Een divers cultuuraanbod, goed voornemen voor 2021?

17 dec 2020

In Vlaanderen wordt onze superdiverse samenleving niet altijd weerspiegeld in het culturele aanbod. Hoewel verschillende cultuurorganisaties zich inzetten om een meer divers publiek te bereiken, blijven de resultaten soms uit. Tijd voor Diversiteit, een project van FMDO vzw, helpt culturele verenigingen en organisaties in 2021 om een meer divers publiek aan te spreken.

Het is een vraag die vaak terugkomt bij publieksmedewerkers en activiteitenverantwoordelijken: “Hoe kunnen we een meer divers publiek bereiken?”  Een terechte vraag, want de superdiversiteit in onze huidige samenleving vinden we nog niet terug in de participatiecijfers van de cultuurwereld. In “Tijd voor Diversiteit” zoeken we samen met sociaal-culturele organisaties naar mogelijke oplossingen om die participatie te verhogen. 

Uit onze gesprekken van 2020, distilleren we twee belangrijke oorzaken waarom de deelname aan culturele evenementen soms uitblijft: het culturele aanbod zelf en de bekendheid met dat aanbod.

Onbekend blijft onbemind 

Migratie-achtergrond of niet, de stap zetten naar een organisatie die je (nog) niet kent is nooit gemakkelijk. De drempel is voor veel mensen te hoog, waardoor de deelname aan culturele activiteiten uitblijft. Naast het vertrouwd zijn met de organisatie en de naam ervan, bereikt ook de informatie over het aanbod vaak een groot deel van het (potentiële) publiek niet.

Een aanbod dat (niet) aanspreekt 

Naast de vertrouwdheid met de organisatie en de kennis van het aanbod, blijkt ook dat aanbod niet altijd in te spelen op de noden van mensen met migratie-achtergrond. Om deel te nemen aan een activiteit, wil je het gevoel hebben dat je je ergens in herkent, of dat je zelf iets kunt bijdragen aan het resultaat, en dus een eigen inbreng kan doen. Die herkenning verlaagt de drempel om deel te nemen. 

Open gesprekken met FMDO-vrijwilligers 

In “Tijd voor Diversiteit” luisteren we naar de vragen van cultuurorganisaties en geven we het woord aan geëngageerde vrijwilligers met een honger naar cultuur. De gesprekken leiden tot concrete en bruikbare  inzichten om een breder, diverser publiek te bereiken.

Staat een breder publiek bereiken op de goede-voornemens-lijst van jouw organisatie? Boek een sessie Tijd voor Diversiteit hier

Deel