Ine begeleidt Mihaela naar werk via Team Up

© Bas Bogaerts

Werk zoeken met een migratieachtergrond is niet eenvoudig. Daar willen de mentoren van Team Up een handje bij helpen. Zij zijn enthousiaste vrijwilligers met een stevige kennis over een bepaalde beroepssector. Een aantal maanden begeleiden ze een ‘mentee’ in zijn of haar zoektocht naar werk.

Verbinden en ondersteunen

Dat doen ze door bijvoorbeeld spe­cifieke woordenschat aan te leren, maar ook door samen na te gaan welke jobs of stages geschikt zijn. Zo versterken ze het professionele profiel van hun mentee en vergroten ze de slaagkansen op de arbeids­markt. Team Up verbindt mento­ren en mentees op basis van hun woonplaats en gemeenschappelijke interesses. Tijdens het traject on­dersteunt Team Up met vormingen, intervisiemomenten en concrete tips en tricks.

Zinvol vrijwilligerswerk

Mihaela Cismadia is één van die mentees. Ze verhuisde 11 jaar geleden uit Roemenië naar België. Mihaela: “Momenteel volg ik een op­leiding als commercieel medewer­ker via de VDAB. Ik heb vroeger nog als poetshulp en arbeider gewerkt, maar door een heupoperatie was fysiek werk niet langer mogelijk. Daarom ben ik nu op zoek naar een administratieve job. In september vatte ik mijn Team Up traject aan.”

Ine Dutry begeleidt Mihaela. Ine: “Ik kwam Team Up op het spoor via Give a Day, een website die vrij­willigers en organisaties met elkaar verbindt. Als customer servicemana­ger heb ik in het verleden veel men­sen begeleid. Ik veranderde een tijdje geleden van job, maar wou toch graag mensen helpen bij hun zoek­tocht naar werk. Team Up is voor mij een zinvolle aanvulling in mijn vrije tijd. Vóór Mihaela heb ik ook al een andere nieuwkomer begeleid. De begeleiding stopt normaal wan­neer de mentee werk vindt. Bij mijn vorige mentee ging dat vrij vlot.”

Coach én supporter

Ine: “Als mentor wil ik vooral een soort coach zijn en de sollicitatie­angst van de mentee wegnemen. Iets waarvan Mihaela in het be­gin wat last had. Je moet ook een supporter zijn. Ik probeer Mihaela te ondersteunen en meer zelfvertrou­wen te geven. Het Nederlands van sommige nieuwkomers is veel beter dan ze zelf denken. Ze moeten al eens wat meer durven.”

Mihaela: “Om de twee weken spre­ken we af, maar tussenin houden we ook contact met elkaar via Whatsapp of mail. Ine houdt me bijvoorbeeld op de hoogte van inte­ressante vacatures of bekijkt mijn CV en motivatiebrief. Ze gaf mij ook de tip om spontaan te sollici­teren. We hebben een goeie relatie met elkaar. Hoewel onze meeste gesprekken over solliciteren gaan, kunnen we ook andere zaken met elkaar bespreken.”

© Bas Bogaerts

Inspirerende voorbeelden

Ine: “Team Up laat de mentoren zeker niet aan hun lot over. Af en toe vinden vormingen plaats. Zo kwamen onlangs mensen spreken die vroeger begeleid werden en zo werk vonden. Hen horen vertellen over hun ervaringen en uitdagingen werkte inspirerend. Ook was er re­cent een filmavond over het verhaal van Fluffy Falafel, een Kortrijkse ondernemer die eerder door Team Up begeleid werd.”

Al doende leren

Mihaela: “Naast de coaching van Ine krijg ik ook nog steeds begeleiding van VDAB. Ik werk momenteel voor een ‘leerbedrijf’. Dat is een fictieve onderneming waar cursisten in een realistische werkomgeving terecht­komen. Een ideale manier om te oefe­nen op administratieve vaardigheden zoals bestellingen plaatsen, facturen maken … In Roemenië volgde ik ooit een opleiding economie, dus werken met cijfers schrikt mij niet af. Ik hou ervan om verder te groeien in een bepaalde job. Als ik mezelf moet verkopen, dan zou ik mij omschrijven als vriendelijk en vlot in de omgang met klanten. Contacten leggen met anderen geeft mij energie.”

Info

Team Up is een samenwerking tussen FMDO, VDAB en Stad Kortrijk. Meer info op www.fmdo.be/pro­jecten/teamup of via Nóra Katona: nora@fmdo.be of 0477 16 75 17.

© Tekst en foto’s Stad Kortrijk