Een fijne dialoog in Brussel

Ken je Brussel in dialoog? FMDO neemt elk jaar deel aan dit initiatief van de Foyer. Aan de hand van dialoogtafels willen we een dialoog op gang brengen tussen mensen die normaal gezien misschien niet zo snel met elkaar aan tafel zouden zitten. We stimuleren mensen om naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen. Op 12 oktober organiseerde FMDO daarom maar liefst 5 dialoogtafels! In de voormiddag kon je ons terugvinden op de vijfde verdieping van de Koninklijke Bibliotheek van België. De achterban van lidverenigingen Feza vzw en Het meervoud vzw, enkele jongeren uit de Romawerking van Foyer en ook enkel individuen schoven aan 4 tafels om over het thema Moving Brussels te spreken. We onthouden dat de deelnemers de superdiversiteit aan culturen een echt pluspunt vonden aan Brussel. We onthouden echter ook hoe moeilijk het is om een betaalbare woning te vinden. Zeker als je geen loonfiches kan voorleggen, kom je niet aan de beurt. Vele vrouwen droomden er ook van om vlot 1 van de landstalen te spreken zodat ze zich verder konden ontwikkelen en hun kinderen beter de weg konden wijzen.

In de namiddag spraken we af in Lokaal Dienstencentrum Miro voor een dialoogtafel over geboorterituelen. Er bleven maar mensen aanschuiven dus uiteindelijk zaten we wel met 15 rond de tafel! Af en toe vielen de monden open van verbazing zoals bijvoorbeeld toen de deelnemers van lidvereniging Firefec Bandundu vertelden over de naamgeving van kinderen. Wist je dat in sommige dorpen je gewoon 1 naam hebt? Je heb geen voornaam + achternaam, je hebt slechts 1 naam. In het dorp heeft iedereen dan een andere naam!

Bedankt aan alle partners en deelnemers! 12 oktober was een heel leerrijke dag!

Deel