De verenigingen krijgen het woord via…REGIORADEN!

Inspraak van de verenigingen binnen FMDO blijft belangrijk. Dit deden we voordien al met de FMDO-stuurgroepen. We willen hier verder op inzetten en de inspraak uitbreiden. Op de verschillende regionale overleggen per regio, werd daarom gevraagd wie deel wil uitmaken van de REGIORAAD (aantal is afhankelijk van aantal verenigingen/regio).

We stellen graag de volgende top-vrijwilligers uit de verenigingen aan jullie voor :

REGIORAAD BRUSSEL

Pia, Mohammed, Jadir, Ernestine, Najat, Houria, Jean-Jacques, Thamara en Rihab

REGIORAAD BRUGGE

Beryl, Tatzari en Oumar

 

REGIORAAD OOSTENDE

Nadia, Sonia, Habiba en Lolley

 

REGIORAAD KORTRIJK

Attia, Kristin en Artak

 

REGIORAAD ANTWERPEN

Yachou, Walter en Michel

Samen met de educatieve medewerkers in elke regio zullen zij regelmatig samenzitten om na te denken en mee te beslissen over de werking van FMDO in die stad.

Het jaarlijkse regionaal overleg gaat uiteraard ook nog steeds door. We blijven het interessant vinden om de vele enthousiaste bestuursleden aan het woord te laten. De jaarlijkse uitwisseling is daarbij ook een ideaal moment om de nieuwe verenigingen te leren kennen en nieuwe contacten uit te wisselen.

Aan alle vrijwilligers uit alle regio’s : bedankt!

Deel