Compagnons speelt een stadsspel in Oostende!

Zaterdag 21 oktober speelden we met Compagnons voor de tweede keer een groot stadsspel in Oostende. De deelnemers splitsten zich op in zes groepjes en werden de stad in gestuurd met een lijst met opdrachten die ze samen moesten volbrengen. Tussendoor moesten ze op bepaalde locaties in Oostende ook enkele wedstrijdjes doen tegen elkaar. We sloten deze herfstige namiddag af met warme chocomelk en pannenkoeken.

Het was een gezellige dag waarop er nieuwe contacten werden gelegd en de Compagnons elkaar eens op een andere manier leerden kennen!

Deel