Collectief Brussel-Bujumbura op zoek naar verzoening

Collectief Brussel-Bujumbura bracht op zaterdag 2 mei 2015 geïnteresseerden samen om te spreken over verzoening in Burundi. De aanleiding was de 43ste verjaardag van de genocide op de Hutu-gemeenschap.

Ook in deze politiek turbulente periode wilden de leden van het collectief het gesprek aangaan en samen nadenken over een betere toekomst voor Burundi. Ze brachten aan dat de Burundezen niet moeten wachten op erkenning van deze genocide door de internationale gemeenschap. Een eerste stap in de goede richting is ook de oprichting van de CVR ( Commission Vérité et Réconciliation). Ze spraken over de missie van de CVR en bekeken de diverse conflicten tussen 1962 en 2008. Ook de trauma’s en de psycho-sociale effecten van deze conflicten op de bevolking kwamen aan bod.

De activiteit in de Pianofabriek werd afgesloten met een oproep voor herontdekking van de UBUNTU en een oproep tot engagement voor een beter Burundi met verzoening en begrip tussen de verschillende gemeenschappen.

 

Deel