Brugge

In Brugge ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer de vereniging via onderstaande contactgegevens.

KANTOOR FMDO BRUGGE: Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge (in de Nieuwe Pastorie)


ADIBA

ADIBA verenigt mensen in de regio Brugge die samen actie ondernemen om de Syrische cultuur meer ingang te geven. Zo streven ze naar een betere integratie van Syrische immigranten. Alle opbrengsten van hun activiteiten worden ingezet om mensen in de vluchtelingenkampen in Idlib, in het noordwesten van Syrië, te ondersteunen.

Contact: 0465 10 28 13


BRUGSE MULTICULTURELE VERENIGING (BMV)

BMV werd opgericht door de drie Brugse zussen Saloua, Naoual en Hayat. Zij zijn van Berberse oorsprong en opgegroeid in België. Met hun vereniging willen ze mensen samen brengen om elkaar beter te leren kennen aan de hand van verschillende activiteiten. BMV wil elementen uit de Marokkaanse cultuur delen met een breder publiek, maar creëert ook ruimte tijdens haar activiteiten om kennis te maken met andere culturen.

Contact: naoualakkad@gmail.com


CHAMNA

Chamna bevordert interculturele uitwisseling tussen België en Syrië  via ontmoeting, cultuur, educatie, muziek en koken. Het promoten en kennismaken met de Syrische cultuur is een belangrijke doelstelling van de vereniging. Zij organiseren lessen waarbij je kennis kan maken met hun taal en cultuur, maar je kan hen ook uitnodigen om een concert met Arabische klanken te verzorgen of voor een culinaire avond met smaken uit het Midden-Oosten.

Contact: 0470 10 43 70


CONGOLEES CENTRUM TER VERSPREIDING VAN DE CONGOLESE KENNIS EN CULTUUR

De naam van deze organisatie spreekt voor zich. Via culturele activiteiten wil deze vereniging de Congolese kennis en cultuur kenbaar maken aan het ruime publiek. Muziek en verhalen zijn een rode draad in de werking van deze sociaal-culturele vereniging.

Contact: mulume.tshitenge@gmail.com / 0483 05 07 95


DE LEVENSBOOM

De Levensboom verenigt de Oekraïense gemeenschap in Brugge. Ze organiseren wekelijks taal-, en cultuurklassen voor Oekraïense kinderen, bieden vrouwen psychologische hulp, zamelen humanitaire hulp in en organiseren activiteiten waar ze Bruggelingen laten kennismaken met de Oekraïense cultuur. Een levensboom staat symbool voor de solidariteit onder de Oekraïense bevolking.


DISOF

Disof staat voor Disability International Solidarity Foundation. Deze vereniging organiseert sociaal-culturele activiteiten in Brugge en daarbuiten ten voordele van mensen met een beperking in Nepal. Het bestuur bestaat zelf uit Nepalese Bruggelingen en zij onderhouden een nauwe samenwerking met lokale handicaporganisaties in Nepal. Zij staan open voor samenwerkingen met soortgelijke organisaties in België.


EEN KIJK OP ROEMENIË

Deze vereniging organiseert interculturele en intergenerationele initiatieven met de Roemeense cultuur als rode draad. Ze brengen generaties en culturen samen op activiteiten, met als doel elkaar te verbinden, elkaar beter te leren kennen en nieuwe relaties te creëren.


EVEREST NEPALI SOCIETY


Everest Nepali Society verenigt de Nepalese gemeenschap in Brugge. De Nepalese samenleving is heel divers met verschillende kasten en etnische groepen, elk met een eigen taal of dialect. Deze diversiteit kenmerkt ook de Nepalese gemeenschap in Brugge.

Wat wel gemeenschappelijk is, zijn de jaarlijkse festivals. In april vieren zij het Nepalees nieuwjaar. In 2016 vierden zij het jaar 2073. Voor de Nepalese vrouwen is Teej een belangrijk feest, gewijd aan de hindoeïstische godin Parvati. Tijdens de drie dagen van Teej, meestal in september, trekken de Nepalese vrouwen hun mooiste kleren aan en komen zij samen om te bidden, te vasten, te feesten en te dansen. Een ander feestelijke dag voor de Nepalese gemeenschap is Dashain, opgedragen aan Durga, de moedergodin die het kwade overwon. Dashain duurt tien dagen. De tiende dag is de belangrijkste. Dan geven de oudsten van de gemeenschap hun zegening aan jongere familieleden en vrienden.

Om deze tradities ook in Brugge te vieren en door te geven is de Everest Nepali Society opgericht. Momenteel telt deze vereniging 269 leden, niet alleen uit Brugge, maar ook uit Blankenberge, Knokke en andere plaatsen in West-Vlaanderen. Everest Nepali Society maakt geen onderscheid in religie of etnische afkomst. De leden zijn zowel hindoes, boeddhisten als kiratisten (natuurreligie) en spreken verschillende moedertalen.

Iedereen is altijd welkom op deze festivals en feesten. Everest Nepali Society staat steeds open voor alle mogelijke vormen van samenwerking.

Contact: timsinashiva25@gmail.com


IGBO UNION WEST-VLAANDEREN

Igbo Union West-Vlaanderen is een vzw die de Igbo in West-Vlaanderen overkoepelt.  Igbo is een bevolkingsgroep uit het zuidoosten van Nigeria. In West-Vlaanderen komen ze maandelijks samen en stimuleren ze een vlotte integratie van hun gemeenschap in de huidige samenleving. Ook organiseren ze sociaal-culturele activiteiten die het cultureel erfgoed van Igbo tonen via lezingen, expo’s en culturele festivalceremonies.

Contact: jeffkenneth@ymail.com / 0496 82 87 62


NDIGBO WEST-FLANDERS

Ndigbo West Flanders vzw werd opgericht in het voorjaar van 2013. Deze vereniging wil de Ndigbo of de Igbo’s in West-Vlaanderen verenigen om samen hun cultuur meer vorm te geven, beter te delen en beleven met alle West-Vlamingen. De Ndigbo is een bevolkingsgroep uit het zuidoosten van Nigeria. Er bestaat een groeiende groep Ndigbo die permanent gevestigd is in Vlaanderen. Zij wonen verspreid in alle provincies. Ook in Gent, Brussel en Antwerpen zijn er verenigingen van de Ndigbo. Vlaanderen heeft momenteel een 3de generatie Vlaamse Ndigbo. De Ndigbo’s hebben zeer rijke tradities en cultuur die ze graag delen in Vlaanderen. Traditionele gerechten,  specifieke trouwceremonies en kledij zijn eigen aan de cultuur. De activiteiten van Ndigbo West Flanders staan open voor iedereen.

Contact: ndigbowest@gmail.com / 0478 35 47 15


NSANGA

Nsanga is een vaste waarde in Brugge en organiseert voornamelijk ontmoetingsactiviteiten die openstaan voor iedereen. Zij organiseren elke laatste vrijdag van de maand een ontmoetingsavond in OC De Garve waarbij kan deelgenomen worden aan diverse activiteiten voor jong en oud. Voorbeelden van recente activiteiten zijn een Iraanse avond, lessen djembé, volksspelen, dialoogtafels over onderwijs, feest van de Congolese onafhankelijkheid, …

Contact: nsanga.brugge2015@gmail.com / 0474 72 98 56


RAINBOW SISTERS

De Rainbow Sisters is een Brugs vrouwelijk collectief met roots in Kameroen. Deze vereniging organiseert met trots activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en kennismaken met de culturele rijkdom van Kameroen.

Contact: bessemtanyij@gmail.com


SOURIRE D’ESPOIR

Deze vereniging van Burundese en Belgische vrouwen organiseert op regelmatige basis benefieten ten voordele van hun projecten voor kwetsbare vrouwen in Burundi.


TALKPOINT

Talkpoint is een sociaal-culturele vereniging die mensen wil samenbrengen in Brugge. Dialoog en ontmoeting staan centraal tijdens alle activiteiten voor jong en oud. Talkpoint is het punt waar mensen elkaar ontmoeten en leren kennen door samen te lopen, koken of een gezellige praatavond in Brugse sfeer mee te maken.

Contact: otienberyl741@yahoo.com / 0477 22 78 29


TARANTA vzw

Taranta vzw is een sociaal-culturele bruggenbouwer.  Op hun creatieve boot ‘De Taranta’ organiseren ze sociale, artistieke en culturele activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Diversiteit loopt als een rode draad doorheen hun werking. Iedereen is er – letterlijk – welkom aan boord.

Contact: contact@vzwtaranta.com


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM BRUGGE

TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM BRUGGE

TTC Brugge organiseert elke zondag taal -en cultuurklassen voor kinderen en geïnteresseerden in de Tibetaanse cultuur. De Tibetaanse gemeenschap wil zo hun taal en cultuur bewaren en doorgeven.  Daarnaast organiseren ze elk jaar een zomerkamp voor kinderen uit heel België.


TOEKOMST VAN HET KIND

Toekomst van het kind is het initiatief van de jonge Brugse Rania Al Ali. Samen met enkele Iraakse Bruggelingen startte ze deze vereniging op om activiteiten op te zetten die België laten kennismaken met de Irakese cultuur. Met de opbrengst van haar activiteiten investeert deze vereniging in de toekomst van kinderen uit Irak. Ze kopen medicijnen, medisch materiaal en schoolmateriaal aan en brengen dit elk jaar naar hun partner in Irak.


UNITED KIRAT SOCIETY

United Kirat Society verenigt de Kirati in Brugge. Kirati is een aparte bevolkingsgroep uit Nepal en wordt gekenmerkt door hun natuurreligie. Deze vereniging is actief in heel Vlaanderen. Zij vieren hun eigen traditionele feesten zoals Ubhauli en Udhauli waarbij iedereen traditionele kledij aandoet en traditionele muziek en dans wordt beoefend. Daarnaast sluiten ze aan bij de Nepalese gemeenschap in Vlaanderen om de grootste festivals in Nepal ook hier te vieren. In april vieren zij het Nepalese nieuwjaar. In september organiseren zij het Teej festival. Teej is een belangrijk feest voor de Nepalese vrouwen. Tijdens drie dagen komen zij samen in hun mooiste kleren om te bidden, te vasten, te feesten en te dansen. Een ander feestelijke dag voor de Nepalese gemeenschap is Dashain, opgedragen aan Durga, de moedergodin die het kwade overwon. Dashain duurt tien dagen. De tiende dag is de belangrijkste. Dan geven de oudsten van de gemeenschap hun zegening aan jongere familieleden en vrienden.

De feesten en festivals staan steeds open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de cultuur en tradities.


VOZ LATINA

Voz Latina is een vereniging opgericht door vrouwen uit Latijns-Amerika die elkaar vonden in Brugge. Zij zijn een dynamische vereniging die Latino’s helpt integreren in de Belgische maatschappij, maar ook culturele activiteiten organiseert om de Latijns-Amerikaanse cultuur in België zichtbaarder te maken. Zo kan je bij hen terecht voor workshops piñata, fototentoonstelling over de vermenging van de Mexicaanse en Belgische cultuur, landenworkshops, kookworkshops, etc. Voz betekent stem en ze kozen Voz Latina als naam van hun vereniging omdat ze hun stem willen laten horen.

Contact: vozlatina.belgica@gmail.com | 0470 79 14 67


YAAKAARÉ

Yaakaaré ondersteunt projecten op vlak van onderwijs en gezondheid in Sinthiane, Senegal. Daarvoor werken zij steeds samen met lokale organisaties en partners in Sinthiane. In België organiseert Yaakaaré activiteiten en workshops in het kader van deze ondersteuning aan het zuiden. Tijdens deze activiteiten staat de Senegalese cultuur en sensibilisering van de Belgische bevolking steeds centraal.


WATAN COMMUNITY

Watan Community wil de Afghaanse gemeenschap in Brugge samenbrengen. Samen tonen ze Afghaanse tradities en cultuur en delen ze die met andere Bruggelingen. Deze vereniging richt zich hiernaast op het sensibiliseren van Afghaanse vrouwen rond hun rechten, onderwijs, gezondheid, … in België.

Contact: watancommunitybrugge@gmail.com | 0493 69 82 82