Een fietstocht langs vijftien jaar vrijwilligerswerk bij FMDO: Liliane Goderis aan het woord

02 mrt 2023

Het begon allemaal bij Matondo, een multicultureel koor in Oostende waar Liliane nog steeds deel van uitmaakt. De koorleidster, Cecile, stelde haar voor aan FMDO-coördinator Ivy Goutsmit en het klikte snel. “Toen ik Ivy ontmoette, werkte ik nog. We hebben lang gebabbeld over multiculturaliteit in Oostende en ik raakte geïnteresseerd in het werk van FMDO”, vertelt Liliane. “Ik zet me sindsdien in als vrijwilliger om nieuwkomers te begeleiden en ondersteunen. Zo nam ik deel aan het buddyproject ‘Compagnons’ (dat nieuwkomers en Oostendenaars die hier al langer wonen aan elkaar matcht) en ben ik actief bij de projecten ‘Gezondheidsambassadeurs’ (vormingen over gezondheid en een gezonde levensstijl) en ‘Verhalen in Alle Talen’ (voorleesmomenten in verschillende talen).”

Eén van de eerste projecten waaraan Liliane deelnam, was ‘Compagnons’. Een project dat haar nauw aan het hart ligt. Ze begeleidde een Afghaanse jongeman die zijn familie in Afghanistan moest achterlaten. “Ik maakte me zorgen over hem, alsof hij mijn kind was. Zijn ouders moesten hem beschermen en lieten hem vluchten. Mijn man en ik houden nog altijd contact met hem. We vragen hoe het met hem gaat en gaan samen wandelen of nemen deel aan een FMDO-activiteit.”

Liliane vindt het belangrijk dat nieuwkomers de kans krijgen om een netwerk van vrienden en kennissen op te bouwen en zo het gevoel hebben dat ze hier welkom zijn. “Ik woon al heel mijn leven in Oostende. Ik ben 67 jaar, ben hier naar school geweest en heb hier gewerkt. Ik ken hier zoveel mensen en dat geeft mij een warm gevoel. Als ik op straat loop, kom ik vaak iemand tegen die ik ken. We zwaaien of staan eventjes te babbelen. Ik wil dat gevoel ook meegeven aan anderen.”

“Vrijwilligerswerk maakt het leven voor mij alleen maar mooier.”

“Ik laat deze vraag open voor de creativiteit van de lezer en alle vrijwilligers, want iedereen heeft een eigen manier om het verschil te maken.”

Liliane is ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk een grote impact heeft op de vrijwilliger en op anderen. “Je doet dit gratis uit de overtuiging dat je iets wil doen voor anderen zonder iets terug te verwachten. Ik wil mensen vooruithelpen en dat hoeft niet altijd professionele hulp te zijn. Je kan veel bereiken met vrijwilligerswerk.”

Liliane vertelt verder over de invloed van vrijwilligerswerk op haar leven: “Dat maakt het leven voor mij alleen maar mooier. Je kan op verschillende manieren helpen en ik help het liefst op sociaal vlak. Het enthousiasme bij FMDO is besmettelijk. Het is hier zo plezant, precies een grote familie. Hoe langer je bij een vereniging of organisatie aangesloten bent, hoe meer mensen je leert kennen. Het is elke keer opnieuw leuk om elkaar te zien en samen te werken.”

Liliane en andere vrijwilligers die verschillende talen spreken, gaan één keer per maand naar de bibliotheek om verhalen voor kinderen in verschillende talen voor te lezen. “Ik lees verhalen in het Nederlands. Er komen ook andere vrijwilligers die bijvoorbeeld Spaans of Wit-Russisch spreken en wij lezen hetzelfde verhaal voor in die verschillende talen. Wij (de vrijwilligers) komen één keer per maand samen om te oefenen.”

Samen zoeken ze naar de beste manier om alle kinderen te betrekken, ook wanneer ze de taal niet begrijpen. Zij brengen materiaal mee en proberen met gezichtsuitdrukkingen en gebaren de aandacht van de kinderen te trekken. “Het is leuk om de verwondering van die kindjes te zien. Zij luisteren naar hetzelfde verhaal in verschillende talen en wij proberen het verhaal te animeren”, legt Liliane uit.

“Werken met mensen met een migratieachtergrond heeft me geleerd hoe belangrijk samenhorigheid is. Je hoort ergens bij en iedereen heeft een verhaal.”

Zij vergelijkt haar stad Oostende van 25 jaar geleden met nu: “In die tijd kenden we praktisch geen mensen met een migratieachtergrond. Als je nu op straat loopt, zie je hoe divers onze samenleving is. Dan denk ik altijd hoe rijker de wereld daarmee wordt.”

Liliane kijkt naar nieuwe zaken met nieuwsgierigheid en interesse om daarover te leren. “Als je iets over een andere cultuur leert en dat later ergens anders tegenkomt, ga je dat herkennen. Het is niet meer vreemd. Ik probeer dat door te geven aan mensen die op een negatieve manier naar cultuurverschillen kijken.”

“Je helpt niet alleen anderen met vrijwilligerswerk, je leert ook zelf nieuwe dingen. Vrijwilligerswerk is verrijkend voor mij. Ik voel me groeien. Je leert je in de plaats te stellen van mensen die moesten vluchten. Je zoekt naar manieren om te helpen.”

“Het is bij FMDO zo plezant, precies een grote familie.”

Toen ik haar vroeg of zij van plan is om verder deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, antwoordde ze zonder twijfel: “Jazeker! Zolang dat kan. Als er nieuwe activiteiten komen binnen FMDO, wil ik blijven deelnemen.”

Liliane maakt de projecten en activiteiten van FMDO bekend bij haar vrienden en kennissen.

Zo wil ze haar Cubaanse buurmeisje van zestien binnenkort warm maken voor het project ‘Verhalen in Alle Talen’ om verhalen in het Spaans voor te lezen.

Tijdens de Week van de Vrijwilliger willen we Liliane en alle andere FMDO-vrijwilligers bedanken voor hun oneindige inspanningen en enthousiasme. Dankjewel!

© Fadwa Fares

Deel