Project Boek & Babbels gelanceerd: ontdek de magie van (voor)lezen

06 mei 2024

Het nieuwe project ‘Boek & Babbels’, een initiatief van FMDO*, brengt anderstalige nieuwkomers en leesliefhebbers samen. Leesbuddy’s kunnen tijdens interactieve leescafés hun liefde voor boeken delen met nieuwkomers en dit in zes steden.

Tijdens de maandelijkse ontmoetingsmomenten lezen buddy en nieuwkomer voor uit een boek naar keuze en kunnen ze erover in gesprek gaan. Er is ruimte om vragen te stellen en om de verbeelding te prikkelen. Dit versterkt het sociale netwerk van de nieuwkomer en stimuleert zijn of haar taalontwikkeling en leescultuur.

Wie kan deelnemen?

Leesbuddy’s van alle leeftijden en anderstalige nieuwkomers tussen achttien en dertig jaar oud zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit project.

Leesbuddy’s komen een vijftal keer naar het leescafé. Ze volgen een vorming interactief voorlezen en kunnen vrijblijvend meedoen aan groepsactiviteiten van FMDO.
 
Nieuwkomers hebben minstens niveau 2.1 in het Nederlands, houden van lezen en staan open voor het maken van nieuwe vriendschappen. Ook zij kunnen vrijblijvend meedoen aan groepsactiviteiten van FMDO.

Michèle (leesbuddy): ‘Ik hoop dat ik via dit project mijn leeshonger en leesgoesting kan doorgeven aan mijn leescompagnon. Door samen woorden in een geheel te zien, ontdekken we dat woorden ook een verhaal vertellen. Een verhaal waarin je soms jezelf kan herkennen. Een verhaal waar we beiden in zullen meegaan.’

Delen van dromen

Mashal (leesbuddy): ‘Mijn rol als leesbuddy bij Boek & Babbels is meer dan het lezen van woorden. Het is het delen van dromen en het verwelkomen van nieuwkomers in een wereld van eindeloze mogelijkheden.’

Vijf Vlaamse steden en Brussel

Het project gaat door in de zes steden waar FMDO actief is. Brugge bijt de spits af door als eerste stad het project ‘Boek & Babbels’ te verwelkomen. Vanaf 11 mei gaat daar tweewekelijks een leescafé door in KORF in de Naaldenstraat. Roeselare start binnenkort op. De andere steden (Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Oostende) volgen de komende jaren.

Rafaa (deelnemer): ‘Ik wil meedoen met Boek&Babbels om de Nederlandse taal te verbeteren, nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken, omdat ik naar Brugge ben verhuisd en hier geen vrienden heb.’

Wil je meer info over dit project?

Neem contact op met
 
Pauline voor de regio Brugge: pauline@fmdo.be – 0487 77 40 88
Hannes voor de regio Roeselare: hannes@fmdo.be – 0487 61 53 43
 
Meer info via deze link.
 
FMDO vzw diende deze projectaanvraag in bij het departement Cultuur, Jeugd en Media via de projectoproep sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling. De Vlaamse Regering wil hiermee inzetten op projecten rond leesbevordering. Die uitdaging kadert in het Leesoffensief, een samenwerkingsverband tussen het Departement Onderwijs en Vorming, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om de dalende cijfers voor leesvaardigheid terug te dringen. FMDO trekt dit project tot eind 2026.

* FMDO vzw (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt mensen in deze diverse samenleving en doet dat met sociaal-culturele verenigingen van en voor mensen met een migratieachtergrond en gedreven vrijwilligers die het hart van FMDO vormen. www.fmdo.be.

Deel