomt voor de rechten van Marokkanen die in het buitenland verblijven. Ze organiseren jaarlijks ook een colloquium, met als thema’s: solidariteit, cultuurparticipatie,… Daarnaast gaan ze ook op zoek naar oplossingen waar de allochtone gemeenschap mee kampt.ARDAPS VZW

Vzw ARDAPS zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben om sociale en professionele aansluiting te vinden bij de maatschappij. ARDAPS organiseert in samenwerking met de Voedselbank voedselbedelingen in Neder-Over-Heembeek. Daarnaast organiseert ARDAPS bijeenkomsten voor senioren. Elke woensdag komt een groep senioren bij elkaar om Nederlandse les te volgen. Daarnaast werken ze aan | organiseren ze gezamenlijke projecten, activiteiten, uitstappen of uitwisselingen.ART TEQA TEXILE

Art Teqa Textile is een levendige, multiculturele vereniging die individuen samenbrengt door boeiende workshops die verbonden zijn met textiel en vilt. Deze creatieve bijeenkomsten vormen niet alleen een bron van artistieke expressie, maar zijn een feestelijke viering van erfgoed. Door middel van textiel en vilt weeft Art Teqa Textile een kleurrijk tapijt van samenhorigheid en culturele uitwisseling, waar ze de unieke achtergrond van iedereen vieren.ASSADA

Assada is een Marokkaanse vereniging die open staat voor iedereen. Ze organiseren culturele en educatieve activiteiten, vaak gericht op ontmoeting tussen verschillende culturen. Op wekelijkse basis komen ze samen voor hun activiteiten zoals voetbal, muzikale repetities en huiswerkklasjes.

Contact: assada@live.be / 0475 85 01 51BAWASA

Bawasa organiseert projecten met jongeren, vrouwen en ouderen. Ze willen de integratie tussen deze verschillende doelgroepen bevorderen.

Contact: mansiabel.bawasa@yahoo.com / 0473 21 84 73BELGISCH-MAROKKAANS FORUM (FOS)

Het Belgisch-Marokkaans Forum versterkt de solidariteit tussen de Marokkaanse gemeenschap in België en de bevolking van Marokko.

Contact: absaret1@gmail.com / 0495 51 82 13CULTUREEL CENTRUM VOOR INBURGERING EN ONTWIKKELING

Dit centrum is een Marokkaanse vereniging. Ze geven op een laagdrempelige manier lessen informatica en Nederlands. Ze bieden ook huiswerkondersteuning aan.

Contact: m.essatibi@gmail.com / 0483 45 57 15COLLECTIEF BRUSSEL-BUJUMBURA

Het Collectief verenigt mensen die afkomstig zijn van of linken hebben met de hoofdstad van Burundi, Bujumbura.

Ze organiseren culturele activiteiten ter promotie van de Burundese cultuur en zijn begaan met de toekomst van de stad Bujumbura en denken samen over na. Ook organiseren ze sensibiliserende activiteiten en zamelen ze geld in voor projecten in deze stad.

Contact: ntacovic2000@yahoo.fr / 0477 50 94 78DAR EL WARD

Dar el Ward zet zich in voor een solidaire samenleving. Ze organiseren activiteiten voor vrouwen maar doen ook aan ontwikkelingssamenwerking in Marokko. Ze stimuleren solidariteit met mensen die het minder goed hebben en organiseren sensibiliserende activiteiten zoals een benefiet of een lezing. Dar el Ward werkt rond vele thema’s zoals armoede, werk, huisvesting en de situatie in de gevangenissen.

Contact: darelward@live.be / 0475 21 23 03EGYBELG BRUSSEL

Egybelg is al enkele jaren actief lid van FMDO Oostende en breidde begin 2018 haar werking uit naar Brussel. Deze vereniging organiseert verschillende activiteiten voor de Egyptische gemeenschap en geïnteresseerden in Brussel. Zo willen ze de gemeenschap dichter bij elkaar brengen en anderen inspireren over de Egyptische cultuur en al haar rijkdommen.

Contact: egybelg@hotmail.com / 0483 67 23 63


ERROR 410

Error 410

ERROR 410 is een jong ‘Urban Art’ collectief dat kansen wil creëren om open te bloeien en te evolueren in de Hiphop cultuur.
De discipline biedt zowel de kunstenaars als het publiek een nieuwe ervaring aan.
ERROR 410 is een Brussels collectief dat verschillende artiesten vanuit de Hiphop & urban wereld verzamelt.

Contact: info@error410.com / 0465 58 80 83ETHIOPIAN CULTURAL CENTER IN BELGIUM

Logo Ethiopian Cultural Center in Belgium

Ethiopian Cultural Center in Belgium is een vereniging die een plek wil creëren waar de Ethiopische gemeenschap dichter bij elkaar kan komen. Daarnaast willen ze hun geschiedenis, cultuur, taal en traditie met zoveel mogelijk mensen delen. Meer info op hun website of hun Facebookpagina.

Contact: ethioculturalcenterbelgium@gmail.com  / 0485 10 26 24ETHIOPISCH FORUM IN EUROPA

Logo Ethiopisch Forum

De vrijwilligers van deze vereniging verdiepen zich in de situatie in Ethiopië. Ze organiseren conferenties en activiteiten waarbij ze de huidige politieke, religieuze, sociale … situatie in Ethiopië bespreken vanuit verschillende standpunten. In Ethiopië zijn er namelijk veel verschillende culturele groeperingen. Ethiopisch Forum in Europa gelooft dat samenleven mogelijk is als we aandacht hebben voor elkaars eigenheid. Ze verzamelen ook alle informatie voor de Ethiopische diaspora in Europa op de website dildiy.info

Contact: aberayemaneab@gmail.com / 0484 78 16 04


EUROGZENNAYA

Eurogzennaya

Euro-Gzennaya vzw streeft naar sociaal-economische, culturele, ecologische, educatieve en sportieve ontwikkeling in Europa en Marokko. Ze bevorderen de sociale cohesie en permanente educatie op de werkplek en stimuleren intergenerationele dialoog en interculturele bemiddeling. Ook organiseren ze alfabetiseringscursussen, workshops en bewustwordingssessies. Daarnaast bieden ze sociale en juridische infomomenten aan, begeleiden ze bij administratieve zaken zoals pensioen- en verzekeringsaanvragen en zetten ze zich in voor thema’s als racisme, discriminatie en armoede, met speciale steun voor kansarme groepen.


EURO KASSITA

Deze vereniging uit Vorst is actief rond informatica, reportages maken en websites bouwen. Ze organiseren ook benefieten en culturele activiteiten om de Amazigh-cultuur te beleven.

Contact: eurokassita@hotmail.com / 0466 18 29 00


EYANO

De vereniging Eyano wil isolement onder ouderen bestrijden en hun sociale welzijn bevorderen. Door het organiseren van sociaal-educatieve en culturele activiteiten in de stad en in dagcentra dragen ze bij aan het behoud van autonomie en onafhankelijkheid, met respect voor de sociaal-culturele context van elke persoon. De vereniging doet dit door middel van opvang, voorlichting, preventie, promotie en onderzoek, …FAA

Deze nieuwe vereniging verenigt vrouwen in Brussel. De voorzitster is een trotste Algierse, maar samen met de vrijwilligers zetten ze zich in voor alle vrouwen in een kwetsbare positie. Ze organiseren laagdrempelige ontmoetings- en ontspanningsmomenten waar iedereen zich thuis voelt.

Contact: asblfaa@gmail.com / 0484 73 91 03F.DIA

F.dia is een vereniging van West-Afrikanen. Ze werken rond integratie en ontmoeting. Zo helpen ze Soedanese nieuwkomers zich beter te integreren en organiseren ze ontmoetingsactiviteiten zoals culturele avonden en voetbaltoernooien.

Contact: fdia.int@gmail.com / 0466 11 52 76FEZA VZW

Feza organiseert socio-culturele activiteiten voor vrouwen van etnisch-culturele minderheden. In hun lokaal in Schaarbeek organiseren zij dagelijks activiteiten. Zo zijn er ontbijtontmoetingen, informatiesessies, zelfverdedigingslessen, intergenerationele namiddagen en is er een creatief atelier en taalinitiatie. Ze organiseren ook uitstappen met de vrouwen en er zijn fietslessen.

De doelstellingen van de vereniging: het isolement doorbreken, een band creëren met ons land, de autonomie van migrantenvrouwen en andere vrouwen bevorderen, de toegang tot informatie faciliteren, sensibiliseren, ondersteunen, mobiliseren, oriënteren en begeleiden van vrouwen in een proces van emancipatie om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren. Maar ook creativiteit opwekken, de kennis en het gebruik van lokale rijkdommen boosten en werken aan vooroordelen om een beter samenleven tot stand te brengen.

De filosofie van de vereniging bestaat erin om migrantenvrouwen een bijdrage te laten leveren bij de integratie van nieuwkomers. Om dit te kunnen doen, nodigen ze migrantenvrouwen uit om de nieuwkomers te informeren, stimuleren en motiveren. Deze expertes hebben zelf moeilijkheden gekend waarmee de nieuwkomers te maken krijgen en op die manier kan er een vertrouwensband ontstaan.

Contact: info@feza-asbl.be / 0489 33 99 42 / 02 242 36 42FONDATION NOAH

Fondation Noah wil het grote publiek inlichten en sensibiliseren over kanker. Hiertoe organiseren ze, in samenwerking met artsen, regelmatig informatiemomenten en campagnes. Verder geeft deze vereniging steun aan families van zwaar zieke kinderen, wezen en andere kwetsbare personen.

Contact: noahfondation07@gmail.com / 0467 60 77 98GREEN HOPE

Een Somalische vereniging die vanuit België ijvert voor een betere socio-economische situatie in Somalië. Zij zijn actief op vlak van sensibilisering en ontwikkelingssamenwerking.

Contact: hamoalim@gmail.com / 0466 40 27 16


GÜN GÜNNA

Gün Günna stimuleert Brusselaars om solidair te zijn met weeskinderen in Afrika. De vrijwilligers organiseren allerhande culturele activiteiten en zamelen zo geld en materiaal in waarmee ze twee weeshuizen in Afrika ondersteunen. Ze leiden hun achterban ook toe naar het culturele aanbod in Brussel.

Contact: gungunna3@gmail.com / 0487 14 06 74


HADJATS CLUB

Hadjats Club verenigt al vele jaren Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie. Ze organiseren per week twee ontmoetingsmomenten met lessen Arabisch schrijven en debatten. Ze organiseren ook samen met Dar el Ward zwemlessen voor vrouwen en werken mee aan solidariteitsactiviteiten.

Contact: oumoumounir@hotmail.com / 0479 76 80 07


HET DORP VZW

Deze buurtvereniging rond het Daillyplein in Schaarbeek brengt mensen uit hun huis en stimuleert ontmoeting tussen buren.

Contact: uriameki@hotmail.com / 0473 69 56 93


HET MEERVOUD VZW

Deze vereniging uit Sint-Agatha-Berchem organiseert activiteiten voor vrouwen en kinderen. Ze organiseren huiswerkklassen, taallessen en ontmoetingsmomenten voor vrouwen. Elk jaar koken ze samen maaltijden voor daklozen. Ze trekken er ook samen op uit en verkennen Brussel en België.

Contact: hetmeervoud@msn.com / coordinatie@hetmeervoud.com / 0487 60 52 34


HET VLOT VAN DE HOOP

De vrijwilligers van ‘het Vlot van de Hoop’ organiseren sociale en culturele activiteiten in Brussel. Tijdens activiteiten vragen ze steeds aandacht voor het welzijn van weeskinderen in Kameroen en roepen ze op om solidair te zijn.

Contact: leradeaudelespoir@gmail.com / 0484 08 19 82


HOPE

Hope verenigt personen met een vluchtverhaal die recent zijn aangekomen in België. Alle vrijwilligers zijn ook zelf vluchtelingen die ondertussen erkend zijn en zich vanuit hun eigen ervaring willen inzetten voor lotgenoten. Ze maken mensen wegwijs in België en willen de talenten van vluchtelingen in de kijker zetten.

Contact: mohammed80clerk@gmail.com / 0467 78 15 50


HUIS VAN AMAZIGH (Thadarth N Imazighen)

Deze vrijwilligers organiseren culturele evenementen ter promotie en verdediging van de rechten en cultuur van de Amazigh. Ze organiseren ook taallessen en helpen nieuwkomers hun weg te vinden in België.

Contact: aissa.dmam@gmail.com / 0486 30 35 17


IMMIGREZ AUTREMENT- ANDERS MIGREREN

Deze vereniging is ontstaan in 2014 en gelooft in een andere visie op gebied van migratie. Ze werken met nieuwkomers die net in België zijn toegekomen. Dit doen ze door het geven van lessen rond inburgering en door acties aan de Brussel noord station. Daarnaast sensibiliseren ze over migratie en de gevaren in de vertreklanden.

Contact: kouathe@hotmail.com / mutesheila@yahoo.fr / 0484 02 48 56 /  0479 86 41 59


JADES

Contact: prisoekobo@yahoo.fr / 0483 05 56 64


LADDER’OP VZW

Ladder’op vzw zag dat veel kinderen met een migratieachtergrond het moeilijk hebben in het onderwijs in Brussel. Ladder’op matcht vrijwilligers aan leerlingen zodat elk kind de kans krijgt om te slagen in het onderwijs en zijn talenten kan ontwikkelen.

Contact: info@ladderop.be / 0487 52 81 41


LA MAISON DE LEA (LEA ET LES PETITS ANGES)

La Maison De Lea moedigt kinderen met een migratieachtergrond en hun ouders aan om deel te nemen aan het sociale leven. Dit doen ze aan de hand van verschillende sociaal-culturele activiteiten, zoals het organiseren van sport- en artistieke activiteiten, het geven van bijlessen en het aanbieden van opvoedingsondersteuning. 
Hiernaast willen ze het actieve burgerschap bevorderen bij vrouwen en ouderen door het creëren van interculturele en intergenerationele ontmoetingen, het organiseren van conferenties en uitwisselingen en willen ze specifieke ondersteuning aan nieuwkomers aan te bieden.

Contact: lamaisondelea@outlook.com / 0471 40 77 74


LES AMIS DU TOGO

Les Ami(e)s du Togo is een culturele, artistieke en sociale vereniging, actief in België en Togo. Ze promoten culturele diversiteit, vergemakkelijken de toegang tot onderwijs in Togo en stimuleren sociale inclusie, burgerzin, kunst, creativiteit, uitwisselingen tussen generaties en dialoog tussen gemeenschappen.


LISALISI CONGO

LisaLisi Congo bestaat uit mensen van Congolese origine. Ze willen preventie voeren tegen seksueel overdraagbare aandoeningen zoals herpes en aids. Om die taboes te doorbreken organiseren ze in België tal van activiteiten. Daarnaast ondersteunen ze mensen die besmet zijn met een soa en ook straatkinderen uit Congo. Ze besteden extra aandacht aan de vergeten problematiek van bejaarde mensen die op straat leven in Kinshasa. Om deze hulp te kunnen bieden, proberen de vrijwilligers van LisaLisi zoveel mogelijk fondsen te werven door open activiteiten te organiseren in het Brusselse.

Contact: asbl.lisalisicongo1@gmail.com / 0471 69 47 37

 


MATISSA

Matissa vzw is een bruisende vereniging uit Sint-Gillis. Ze organiseren percussieworkshops voor jongeren en ouderen en organiseren speciale percussieworkshops voor mensen met en zonder handicap. Ze zetten zich in voor solidariteit en verdraagzaamheid en jaarlijks organiseren ze een groot evenement: Urban Street dance.

Contact: djaouzi@hotmail.com / 0483 35 30 32

 


MERHABA

Merhaba betekent ‘welkom’ in het Arabisch en in het Turks. Het is een sociaal-culturele beweging die wil bouwen aan een een warme wereld voor alle holebi, transgender en intersekse personen (LGBTQI*) met een migratieachtergrond.  Dit doen ze door laagdrempelige onthaal- en ontmoetingsactiviteiten, maar ook door sensibiliseringsacties en beleidsbeïnvloeding.

Contact: info@merhaba.be / 0489 67 67 50 / 0483 09 10 07


MICV

Deze vereniging uit Schaarbeek werkt buurtgericht en is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners die ze ondersteunen op verschillende vlakken zoals de zoektocht naar werk en psychologische begeleiding.

Contact: uriameki@hotmail.com 0473 69 56 93

.


OASIS HEYVAERT

Logo Oase Heyvaert

Oasis Heyvaert is een superdivers collectief dat ruimte maakt voor ontmoeting en verbinding met de bewoners van de multiculturele Heyvaertwijk op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. Voor Oasis Heyvaert begon het allemaal met een gemeenschappelijk moestuinproject voor de bewoners in de wijk. Het project groeide snel door naar een vereniging die tal van activiteiten organiseert om banden te smeden en mensen bewust te maken van hergebruik, compostering en transformatie.

De Oasis is een ruimte van vrijheid, ontmoeting en bezinning voor de bewoners en door de bewoners. Alles in het groen voor een wijk in overgang.

Contact: oasisheyvaert@gmail.com / 0466 45 37 74


PARTAGE EN COULEURS

Een vereniging uit Molenbeek die zowel met jongeren (meisjes, jongens) als met vrouwen werkt. Zij organiseren sociaal-culturele en dansactiviteiten, maar ook activiteiten rond de dynamiek tussen generaties, werk, studentenjobs …

Contact: partageencouleurs@live.be | 0487 72 46 69

 


 

PEACE PERFORMANCE TRAIN (PPT)

De passagiers van Peace Train zijn een diverse groep van artiesten, komende uit vijftig verschillende landen. Ze geloven dat kunst (muziek, poëzie, literatuur, dans, theater, fotografie, film …) een verschil kan maken en bruggen kan bouwen tussen conflictzones. Hun waarden zijn tolerantie, solidariteit, vrijheid van mening en gedachten, gendergelijkheid, respect voor onze planeet en het gelukkig samenleven.

Contact: ka.segers@gmail.com | 0495 84 61 11


PHEA

PHEA (Plateforme Handicap Europe-Afrique ) werd opgericht op 4 november 2019 en wil mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking, senioren en elke kwetsbare persoon helpen, verwelkomen, begeleiden en ondersteunen.

Contact: Gemina Mputu pheurope.afrique@gmail.com | 0474 27 85 54 


S.B.A.B.A. VZW

S.B.A.B.A. is een vereniging van vrijwilligers die de bevolking wil informeren over de ziekte spina Bifida ofwel een open rug. Ze willen het welzijn van kinderen met spina bifida in Afrika verbeteren.

Contact: spinabifidas.action.b.a@gmail.com / 0485 89 73 51

 


 

SAVING LIVES UNION

Je weg vinden in Brussel als nieuwkomer is niet gemakkelijk. Dat weten ook de vrijwilligers van Saving Lives Union. Zij maken nieuwkomers zelfstandiger aan de hand van workshops waarbij ze speciale aandacht besteden aan taal als sleutel tot onze maatschappij.

Contact: savinglivesunion@gmail.com / 0489 90 29 10


SIEMPRE

SIEMPRE staat voor Science, Integrity , Empowerment, Movement, Renewable, Educational Projects Deze groep van Latijns-Amerikaanse vrouwen zet zich in voor de migrantenvrouwen in ons land. Dit doen ze enerzijds door het zichtbaar maken van de vrouw, anderzijds door in te zetten op sensibilisatie en educatie. Thema’s zoals vrouwenrechten, gelijkheid van de vrouw en geweld op vrouwen komen steevast aan bod in hun werking.

Contact: siempre.ngo@gmail.com


SOLIDARITE 32-224

Deze Guinese vereniging staat bekend om het organiseren van sociale en culturele evenementen. Met hun passie richten ze creatieve workshops op, vooral richting artistieke expressie. Daarnaast nemen ze deel aan lokale opruimacties in de gemeente Anderlecht waarmee ze de krachten van samenwerking en gemeenschapszin bundelen.

 


TERRITORY OF PARTICIPATION

Als een dynamische vereniging uit Oekraïne zetten ze zich in voor het bevorderen van hun rijke cultuur door middel van bruisende educatieve, culturele en sociale projecten. Maar dat is nog niet alles! Ze gaan aan de slag en maken het publiek bewust van actuele kwesties om zo meer betrokkenheid te creëren. Het is een sprankelende organisatie die haar passie voor Oekraïne met iedereen deelt.

Contact: ngotp.ua@gmail.com


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM

Deze vereniging organiseert wekelijkse taalklasjes voor kinderen. De gemeenschap wil de taal en cultuur behouden door lessen aan te bieden. Ze organiseren hiernaast verschillende activiteiten voor kinderen (zomerkampen, culturele activiteiten, danslessen …)

 


TIMLILIT VZW

 

Timlilit organiseert culturele activiteiten om iedereen de kans te geven de cultuur uit Kabilië (in het noorden van Algerije) te leren kennen. Ze willen de culturele rijkdom van de Kabyl niet verloren laten gaan en geven deze door aan de jongere generaties en de bredere samenleving.

Contact: inassen.sah@hotmail.be / 02 235 518 24

 


VITRINE AFRICAINE

Vitrine Africaine wil een spreekbuis zijn voor de Afrikaanse diaspora (grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld) in België. Op alle mogelijke manieren willen ze de Afrikaanse diaspora de aandacht geven die ze verdient. Jaarlijks maken ze een gids met alle Afrikaanse verenigingen, federaties en bedrijven die België rijk is. Ze organiseren ook festivals en culturele evenementen om te tonen hoe rijk de Afrikaanse cultuur is.

Contact: info@vitrineafricaine.com


 

VOICES OF THE WORLD

Een multiculturele vereniging die verschillende culturen in Brussel wil samenbrengen aan de hand van conferenties en culturele activiteiten over relevante maatschappelijke thema’s.

Contact: voicesoftheworld.vow@gmail.com / 0485 89 89 29


ZABISA

Zabisa BO betekent ‘vertel ze’ in Kikongo, de taal van de Democratische Republiek Congo. Vroeger stonden ze bekend onder de naam ‘Firefec Bandundu’. Een nieuwe generatie neemt de fakkel over en organiseert culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, culturele feesten, …


ZASSII

Zassii als vereniging concentreert zich op dans in al haar vormen zoals hedendaagse dans, maar ook neoklassiek, Hiphop … Om dit doel te bereiken, geven ze enerzijds vormingen, lessen, informatie en anderzijds organiseren ze evenementen waar ontmoeting en artistieke ontplooiing centraal staan.

Contact: info@zassii.org / 0479 01 11 87

In Brugge ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer de vereniging via onderstaande contactgegevens.

KANTOOR FMDO BRUGGE: Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge (in de Nieuwe Pastorie)


ADIBA

ADIBA verenigt mensen in de regio Brugge die samen actie ondernemen om de Syrische cultuur meer ingang te geven. Zo streven ze naar een betere integratie van Syrische immigranten. Alle opbrengsten van hun activiteiten worden ingezet om mensen in de vluchtelingenkampen in Idlib, in het noordwesten van Syrië, te ondersteunen.

Contact: 0465 10 28 13


BRUGSE MULTICULTURELE VERENIGING (BMV)

BMV werd opgericht door de drie Brugse zussen Saloua, Naoual en Hayat. Zij zijn van Berberse oorsprong en opgegroeid in België. Met hun vereniging willen ze mensen samen brengen om elkaar beter te leren kennen aan de hand van verschillende activiteiten. BMV wil elementen uit de Marokkaanse cultuur delen met een breder publiek, maar creëert ook ruimte tijdens haar activiteiten om kennis te maken met andere culturen.

Contact: naoualakkad@gmail.com

 


CHAMNA

Chamna bevordert interculturele uitwisseling tussen België en Syrië  via ontmoeting, cultuur, educatie, muziek en koken. Het promoten en kennismaken met de Syrische cultuur is een belangrijke doelstelling van de vereniging. Zij organiseren lessen waarbij je kennis kan maken met hun taal en cultuur, maar je kan hen ook uitnodigen om een concert met Arabische klanken te verzorgen of voor een culinaire avond met smaken uit het Midden-Oosten.

Contact: 0470 10 43 70


CONGOLEES CENTRUM TER VERSPREIDING VAN DE CONGOLESE KENNIS EN CULTUUR

De naam van deze organisatie spreekt voor zich. Via culturele activiteiten wil deze vereniging de Congolese kennis en cultuur kenbaar maken aan het ruime publiek. Muziek en verhalen zijn een rode draad in de werking van deze sociaal-culturele vereniging.

Contact: mulume.tshitenge@gmail.com / 0483 05 07 95


DE LEVENSBOOM

De Levensboom verenigt de Oekraïense gemeenschap in Brugge. Ze organiseren wekelijks taal-, en cultuurklassen voor Oekraïense kinderen, bieden vrouwen psychologische hulp, zamelen humanitaire hulp in en organiseren activiteiten waar ze Bruggelingen laten kennismaken met de Oekraïense cultuur. Een levensboom staat symbool voor de solidariteit onder de Oekraïense bevolking.


 

DISOF

Disof staat voor Disability International Solidarity Foundation. Deze vereniging organiseert sociaal-culturele activiteiten in Brugge en daarbuiten ten voordele van mensen met een beperking in Nepal. Het bestuur bestaat zelf uit Nepalese Bruggelingen en zij onderhouden een nauwe samenwerking met lokale handicaporganisaties in Nepal. Zij staan open voor samenwerkingen met soortgelijke organisaties in België.


EVEREST NEPALI SOCIETY

Everest Nepali Society verenigt de Nepalese gemeenschap in Brugge. De Nepalese samenleving is heel divers met verschillende kasten en etnische groepen, elk met een eigen taal of dialect. Deze diversiteit kenmerkt ook de Nepalese gemeenschap in Brugge.

Wat wel gemeenschappelijk is, zijn de jaarlijkse festivals. In april vieren zij het Nepalees nieuwjaar. In 2016 vierden zij het jaar 2073. Voor de Nepalese vrouwen is Teej een belangrijk feest, gewijd aan de hindoeïstische godin Parvati. Tijdens de drie dagen van Teej, meestal in september, trekken de Nepalese vrouwen hun mooiste kleren aan en komen zij samen om te bidden, te vasten, te feesten en te dansen. Een ander feestelijke dag voor de Nepalese gemeenschap is Dashain, opgedragen aan Durga, de moedergodin die het kwade overwon. Dashain duurt tien dagen. De tiende dag is de belangrijkste. Dan geven de oudsten van de gemeenschap hun zegening aan jongere familieleden en vrienden.

Om deze tradities ook in Brugge te vieren en door te geven is de Everest Nepali Society opgericht. Momenteel telt deze vereniging 269 leden, niet alleen uit Brugge, maar ook uit Blankenberge, Knokke en andere plaatsen in West-Vlaanderen. Everest Nepali Society maakt geen onderscheid in religie of etnische afkomst. De leden zijn zowel hindoes, boeddhisten als kiratisten (natuurreligie) en spreken verschillende moedertalen.

Iedereen is altijd welkom op deze festivals en feesten. Everest Nepali Society staat steeds open voor alle mogelijke vormen van samenwerking.

Contact: timsinashiva25@gmail.com


IGBO UNION WEST-VLAANDEREN

Igbo Union West-Vlaanderen is een vzw die de Igbo in West-Vlaanderen overkoepelt.  Igbo is een bevolkingsgroep uit het zuidoosten van Nigeria. In West-Vlaanderen komen ze maandelijks samen en stimuleren ze een vlotte integratie van hun gemeenschap in de huidige samenleving. Ook organiseren ze sociaal-culturele activiteiten die het cultureel erfgoed van Igbo tonen via lezingen, expo’s en culturele festivalceremonies.

Contact: jeffkenneth@ymail.com / 0496 82 87 62


NDIGBO WEST-FLANDERS

Ndigbo West Flanders vzw werd opgericht in het voorjaar van 2013. Deze vereniging wil de Ndigbo of de Igbo’s in West-Vlaanderen verenigen om samen hun cultuur meer vorm te geven, beter te delen en beleven met alle West-Vlamingen. De Ndigbo is een bevolkingsgroep uit het zuidoosten van Nigeria. Er bestaat een groeiende groep Ndigbo die permanent gevestigd is in Vlaanderen. Zij wonen verspreid in alle provincies. Ook in Gent, Brussel en Antwerpen zijn er verenigingen van de Ndigbo. Vlaanderen heeft momenteel een 3de generatie Vlaamse Ndigbo. De Ndigbo’s hebben zeer rijke tradities en cultuur die ze graag delen in Vlaanderen. Traditionele gerechten,  specifieke trouwceremonies en kledij zijn eigen aan de cultuur. De activiteiten van Ndigbo West Flanders staan open voor iedereen.

Contact: ndigbowest@gmail.com / 0478 35 47 15

 


NSANGA

Nsanga is een vaste waarde in Brugge en organiseert voornamelijk ontmoetingsactiviteiten die openstaan voor iedereen. Zij organiseren elke laatste vrijdag van de maand een ontmoetingsavond in OC De Garve waarbij kan deelgenomen worden aan diverse activiteiten voor jong en oud. Voorbeelden van recente activiteiten zijn een Iraanse avond, lessen djembé, volksspelen, dialoogtafels over onderwijs, feest van de Congolese onafhankelijkheid, …

Contact: nsanga.brugge2015@gmail.com / 0474 72 98 56


RAINBOW SISTERS

De Rainbow Sisters is een Brugs vrouwelijk collectief met roots in Kameroen. Deze vereniging organiseert met trots activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en kennismaken met de culturele rijkdom van Kameroen.

Contact: bessemtanyij@gmail.com

 


SOURIRE D’ESPOIR

Deze vereniging van Burundese en Belgische vrouwen organiseert op regelmatige basis benefieten ten voordele van hun projecten voor kwetsbare vrouwen in Burundi.


 

TALKPOINT

Talkpoint is een sociaal-culturele vereniging die mensen wil samenbrengen in Brugge. Dialoog en ontmoeting staan centraal tijdens alle activiteiten voor jong en oud. Talkpoint is het punt waar mensen elkaar ontmoeten en leren kennen door samen te lopen, koken of een gezellige praatavond in Brugse sfeer mee te maken.

Contact: otienberyl741@yahoo.com / 0477 22 78 29


TARANTA vzw

Taranta vzw is een sociaal-culturele bruggenbouwer.  Op hun creatieve boot ‘De Taranta’ organiseren ze sociale, artistieke en culturele activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Diversiteit loopt als een rode draad doorheen hun werking. Iedereen is er – letterlijk – welkom aan boord.

Contact: contact@vzwtaranta.com


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM BRUGGE

TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM BRUGGE

TTC Brugge organiseert elke zondag taal -en cultuurklassen voor kinderen en geïnteresseerden in de Tibetaanse cultuur. De Tibetaanse gemeenschap wil zo hun taal en cultuur bewaren en doorgeven.  Daarnaast organiseren ze elk jaar een zomerkamp voor kinderen uit heel België.


TOEKOMST VAN HET KIND

Toekomst van het kind is het initiatief van de jonge Brugse Rania Al Ali. Samen met enkele Iraakse Bruggelingen startte ze deze vereniging op om activiteiten op te zetten die België laten kennismaken met de Irakese cultuur. Met de opbrengst van haar activiteiten investeert deze vereniging in de toekomst van kinderen uit Irak. Ze kopen medicijnen, medisch materiaal en schoolmateriaal aan en brengen dit elk jaar naar hun partner in Irak.


 

UNITED KIRAT SOCIETY

United Kirat Society verenigt de Kirati in Brugge. Kirati is een aparte bevolkingsgroep uit Nepal en wordt gekenmerkt door hun natuurreligie. Deze vereniging is actief in heel Vlaanderen. Zij vieren hun eigen traditionele feesten zoals Ubhauli en Udhauli waarbij iedereen traditionele kledij aandoet en traditionele muziek en dans wordt beoefend. Daarnaast sluiten ze aan bij de Nepalese gemeenschap in Vlaanderen om de grootste festivals in Nepal ook hier te vieren. In april vieren zij het Nepalese nieuwjaar. In september organiseren zij het Teej festival. Teej is een belangrijk feest voor de Nepalese vrouwen. Tijdens drie dagen komen zij samen in hun mooiste kleren om te bidden, te vasten, te feesten en te dansen. Een ander feestelijke dag voor de Nepalese gemeenschap is Dashain, opgedragen aan Durga, de moedergodin die het kwade overwon. Dashain duurt tien dagen. De tiende dag is de belangrijkste. Dan geven de oudsten van de gemeenschap hun zegening aan jongere familieleden en vrienden.

De feesten en festivals staan steeds open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de cultuur en tradities.


 

VOZ LATINA

Voz Latina is een vereniging opgericht door vrouwen uit Latijns-Amerika die elkaar vonden in Brugge. Zij zijn een dynamische vereniging die Latino’s helpt integreren in de Belgische maatschappij, maar ook culturele activiteiten organiseert om de Latijns-Amerikaanse cultuur in België zichtbaarder te maken. Zo kan je bij hen terecht voor workshops piñata, fototentoonstelling over de vermenging van de Mexicaanse en Belgische cultuur, landenworkshops, kookworkshops, etc. Voz betekent stem en ze kozen Voz Latina als naam van hun vereniging omdat ze hun stem willen laten horen.

Contact: vozlatina.belgica@gmail.com / 0470 79 14 67


YAAKAARÉ

Yaakaaré ondersteunt projecten op vlak van onderwijs en gezondheid in Sinthiane, Senegal. Daarvoor werken zij steeds samen met lokale organisaties en partners in Sinthiane. In België organiseert Yaakaaré activiteiten en workshops in het kader van deze ondersteuning aan het zuiden. Tijdens deze activiteiten staat de Senegalese cultuur en sensibilisering van de Belgische bevolking steeds centraal.


 

 

 

In Kortrijk ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Hannes De Laere

hannes@fmdo.be – 0487 61 53 43

KANTOOR FMDO KORTRIJK: Wandelweg 11, 8500 Kortrijk (in gebouw van Avansa)


AFRIKAANSE SOLIDARITEIT IN KORTRIJK / SOLIDARITÉ AFRICAINE DE COURTRAI

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Houdt zich enerzijds bezig met ontwikkelingssamenwerking in Congo in de streek rond Kinshasa. In Kortrijk organiseren ze sociaal-culturele activiteiten zoals een cultureel feest ter ere van de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, een Afrikaanse barbecue, een modeshow, tentoonstelling van Afrikaanse kunst en zo verder.


AFRIKA LISANGA VZW

Vereniging door mensen van Congolese origine. Organiseert diverse activiteiten om de Congolese cultuur te promoten. Zo organiseren ze activiteiten in het kader van de Congolese onafhankelijkheidsverjaardag en zetten ze een typisch Congolese bokssport in de kijker.

Contact: 0465 96 72 81


AFRICA NEW DIMENSION

Africa New Dimension heeft verschillende doelstellingen:

  • Intercultureel onderwijs stimuleren en de uitwisseling en communicatie tussen verschillende culturele gemeenschappen bevorderen
  • De Afrikaanse levensstijl stimuleren door middel van voedingsmiddelen en maaltijden
  • Interculturele activiteiten organiseren met als doel integratie en versterking van de culturele identiteit
  • Een uitwisselingsprogramma begeleiden voor studenten in Afrika en Europa
  • Een internationaal platform creëren voor jongeren om hun mogelijkheden te ontdekken om zo een positieve invloed te creëren voor onze samenleving

    Contact : africanewdimension@gmail.com / 0473 43 63 12


BADENYA

Badenya wil solidariteit en broederschap promoten tussen inwoners van West-Afrikaanse landen in Kortrijk en verbinding maken met de inwoners van Kortrijk. Op die manier leren ze elkaars cultuur kennen.

Contact : kortrijkbadenya@gmail.com


CAAJE

Een vereniging door mensen van Togolese origine. Organiseren verschillende ontmoetingsmomenten / feesten / barbecues voor de Togolese gemeenschap. Hun activiteiten staan steeds open voor een breder publiek. Organiseren jaarlijks een activiteit naar aanleiding van de verjaardag van de Togolese onafhankelijkheid.

Contact: caaje.togo@gmail.com / 0471 56 85 24


CLUB VRIENDEN VAN KONGO

Vereniging door mensen van Congolese origine. Hun belangrijkste activiteit is de organisatie van de smaakavonden die telkens in de maand april doorgaan. Iedereen is er op vrijdag, zaterdag en zondag welkom om een typisch Congolese maaltijd te komen eten bij de voorzitter thuis. De opbrengst van deze activiteiten gaat naar de projecten die ‘Club vrienden van Kongo’ ondersteunt in Congo. Naast hun werking in Kortrijk is deze vereniging intensief bezig met ontwikkelingssamenwerking.

Contact : lilenga.itoko@telenet.be


CODECAM

Een vereniging door mensen van Kameroense origine. Ze ondersteunen enkele gezondheidsprojecten in Kameroen met de steun van het Kortrijks ziekenhuis AZ Groeninge. De voorzitter van de vereniging gaat regelmatig naar Kameroen om de projecten op te volgen. Naast ontwikkelingssamenwerking organiseert CODECAM ook culturele spektakels in Kortrijk waarbij zowel dans, zang als muziek aan bod komt.

Contact: info@codecam.be


DE BELGISCHE TROOST VZW

Een vereniging door mensen van Afrikaanse origine (Congolees, Burundees, …). Ze organiseren culturele activiteiten in Kortrijk en voeren ontwikkelingsprojecten in Afrika uit.

Contact: de.belgische.troost@gmail.com


DE TOEKOMST

Deze vereniging wil het Islamitisch cultureel verenigingsleven openstellen door het organiseren van Islamitische sociale en culturele activiteiten.

Contact: detoekomst@outlook.be


ETHIO ADDIS BELGIUM

Een vereniging gemotiveerde jongeren uit Aghanistan, Eritrea, Ethiopië en Irak. Ze komen vaak samen om verschillende activiteiten te organiseren: voetbal en ontmoetingsactiviteiten zijn het grootste hoofddoel. Ze willen verbondenheid en creëren een gezonde relatie tussen vrienden en gezinnen uit verschillende Europese landen.

Contact: ethio.addis.belgium@gmail.com


F&M Tamazirt

Deze Marokkaanse vereniging zet zich vooral in voor vrouwenrechten. Ze organiseren specifieke activiteiten en werken nauw samen met partners uit de regio om de positie van de vrouw te versterken. Met de bouw van een school in Marokko voor volwassenen vrouwen willen zij vrouwen alfabetiseren, maar hen ook een vak aanleren zodat ze de mogelijkheid hebben om zelf een inkomen te hebben en dus zelfredzamer te worden.


FAIROZ

Fairoz richt zich als vereniging op de Arabische landen en wil via diverse activiteiten meer uitleg geven in België over de Arabische cultuur en al zijn aspecten. Zo bieden ze Arabische lessen aan, danslessen, Arabische keukengeheimen en presentaties over de Arabische cultuur.

Contact: moegent@gmail.com


FONDATION KARYENDA CULTUUR EN KIDS

Een vereniging door mensen van Burundese origine. Deze vereniging is bezig met Burundese trommelmuziek. Ze hebben een eigen trommelgroep die deelneemt aan evenementen zoals zomercarnaval en Kortrijk aan Culturen. Daarnaast geven ze les aan kinderen rond deze trommels.

Contact: 0486 40 81 34


GARGAAR

Deze Somalische vereniging die voornamelijk uit vrouwen bestaat, wil vrouwen, mannen en kinderen van risicogroepen informeren over de gevolgen van Vaginale Genitale Verminking (VGV). Ze geeft hierover lezingen in scholen en verenigingen.

De vereniging geeft ook wekelijks Somalische taal en cultuurlessen aan hun kinderen zodat zij de rijke cultuur van hun land van afkomst leren kennen.

Contact : sumaya.ahmednuur@hotmail.com


GLOIRE & GRACE

Een vereniging voor jong en oud, van Congolese oorsprong. Deze vereniging houdt wekelijkse bijeenkomsten om Afrikaanse jongeren (mannen & vrouwen) te helpen en begeleiden. Wekelijks worden naaiworkshops, muzieklessen … georganiseerd voor jongeren.


HALIMA DIONE

Halima Dione is een Avelgemse vereniging die werd opgericht in 2023 en zich inzet voor projecten in Senegal. Hun focus ligt op het verbeteren van de leefomstandigheden en het ondersteunen en verbeteren van onderwijsomstandigheden. Ze werken samen met de lokale vereniging L’amicale des amis de l’école Mervi, uit Bargny, Senegal.

In groot Kortrijk laten ze de mensen kennismaken met hun zuidprojecten en doen ze aan fondsenwerving (rommelmarkt, organiseren van een eetfestijn). Daarnaast plaatsen ze de rijke Senegalese cultuur in de kijker. 


JAMMU KASHMIR CLUB

Deze vereniging van Kashmiri diaspora wil mensen in België bewust maken van hun geschiedenis. Daarnaast organiseren ze vele activiteiten zoals het inzamelen van voeding, kledij en sanitaire middelen voor daklozen en vluchtelingen. Ook plaatsen ze waterputten in het buitenland. En tot slot organiseren ze wandeltochten, weekendtrips, cultuuruitstappen, workshops, lezingen, en veel meer.


KAALO

Somalische vereniging die de Somalische cultuur en geschiedenis wil delen in Kortrijk en daarbuiten. Daarnaast willen ze hun kennis over landbouw binnen Zuidprojecten delen.


KIYODEL

Kihorobo Youth Development Link (KiYoDeL) is een vereniging die kansarme jongeren wil helpen in Kihorobo, Uganda. Via hun activiteiten willen ze de strijd aangaan tegen huwelijken op jonge leeftijd en zelfredzaamheid bij de jongeren in Kihorobo. Daarnaast willen ze hun stem laten horen in het publieke debat over verschillende thema’s.


KOBELE EVENTS

Een vereniging door mensen van Guinese origine. Organiseren sociaal-culturele activiteiten in Kortrijk en Brussel ten voordele van verschillende ontwikkelingsprojecten in Guinee.


KORTSOM

Kortrijkse vereniging die wordt bestuurd vanuit de Somalische gemeenschap. Ze werken vooral rond gezondheidszorg, watertoevoer en onderwijs.


Level Up

Level Up in de kracht die ze hebben en weten dat zij de toekomstige generaties zullen vormen. Hun programma’s en activiteiten zijn ontworpen om de jeugd te helpen bij het bereiken van hun doelen. Ze vinden het geweldig om jongeren te zien uitgroeien tot ‘bright-minded’ (heldere geesten) en zelfverzekerde individuen. Level Up is gebaseerd op zes pijlers: onderwijsondersteuning, ondernemerschap, innerlijk kompas (betekenis geven aan wat je drijft), maatschappelijk bewustzijn, creativiteit en media.

Contact: levelupkortrijk@hotmail.com


MAGNOLIA COLLECTIVE

Multicultureel collectief van creatieve en ondernemende vrouwen uit Kortrijk. Ze organiseren verschillende workshops en activiteiten vanuit de talenten en interesses van hun leden. Bezoek hen zeker in hun creatieve huisje (Kaartershuis in het Astridpark) in Kortrijk.

Contact: magnoliakortrijk@gmail.com


MAMAN AU SECOURS

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Enerzijds organiseren ze sociaal-culturele activiteiten in Kortrijk en Harelbeke. Deze vereniging ondersteunt ook het jongereninitiatief ‘Burning Light’. Anderzijds ondersteunt de vereniging projecten in Likasi, in het zuiden van Congo.

Contact: mamansecours@hotmail.com


NAREK

Een Armeense culturele vereniging die de culturele en vriendschappelijke betrekkingen tussen het Belgische en Armeense volk wil bevorderen. Ze organiseren culturele activiteiten, cursussen en informatiedagen over Armeense en Nederlandse taal, geschiedenis en beschaving. Maar ook lezingen over maatschappelijke thema’s, zang- en danslessen, in stand houden van de jeugddans-en zanggroepen, tentoonstellingen over de Belgische en Armeense kunst, sportevenementen, et cetera.

Contact: info@narek.be


NIA VROUWENWERKING

Een diverse vrouwenwerking die openstaat voor vrouwen van verschillende afkomsten. NIA wil de stap naar de vrouwenwerking laagdrempelig maken. Via sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen ze de islam op een positieve manier overbrengen, samenhorigheid onder de gemeenschap bevorderen, de vrouw een sterke positie helpen uit te bouwen binnen de samenleving en respect tussen verschillende, levensbeschouwelijke groepen stimuleren.

Contact: nia.vrouwenwerking@gmail.com


NKONGA-UFD

NKONGA-UFD is een Congolese vzw die actief is in België en Congo. Ze willen vrouwen stimuleren om zich met ontwikkeling bezig te houden, in Congo en België. In de eerste plaats via opleiding: naar een moderne familiale landbouw om er producten tot kwaliteitsvoeding te verwerken en andere activiteiten die winst opleveren en de vrouw en haar gezin uit armoede halen. Hun belangrijkste doel is de versterking van de rol van vrouwen en meisjes, gelijke rechten man-vrouw en integratie van Afrikaanse vrouwen in de Vlaamse Gemeenschap.


NOOR

Verenigingen voor vrouwen met voornamelijk Noord-Afrikaanse achtergrond. Zij organiseren verschillende ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen en kinderen maar focussen ook op informatie uitwisseling –en overdracht.


OOST-AFRIKA VZW

Deze vzw wil de Kortrijkse inwoners die afkomstig zijn van Oost-Afrika helpen om zich te integreren. Dit doet ze door middel van sportieve, educatieve en culturele activiteiten.


OPENDEUR VZW

OpenDeur vzw wil als organisatie in een steeds diversere stad een platform bieden rond interactie en verbinding tussen Kortrijkzanen, ongeacht culturele afkomst en kleur. Met haar activiteiten bouwt OpenDeur vzw aan één gemeenschap van Kortrijkzanen. Ze bouwt bruggen tussen de lokale en internationale gemeenschappen in de stad, brengt op die manier een positief verhaal en toont de mogelijkheden om samen een toekomst op te bouwen als diverse samenleving. Hier is iedereen welkom, altijd!

Contact: open.deur.kortrijk@gmail.com


RAHMAN ISAAC FOUNDATION

Een vereniging die voornamelijk uit Pakistaanse vrouwen en meisjes bestaat. Zij organiseren ontmoetings- en informatieactiviteiten voor vrouwen. Ze organiseren hiernaast een interculturele wandeling door Kortrijk waar ze hun band met Pakistan uitleggen door middel van verschillende plekken in de stad (op aanvraag!).


RED GLOBAL MX CAPÍTULO BÉLGICA

Deze Mexicaanse diaspora verenigen zich om de Mexicaanse cultuur, feestdagen en producten naar buiten te brengen in België. Ze organiseren workshops, activiteiten en lezingen rond Mexicaanse thema’s.

Contact : redmxbe@gmail.com


SAHABAT INDONESIA

SAHABAT betekent “goede vrienden” in het Indonesisch. Dit vertaalt ook hun visie : ze willen praten, helpen én samenwerken met Belgen en andere nationaliteiten. Deze leuke (vooral vrouwelijke) bende van ongeveer 15-20 Indo-vrouwen uit regio Kortrijk is actief en organiseert maandelijks Indonesische danslessen. Hun performances vind je vaak terug op evenementen in en rond Kortrijk.

Contact: sahabat.indonesia.kortrijk@gmail.com


SAVE WORLD YOUTH

Een vereniging met verschillende mensen met een migratie-achtergrond, die regelmatig socio-culturele avonden en voetbaltornooien organiseert in Menen.


SBOUYA VZW

Deze Marokkaanse vzw staat voor ontwikkeling en cultuur in Europa en wil zijn steentje bijdragen voor meer vrede binnen onze multiculturele samenleving. Dit door het ondersteunen van de relatie tussen de Marokkaanse en de Vlaamse bevolking. Ze zijn niet alleen actief in België, maar ook in Marokko. Jaarlijks organiseren zij een medisch konvooi naar ontwikkelingsdorpen in Zuid-Marokko en ondersteunen zo regionale ontwikkelingsprojecten met behulp van derden.


TEDA

Russische dansvereniging uit Menen die Russische danslessen organiseert voor kinderen en jongeren. Daarnaast organiseren ze ook theaterstukken met de Russische diaspora in de regio


TOUS ENSEMBLE / ALLEMAAL SAMEN

Een Congo-Belgische vereniging die zich wil toespitsen op een ruimer publiek dan enkel de Afrikanen in Kortrijk. Congo-Belgo staat centraal en het doel is om een zo gemixt mogelijk (jong) publiek te bereiken via bijvoorbeeld voetbaltornooien, karaoke-avonden, modeshows of concerten.


TYSEA (TYMOUN YO SE ESPWA PO AYITI – KINDEREN ZIJN DE HOOP VAN HAITI)

Deze vereniging is actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking in Haïti en organiseert in Kortrijk sociaal-culturele activiteiten  ten voordele van hun project rond onderwijs en weeskinderen in Haïti. De opbrengst van hun creatieve activiteiten gaat rechtstreeks naar hun weeshuis TYSEA in Haïti.

Contact: info@tysea.be


VERENIGING VOOR VROUWEN & KINDEREN IN MOEILIJKHEDEN (VVKM)

VVKM is een Kortrijkse vereniging die opkomt voor vrouwen en kinderen in moeilijkheden in Burkina Faso. Jaarlijks organiseren ze enkele activiteiten ten voordele van hun noord-zuidproject rond ziekenzorg in Burkina Faso.


VRIENDSCHAPPELIJKE ONTMOETING

Belgo-Congolese vereniging die vooral activiteiten organiseert gericht op een jong publiek. Ze focussen op sport, spel en ontmoeting tussen verschillende Kortrijkzanen.


UMUBANO VZW

UMUBANO is Rwandees voor ‘Vriendschap’. Deze vereniging wil de samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


WOMEN AWAKE NIGERIA

Vereniging door mensen van Nigeriaanse origine. Organiseren ontmoetingsmomenten, kookworkshops en feesten voor jonge vrouwen in Nigeria. Ook willen ze Kortrijkzanen laten kennismaken met de Nigeriaanse cultuur via een divers aanbod van activiteiten.

In Oostende ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Bo Goeminne

bo@fmdo.be – 0483 59 56 05

KANTOOR FMDO OOSTENDE: Louisastraat 7, 8400 Oostende


AGOA (Association Guinée d’Ostende et amis)

Deze Afrikaanse lidvereniging bestaat al enkele jaren. Om hun werking verder uit te bouwen, werden ze in 2018 lid van FMDO in Oostende. De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die graag feesten organiseren waar ontmoeting centraal staat. Iedereen is bijvoorbeeld welkom op hun jaarlijkse Afrikaanse barbecues. In de toekomst willen ze ook graag een Noord-Zuidwerking op poten zetten.


AMORGA vzw

Amorga vzw is een organisatie die actief is in Degala Buduni,een dorpje in Orissa, India. De vereniging ondersteunt de ruim 700 inwoners van het dorp. Ze focussen zich specifiek op de schoolgaande kinderen. Daarnaast werken ze rond gezondheid, tekort aan water, hygiëne en ondersteuning voor de boeren. Centraal staat dat de mensen hun eigen krachten kunnen vinden. In Oostende organiseert Amorga vzw activiteiten om hun projecten te steunen bv. yogalessen, Indische kookworkshops …

Contact: 0498 31 76 41 / dillipkandhapani@yahoo.com


ARAGATS- De Armeense Gemeenschap van Oostende

Aragats wil de Armeense taal en cultuur delen met respect en aandacht voor de lokale samenleving. Zij organiseren Armeense taal- en cultuurlessen voor de jeugd. De vereniging organiseert ook jaarlijks enkele socio-culturele activiteiten waarop iedereen welkom is. Aragats vierde haar tiende verjaardag in 2019.

Contact: 0498 75 53 95 / aragats.oostende@gmail.com


ARIANA

Ariana is een Afghaanse vereniging die alle nationaliteiten verwelkomt op hun activiteiten waar de Afghaanse cultuur en tradities centraal staan.
De vereniging organiseert workshops over de Afghaanse cultuur, dansworkshops en culturele activiteiten.


ASHTI

Asthi is een Koerdische vereniging die door middel van dans, muziek en sportactiviteiten hun Koerdische cultuur meer bekendheid willen geven bij het bredere publiek. Ze helpen hiernaast nieuwkomers om zich te integreren in Oostende.


ATLAS Almagreb

Vereniging die de Marokkaanse cultuur wil voorstellen aan een breed publiek. Ze doen dit aan de hand van culinaire workshops en socio-culturele activiteiten voor volwassenen. Ze vertegenwoordigen voornamelijk de regio in en rond het Atlasgebergte in Marokko. Ze zijn erg trots op hun Belgisch-Marokkaanse roots.

Contact: Chadia Adia 0497 48 83 68 / chadia.adia1966@gmail.com


BAHAR

Afghaanse lidvereniging Bahar is al een hele tijd actief in Oostende. Dit gebeurde eerst onder een andere naam: Mama Oostende. Sinds enkele jaren staan ze bekend als Bahar. Deze vrijwilligers zetten zich in voor alle vrouwen in Oostende. Ze werken rond empowerment (mensen stimuleren hun eigen kracht te vinden) en vrouwen uit verschillende culturen samenbrengen.

Contact: 0465 81 27 21 / amena.azimi@hotmail.com


CHINESE ASSOCIATION BELGIUM

De vereniging vertegenwoordigt de Chinese taal en cultuur in Oostende. Sinds het voorjaar van 2023 kan je bij Chinese Association Belgium terecht voor taallessen Voor kinderen en volwassenen. Wil je meer informatie over hun werking? Of interesse in een samenwerking? Neem dan zeker contact op. 

Contact: 0494 08 05 49 / walter.govers@gmail.com

CULTURELE GEMEENSCHAP SOMALIË

Deze Somalische vereniging organiseert allerlei activiteiten in Oostende voor mannen en kinderen. Zo organiseren ze jaarlijks verschillende voetbaltornooien. In de toekomst willen ze lessen voor kinderen organiseren. Op deze manier hopen ze het netwerk van Somalische nieuwkomers en mensen die er al langer wonen, te versterken.


DYNAMISCHE KAMEROENSE VROUWEN (DKV)

Dynamische Kameroense Vrouwen (DKV) is sinds 2009 actief in Oostende. De Kameroense gemeenschap woont verspreid over West-Vlaanderen. De vereniging uit Oostende brengt hen samen op sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast heeft DKV sinds 2014 een noord-zuidwerking in Kameroen. De leden van de vereniging sensibiliseren anderen over de huidige situatie in Kameroen.

Contact: 0487 63 10 50 / gmassouhk@yahoo.fr


EGYBELG

Egyptische vereniging die de cultuur en tradities van Egypte kenbaar maakt. De vereniging organiseert educatieve workshops waar deelnemers kennismaken met de rijke geschiedenis en cultuur van Egypte. De ontmoetingsmomenten worden georganiseerd voor een zeer divers en multicultureel publiek in Oostende.

Contact: 0483 67 23 63 / egybelg@hotmail.com


GINGER HOUSE

Ginger House & Co wil mensen verbinden en versterken. Een open houding stimuleren bij zowel mensen met als zonder migratieachtergrond, daar gaan ze voor! Dit via activiteiten in de vrije tijd. Rukhsana Zubair en haar team van vrijwilligers staan klaar om van Bredene en Oostende een warme thuis te maken waar iedereen welkom is. 

Contact: rukhsanazubair1@gmail.com


JAKOEBOE – WELZIJNSSCHAKEL VLUCHTELINGEN VZW

Deze vereniging zet zich in voor vluchtelingen die net aangekomen zijn in Oostende. Jakoeboe organiseert activiteiten waar vluchtelingen en Belgen kennismaken met elkaar. De vrijwilligers zetten zich hiernaast in om mensen efficiënt en correct door te verwijzen naar diensten die verder kunnen helpen. De vereniging organiseert wekelijks voedselbedelingen, ontmoetingsactiviteiten, computerworkshops … Jakoeboe werkt samen met welzijnsschakels en welzijnszorg.

Contact: 0494 17 01 95 / db.1107@hotmail.com


JIYAN

Jiyan is een Koerdische vereniging. De bestuursleden zetten zich in om de Koerdische geschiedenis, cultuur en tradities kenbaar te maken aan een ruim publiek. Daarnaast organiseert Jiyan ook socio-culturele activiteiten.

Contact: 048512 53 30 / karima762011@hotmail.com


KAGANDAHAN

Kagandahan

Kagandahan is een Filipijnse vereniging die zich inzet voor vrouwen en kinderen in Oostende. De vereniging organiseert activiteiten waar vrouwen en kinderen van alle nationaliteiten kennismaken met elkaar tijdens ontspannende activiteiten (koken, schilderen, dansen …). Eerder hadden ze al een project ‘Kagandahan reist rond de wereld’.KOLONA MAAN

Kolona Maan is een vereniging voor vrouwen en kinderen met een diverse culturele achtergrond (Marokko, Libanon, Irak, Iran, België, … ). Ze focussen zich op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet op de verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen. Kolona Maan organiseert ook taal- en cultuurklassen voor kinderen.

Contact: 0486 26 57 98 / schroetter_melanie@hotmail.com


LA KONKO

La Konko (De schelp) is de Oostendse afdeling van FLANDRA ESPERANTO-LIGO (FEL) vzw. Het is een vereniging die mensen van over de hele wereld samenbrengt met hun universele taal Esperanto. Jaarlijks komen de verschillende vestigingen uit het land samen voor socio-culturele activiteiten, lezingen, workshops … En de jaarlijkse festivals die ze organiseren brengen mensen samen van over de hele wereld. Een bruisende vereniging met een universele taal!

Contact: 059 70 29 14 / flory2@witdoeckt.be


LATINACIÓN

Latinación werd opgericht in 2015 en groeide op korte tijd uit tot een grote actieve vereniging. Latinación verenigt mensen uit Latijns-Amerika en deelt de Latijns-Amerikaanse cultuur met iedereen die interesse heeft. Het doel van Latinación is om een brug te bouwen tussen de Latijns-Amerikaanse gemeenschap en andere Oostendenaars. De verenigingen organiseerde al verschillende projecten, maar ook lezingen, dans-workshops, vormingen, etc. Ze doen het allemaal met een groot enthousiasme!

Contact: 0477 06 42 50 / latinacion@gmail.com


MAANDEEQ

Maandeeq is een vrouwenverenging voor Somalische dames. Ze organiseren culturele activiteiten en uitstappen voor Somalische en Belgische vrouwen en kinderen. Daarnaast willen ze hen meer met elkaar en Oostendse instanties in contact brengen. Dit doen ze door wekelijkse gesprekstafels en uitstappen.


MASOLO vzw

Masolo vzw organiseert socio-culturele activiteiten waar liefhebbers van de Afrikaanse cultuur verwelkomd worden. De Afrikaanse cultuur is zeer divers en rijk waardoor Masolo vzw regelmatig activiteiten organiseert voor de liefhebbers.

Contact: 0493 86 81 98 / fa245787@hotmail.com


MATONDO

Matondo is een multicultureel koor. Ze repeteren wekelijks op vrijdag en treden regelmatig op. Matondo organiseert hiernaast culturele activiteiten waar zang, dans en verhalen centraal staan.

Contact: 059 80 37 07 / 0475 30 46 13 / cecile.cappellen@skynet.be


MIR

Deze Russische vereniging organiseert Russische danslessen, taallessen en culturele activiteiten voor groot en klein. De vereniging kijkt naar de noden van de samenleving en probeert daarop in te zetten. Zij organiseren verschillende activiteiten, vormingen en informatiesessies op maat van hun achterban.

Contact: 0465 93 21 08 / mir.oostende@gmail.com


Multi Mondo vzw

Multi Mondo vzw organiseert verschillende activiteiten waar deelnemers kennismaken met elkaar, sport en de Congolese cultuur. Ze organiseren workshops, vormingen, informatiemomenten, culturele activiteiten, tentoonstellingen …

Contact: 0478 38 64 76 / multi.mondo@hotmail.com


NEPALI SAMUDAYA OOSTENDE

Deze Nepalese lidvereniging wil de de integratie tussen Oostendenaren en Nepalezen bevorderen. Ze organiseren verschillende Nepalese culturele avonden (Dashain, Nepalees nieuwjaar, Teej/vrouwenfeest …) en organiseren een aantal uitstappen op jaarbasis.

Contact: 0484 11 95 82 / acnamish@gmail.com


OMID_E_MAIHAN

Deze Afghaanse vereniging wil samen culturele feesten en uitstappen organiseren, waaronder acties om de Afghaanse cultuur positief in beeld te brengen.


ONE HEART, ONE MIND

Deze Filipijnse vereniging steunt een aantal projecten in hun thuisland rond onderwijs, bouw van scholen en oprichting van een weeshuis. Ze organiseren festivals, kookworkshops en tentoonstellingen. De opbrengst van hun activiteiten gaat volledig naar hun projecten. Elke eerste zaterdag van juli organiseren ze een groot straatfeest in het kader van de onafhankelijkheid van de Filipijnen.

Contact: 059 43 46 88 / 0498 59 13 26 / donbenedicto@live.be


 

OSBU

Logo OSBU

OSBU staat voor Oostende – Bulanjorr (Gambia). Deze noord-zuidvereniging organiseert jaarlijks een aantal culturele activiteiten waarvan de opbrengst naar hun project in Gambia gaat. OSBU zet zich in op het welzijn van vrouwen in moeilijke situaties. Voorzitster Lolley haar Gambiaanse oliebollen zijn de lekkerste in gans Vlaanderen.

Contact: 0493 84 88 81 / jonaskano@hotmail.com


 

SHAIRWOO

Shairwoo heeft een werking in Oostende en in Gambia. Ze focussen zich op het verspreiden van de Gambiaanse cultuur. Via culturele activiteiten en structurele samenwerkingen in Gambia organiseren ze kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar met aandacht voor educatie en zelfontplooiing van het kind.


SHANA

Shana wordt getrokken door een groep enthousiaste dames met Koerdische roots. Ze willen andere vrouwen empoweren en de weg wijzen in de Koningin der badsteden. Shana organiseert activiteiten waarbij culturele identiteit en wederzijdse verrijking van de Belgo-Koerdische cultuur centraal staan.

Contact: 0485 03 57 97 / menal2255@gmail.com / shana.oostende@gmail.com


SHANTI

De vereniging wenst de Indische cultuur kenbaar te maken bij de Oostendse bevolking. Dit doen ze op zeer uiteenlopende manieren (filmavonden, culturele activiteiten, gesprekstafels … )

Contact: 0483 36 25 24 / sonjasaharan@hotmail.com


SUDANESE COMMUNITY BELGIUM

Sudanese Community Belgium werd opgestart in 2020. Ze willen een stem geven aan de Soedanese gemeenschap in heel Vlaanderen. Het thema mensenrechten ligt hen nauw aan het hart. Ze willen overal in Vlaanderen samenwerkingen aangaan. Ook voor lezingen en interculturele ontmoetingen staan ze open.

Contact: 0483 03 56 48 / osman.nuba@hotmail.com


SUDANESE BELGIAN SOLIDARITY

Deze meer lokale vereniging is actief is in Oostende. Mensen samenbrengen en het delen van hun cultuur staat voorop. Met deze vereniging willen ze participeren aan de samenleving. Je mag hen steeds contacteren voor een inspirerend debat of infosessie over de situatie in Soedan.

Contact: 0492 51 68 62 / musahak@hotmail.com


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM OOSTENDE

TCC Oostende organiseert wekelijkse taalklasjes voor de kinderen. De gemeenschap wenst de taal en cultuur te behouden door lessen aan te bieden. De vereniging organiseert verschillende activiteiten voor kinderen (zomerkampen, culturele activiteiten, danslessen …)

Contact: 0466 16 85 03 /0498 12 90 18 / tibetgoodboy@gmail.com / kunkhen01@hotmail.com


The Association of Ukrainian Families in Flandres (AF Ukraine)

AF Ukraine organiseert in samenwerking met lokale stadsdiensten en sociale actoren infosessies over gezondheid, huisvesting en vrijwilligerswerk. Ze begeleiden hun landgenoten samen met FMDO naar het vrijetijdsaanbod. Daarnaast willen ze een brug bouwen tussen de Oekraïense gemeenschap en Oostendenaars. 

Contact: 0479 19 52 70 / kirinawa2017@gmail.com


SYRIË MET LIEFDE

Syrië met liefde is een vereniging opgericht door twee Syrisch-Belgische zussen. Ze willen activiteiten organiseren waarop iedereen kan kennismaken met de Syrische cultuur. Ze willen hiernaast de Syrische gemeenschap in Oostende bijeenbrengen en helpen waar mogelijk. Zo organiseren ze niet alleen taallesjes voor kinderen, maar ook Nederlandstalige oefenmomenten voor volwassenen.

Contact: 0489 68 42 21 / nadiakozem@gmail.com


ZACHU SOLIDARITY COMMUNITY BELGIUM

De Tibetaanse cultuur en mensen samenbrengen is één van de doelstellingen van Zachu Solidarity Community Belgium. Dit doen ze aan de hand van culturele activiteiten en educatieve activiteiten.

In Roeselare ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Hannes De Laere

hannes@fmdo.be – 0487 61 53 43

KANTOOR FMDO ROESELARE: Iepersestraat 68, 8800 Roeselare


ROEMENEN UIT ROESELARE vzw

De Roemenen uit Roeselare is er voor iedereen die iets wil bijleren over de Roemeense cultuur of hulp nodig heeft om wegwijs te geraken in Roeselare en België. De groep organiseert enorm veel activiteiten voor jong en oud. Samen creatief bezig zijn, samen dansen, zingen en koken of informeren over verschillende interessante thema’s… er is voor ieder wat wils. Kinderen kunnen zich uitleven in creatieve workshops die ook regelmatig plaatsvinden. Voorzitter: Florin Pop.

Contact: rurvzw@gmail.com / Facebook