Een eigen website voor je vereniging

Op donderdag 26 april leerde een volle zaal vrijwilligers stap voor stap de geheimen kennen van een goede website. Deze interessante avond met enthousiaste verenigingen was een succesvolle samenwerking tussen FMDO, AIF+ en VOEM i.s.m. Vormingplus Antwerpen. Op donderdag 24 mei vindt de volgende workshop plaats: Omgaan met conflicten. Wij staan stil bij enkele basisbeginselen van conflicthantering, vooral gebaseerd op de principes van geweldloze communicatie. Alle verenigingen uit het Antwerpse zijn welkom!

Deel