Geschiedenis

1991 tot 1995 – van start tot erkenning

Almanar vzw was een Brusselse vzw die voornamelijk met senioren met migratieachtergrond werkte. Na de eerste zwarte zondag in 1991 vonden de vrijwilligers het belangrijk dat ook de stem van mensen met een migratieachtergrond gehoord werd.

De voorbereidingen voor een erkenning als federatie gingen van start. Vanaf 1 januari 1995 werd FMDO erkend door de Vlaamse overheid als Landelijke Vereniging van Migranten met 26 lidverenigingen, kernen en afdelingen. Deze federatie groeide in de jaren die erop volgden en FMDO werd een gekende speler binnen het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel.

2014 – Vlaamse cultuurprijs

Deze koerswijziging bracht ons succes. In 2014 werden we beloond met de Vlaamse cultuurprijs: voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk:

“Met aanstekelijk enthousiasme en grote gedrevenheid zorgen de bezielers en vrijwilligers van FMDO voor een sterke participatie en betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden in de brede samenleving”. Met deze woorden van toenmalig Minister van Cultuur Sven Gatz ontvingen we de Vlaamse cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2013-2014.

2007 – van Marokkaans naar Mondiaal

In 2007 veranderde de werking van FMDO ingrijpend. Vanaf toen zette FMDO de de deur open voor verenigingen met diverse migratieachtergronden. Zo kreeg de M in FMDO een dubbele betekenis. De M stond niet langer alleen voor Marokkaanse organisaties maar voor Marokkaanse en Mondiale organisaties. Deze keuze werd ingegeven door de steeds toenemende vraag van verenigingen met diverse migratieachtergronden naar ondersteuning. De M van Marokkaanse dekte dus niet meer de volledige lading van wat FMDO effectief doet en wie we zijn. FMDO werd zowel van bovenuit als van onderuit meer divers. We pasten onze missie en visie aan voor het toenmalige nieuwe beleidsplan, ondergingen een professionaliseringsproces, bereidden onze doelgroep van lidverenigingen uit en zetten in op de uitbreiding van onze werking waar ook plaats was voor verbindende initiatieven.

2015 – 20 jaar FMDO

Onze gedreven bezielers en vrijwilligers zetten we in 2015 in de bloemetjes tijdens onze 20ste verjaardag. Het werd een feest waar superdiversiteit zegevierde.

2016-2019 – groei en professionalisering

In de huidige beleidsperiode werd onze werking in een versneld tempo verder geprofessionaliseerd en gemoderniseerd. Dit zorgt ervoor dat we de laatste jaren meer zichtbaar en aanwezig zijn binnen het sociaal-culturele werkveld, ook buiten onze kernregio’s. In 2016 kregen we te horen dat we moesten verhuizen uit Vorst van waaruit we jarenlang onze werking realiseerden. In 2017 verhuisden we naar een strategisch sterkere locatie: het Kaaitheater. Als gevolg van deze verhuis en mede door de professionalisering van onze werking kregen we meer ruimte voor nieuwe partnerschappen, interessante activiteiten en een sterker imago binnen het werkveld.

Met onze creatieve en grote achterban zetten we nog meer in projecten die nu als goede praktijken worden toegepast door lokale besturen en partners. Deze goede praktijken gekoppeld aan onze expertise op vlak van diversiteit zorgden ervoor dat we een belangrijke speler in het sociaal-culturele middenveld zijn geworden. Een beloning kwam er al snel in 2018, waarbij we de grote opening van Theater Aan Zee mee vorm mochten geven. Dit werd het begin van een tot nog toe vruchtbare samenwerking met één van de grootste theaterfestivals in Vlaanderen. In 2019 programmeerden we er meer dan 50 activiteiten.

FMDO bij Marcelline

Een gevolg van onze groei en succesvolle creatieve projecten kwam er eind 2018 in Oostende. Na jaren dromen startten we onze eerste eigen ontmoetingsplaats waar onze vrijwilligers hun ei kwijt kunnen, hun talenten verder ontwikkelen en waar we mensen samenbrengen: FMDO bij Marcelline.

2019 – officiële naamswijziging

Onze effectieve naamsverandering naar Federatie voor Mondiale Democratische Organisaties gebeurde in 2019. Met onze nieuwe naam willen we de mondialisering en de toename van diverse verenigingen in onze werking en Vlaanderen benadrukken. Positief samenleven in diversiteit nastreven, verbindend werken en bruggen bouwen tussen mensen zijn en blijven onze kerntaken voor nu en in de toekomst. FMDO heeft een sterke werking uitgebouwd in Vlaanderen en Brussel.

Vandaag overkoepelen we meer dan 200 lidverenigingen. We bereiken zowel binnen onze lidverenigingen als bij onze individuele vrijwilligers jonge en oudere mensen met en zonder migratieachtergrond. Onze lidverenigingen zijn pluralistisch en mondiaal en zijn sociaal-cultureel actief rond uiteenlopende thema’s. FMDO is een weerspiegeling van de diversiteit van de superdiverse samenleving in Vlaanderen en Brussel. We kijken hoopvol de toekomst tegemoet. We geloven dat de komende jaren een heel belangrijke rol voor ons is weggelegd om verbinding te creëren tussen mensen onderling en tussen organisaties en individuen. Mensen samenbrengen en aandacht hebben voor ieders verhaal, dat is waarvoor we het doen!