Geschiedenis

In de vroege jaren ’70 toonden enkele vrijwilligers met Marokkaanse migratieachtergrond de ambitie om een eigen vzw op te richten. In 1979 richtten zij Almanar vzw op, een organisatie in Brussel die zich bezig hield met vorming en het geven van computerlessen aan Marokkaanse nieuwkomers in Brussel. Almanar werd een kleine lokale organisatie. Na de zwarte zondag in 1991 dienden de  leden van Almanar vzw een aanvraag in om erkend te worden als federatie.  Eerst heette FMDO ‘FMO’ later werd de D van democratisch toegevoegd. FMDO werd erkend als federatie in 1995 en Almanar bleef bestaan als kleine vzw. De eerste verenigingen die zich aansloten bestonden allemaal uit Marokkaanse vrijwilligers van de eerste generatie.

De grote veranderingen en hernieuwingen bij FMDO kwamen er vanaf 2007. Vanaf dat moment werden de deuren opengesteld voor verenigingen met zeer diverse migratieachtergronden en kreeg de M in FMDO een dubbele betekenis. Zo stond de M niet langer alleen voor Marokkaanse organisaties maar voor Marokkaanse en Mondiale organisaties. FMDO blijft de Marokkaanse werking zeker belangrijk vinden en heeft ondermeer een Marokkaanse werkgroep die zich nog dagelijks inzet voor de Marokkaanse gemeenschap in België en projecten in Marokko.

Vandaag overkoepelt FMDO 196 verenigingen en bereiken we verenigingen en mensen uit alle uithoeken van de wereld (Congo, Nepal, Marokko, Afghanistan, Filipijnen, Egypte, Turkije, Somalië, …).

Sinds 2007 werd er ook in West-Vlaanderen een FMDO-werking opgezet die nu uitgegroeid is tot de regio met het grootst aantal leden.

Het mondialiseringsproces bleek een verrijking voor de ganse FMDO werking en achterban. 

unnamed (2) unnamed (3)

Foto's van projecten in Taroudant ( Zuiden van Marokko).

Foto’s van projecten in Taroudant (zuiden van Marokko).