Aardbevingen in Turkije en Syrië: welke hulp kan je bieden?

09 feb 2023

Op 6 februari in de vroege ochtend, terwijl veel families thuis lagen te slapen, werden delen van zuidoost Turkije en noord Syrië getroffen door zware aardbevingen. De menselijke tol is hoog en de materiële schade is enorm. Duizenden huizen zijn verwoest, waardoor gezinnen op straat staan en zijn blootgesteld aan de vrieskou en sneeuw. 

De aardbeving komt op een moment dat duizenden Syrische kinderen en hun gezinnen in het noordwesten van Syrië, samen met Syrische gezinnen die in vluchtelingenkampen wonen in Turkije, extra kwetsbaar zijn. Dit door de strenge winter, de moeilijke economische omstandigheden en alle oorlogsellende die ze intussen ruim tien jaar moeten verduren.

Het nieuws en de beelden over deze aardbevingen zijn schrijnend. We leven mee met alle getroffenen, hun families en onze vrijwilligers die in onzekerheid leven over het lot van hun dierbaren en denken aan hen.

We bezorgen je hieronder een overzicht van acties via ons netwerk specifiek voor Turkije en Syrië, maar ook door grote organisaties . Heb je een bepaalde vraag? Neem contact op met iemand van jouw regio.

Inzamelacties specifiek voor Turkije

 • Bindus

Bindus stimuleert als koepelorganisatie samenwerkingen rond (super)diversiteit, inclusie en interculturaliteit. Ze zamelen momenteel dekens in die je naar Gent mag brengen. Contacteer hen gerust.

 • Time to help

Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor iedereen die hulp nodig heeft en momenteel heel specifiek voor de mensen die getroffen zijn door de aardbeving. Alle info via deze link.

 • Moskeevereniging Ledeberg

Zamelt dekens in: Durmakker 6, 9000 Gent.

Inzamelacties specifiek voor Syrië

 • ADIBA Brugge

Momenteel is er dringend nood aan EHBO-materiaal, luiers en verzorgingsproducten voor baby’s. Materiële giften, zoals dekens of kleding, geraken op dit ogenblik niet ter plaatse in Syrië. ADIBA Brugge geeft rechtstreekse financiële steun aan de lokale ADIBA-groep in het Atmeh-kamp in Idlib. Je kan ADIBA Brugge steunen op rekeningnummer BE10 0636 8061 6804.

 • Witte Helmen

Ze zijn niet te missen in het aardbevingsgebied in het noorden van Syrië: de vrijwillige hulpverleners met witte helmen op. Je kan hen rechtstreeks steunen voor een donatie via deze link.

Organisatie F&M Tamazirt
Een bedrag mag gestort worden ter attentie van de vereniging F&M Tamazirt uit het Kortrijkse op het rekeningnummer BE69 9733 9825 7378. Ze hebben contact met betrouwbare mensen die zorgen dat de middelen bij de juiste mensen terechtkomen.

 • Molhamteam

In het noorden van Syrië zetten vrijwilliger alles op alles op mensen te helpen. Een betrouwbare bron voor donatie is Molhamteam.

 • Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen benadrukt dat ook in Syrië de noden “zeer groot” zijn en heeft er teams ter plaatse. In het noordwesten zijn duizenden woningen vernield en de regio was al zwaar getroffen door de jarenlange burgeroorlog. Mensen worden opgevangen in de eigen hulpposten of gezondheidscentra die steun krijgen van de ngo.
Artsen Zonder Grenzen: BE73 0000 0000 6060
www.msf-azg.be/nl

 • Plan International

Plan International werkt samen met haar partnerorganisaties in de getroffen zones in Syrië om enerzijds materiaal voor eerste hulp te verspreiden – voornamelijk dekens, hygiënisch materiaal en menstruatieproducten – en anderzijds om veilige plekken te voorzien om pedagogische en psychosociale steun te bieden aan kinderen.
Plan International : BE86 2900 2855 0050 (vermelding Earthquake)
www.planinternational.be

Hulp door grote organisaties*


Er zijn intussen op verschillende plaatsen hulpgoederen ingezameld, maar grote organisaties zoals het Rode Kruis en Unicef benadrukken dat het op dit moment beter is om financiële hulp te bieden en dus geld te storten. 

 • Consortium 12-12

De 7 leden van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Rode Kruis, Plan International België en UNICEF België) slaan de handen in elkaar en openen een rekeningnummer voor de slachtoffers van de aardbeving tot 31 juli 2023. Er is een website, giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.

 • Rode Kruis-Vlaanderen

Het Rode Kruis-Vlaanderen maakte onmiddellijk een budget vrij uit het Noodhulpfonds voor humanitaire hulp. Dat geld gaat naar de eerste acute noden, zoals water, voedsel, onderdak en medische hulp. Rode Kruis-Vlaanderen roept op om een gift te doen via hun website. Wil jij ook je steentje bijdragen? Doe een gift.

 • UNICEF

Het kinderfonds van de Verenigde Naties zet zich in voor het welzijn van kinderen en hun gezinnen. In Turkije zijn de inspanningen momenteel gericht op het opsporen en redden van overlevenden. UNICEF blijft in gesprek met de Turkse regering om de hulpoperaties in het land te ondersteunen met humanitaire hulp. 
In Syrië werken UNICEF-teams de klok rond om getroffen kinderen en gezinnen humanitaire hulp te bieden. Een gift kan je doen via deze link.
UNICEF België : BE31 0000 0000 5555
www.unicef.be

 • Caritas International

Teams van Caritas Anatolië brengen dakloze overlevenden samen in veilige ruimtes. Ze zorgen voor warme maaltijden en verdelen kleren. De werknemers en vrijwilligers van Caritas Syrië regelen noodopvang en reddingsoperaties in de streek van Aleppo, Lattakkia, Tartous en Hama.
Caritas International België: BE88 0000 0000 4141 (vermelding “4860”)
www.caritasinternational.be

 • Handicap International

Handicap International heeft zijn teams ingezet om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. De teams van Handicap International verlenen revalidatiediensten aan de slachtoffers, zodat ze zo snel mogelijk terug mobiel zijn. De organisatie biedt ook psychologische hulp en bezorgt de juiste mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken.

Handicap International : IBAN: BE80 0000 0000 7777 (vermelding : “aardbeving”)
www.handicapinternational.be

 • Dokters van de Wereld

Dokter van de Wereld stuurt een evaluatieteam aan dat de humanitaire noden in het gebied rond Antakya in kaart brengt. Sinds 8 februari versterkt een zoek- en reddingsteam met experts en honden de lokale teams in hun zoektocht naar slachtoffers die zich onder het puin bevinden.
Hiernaast verlenen teams met psychologen en maatschappelijk werkers mentale hulp aan de slachtoffers van de ramp in de regio Antoquia. De organisatie plant tot slot de distributie van kits (overleving, voedsel) en geneesmiddelen, hoewel de levering erg complex is omwille van de vernielde infrastructuur en slechte weersomstandigheden.
Dokters van de Wereld: BE26 0000 0000 2929
www.doktersvandewereld.be

 • Oxfam

In Syrië helpt Oxfam in Aleppo, met onderdak en WASH-behoeften (water, sanitair en hygiëne). In Turkije werkt Oxfam samen met instellingen om informatie te verstrekken en toezicht te houden op zoek- en reddingsacties. Hiernaast verlenen ze humanitaire bijstand op het gebied van risico- en rampenbestrijding, onderdak en WASH.

Oxfam België : BE37 0000 0000 2828 (vermelding van 9247 Turkije)
www.oxfambelgie.be

*Bron hulp grote organisaties: VRT Nieuws
Deel