COMPAGNONS : buddyproject voor nieuwkomers van start!

Het buddyproject met nieuwkomers, ‘COMPAGNONS’  werd in maart 2016 opgestart in Oostende en is een samenwerking tussen FMDO en het Sociaal Huis Oostende

Op woensdag 13 april is er vanaf 18u een startmoment voor de geïnteresseerden. Dit gaat door in zaal Zonnestraal, Overvloedstraat 2 te Oostende. Op dit startmoment wordt informatie gegeven over dit nieuwe project in Oostende, waarna men zich kan aanmelden als buddy! Ook diegene die niet aanwezig kunnen, of geïnteresseerde organisaties, zijn nog altijd welkom als buddy!

Wat houdt het buddyproject ‘COMPAGNONS’ nu juist in?

Een  inwoner van Oostende  met of zonder migratieachtergrond ( we gaan voor superdiverse buddy’s) wordt gekoppeld aan een nieuwkomer (vluchteling) die zich in Oostende komt vestigen. Er kan naast een koppeling met een individu ook een koppeling gebeuren komen met een gezin. De buddy biedt sociale steun aan de nieuwkomer.  Zo is de buddy een ‘maatje’ of ‘vriend’ die ze helpt om de weg vinden in Oostende en kennis te maken met het  dagdagelijkse leven in de stad. Het is belangrijk dat de buddy  geen hulpverlenende rol opneemt maar iemand is die de nieuwkomer ondersteunt in de uitbouw van zijn netwerk en kennis laat maken met hun nieuwe thuis. Daarnaast kan een buddy de nieuwkomer wel begeleiden in de doorverwijzing naar hulpverlenende organisaties.

Een buddy moet positief in het leven staan en een respectvol, sociaal,  integer, geduldig en empathisch persoon zijn. Daarnaast is het van prioritair belang dat een buddy openstaat voor diversiteit op alle vlakken ( afkomst, religie, seksualiteit, beperking,  … ). Ben jij zo iemand? Laat dan zeker iets van je horen, want elke nieuwe buddy is steeds welkom!

Wanneer iemand zich opgeeft als buddy volgt een intakegesprek, waardoor we een zo goed mogelijke match trachten te bereiken met een nieuwkomer in Oostende. Uiteraard begin je niet zomaar aan dit leuke avontuur. Er wordt voldoende ondersteuning geboden vanuit FMDO en je krijgt als buddy ook een reeks vormingen met nuttige informatie over de wetgeving, de sociale kaart van Oostende, …

Als buddy zijn er tal van mogelijkheden in Oostende om met de nieuwkomers op stap te gaan. Daarom voorzien wij ook regelmatig kortingen op uitstapjes naar theater, muziekoptredens, voetbal,… Daarnaast worden alle buddy’s en nieuwkomers op regelmatige basis uitgenodigd voor een groepsactiviteit, waardoor ze onder elkaar ook informatie en tips kunnen uitwisselen.

It’s buddy-time!

Voel jij je aangesproken als vrijwilliger of heb je als organisatie het gevoel dat ook jij kan meewerken aan dit mooie project?  Stuur gerust een mailtje naar xavier@fmdo.be of 0487 61 53 43

Deel