Beste Vlaamse regering, wat bedoelt u met “initiatieven die zich op etnisch-culturele afkomst terugplooien”?

01 okt 2019

“Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid”, staat te lezen in het Vlaams regeerakkoord. FMDO vzw vraagt zich af wat de regering daar precies mee bedoelt en benadrukt dat zij samenwerking en integratie net in de hand werkt.

De vorige Vlaamse regering heeft samen met de sector een nieuw decreet voor de subsidiëring van landelijke sociaal-culturele verenigingen geschreven. Verenigingen die subsidies willen krijgen, moeten voor eind december 2019 hun beleidsplan indienen.

De nieuwe Vlaamse regering wil echter terugkomen op dat decreet. In het regeerakkoord waar het gaat over sociaal-cultureel werk (puntje 27 bij cultuur) voegt ze eerst 2 nieuwe criteria toe en daarna het vreemde zinnetje “initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst worden daarbij niet meer gesubsidieerd“.

Terugplooien? Qué?

De schrik sloeg ons om het hart. Wie of wat bedoelt de Vlaamse regering met “initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst“? Moeten we het Facebookbericht van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) geloven (zie onder, red.) en bedoelen ze daarmee verenigingen die werken met mensen met een migratieachtergrond?

Zullen federaties enkel beoordeeld worden op hun naam die historisch verwijst naar hun oprichters of worden we beoordeeld op onze dagdagelijkse werking waarbij bruggen bouwen tussen verschillende gemeenschappen centraal staat?

Het gaat niet op ons af te schilderen alsof we ons terugplooien op een etnisch-culturele herkomst. We zijn een koepel van een tweehonderdtal kleinere (maar niet minder straffe) verenigingen van mensen met diverse afkomsten. Samen versterken we de participatie van mensen met en zonder migratieachtergrond en willen we samenleven in diversiteit verbeteren.

Wij brengen net mensen met én zonder migratieachtergrond samen en zijn een van de weinige sociaal-culturele organisaties die daarin met succes slagen. Tal van organisaties komen ons om advies vragen en willen met ons partnerschappen aangaan.

We vertrekken vanuit het engagement van mensen met een migratieachtergrond om zich te integreren, om anderen te helpen hun weg te vinden in België, om mensen die zich geconfronteerd zien met dezelfde uitdagingen samen te brengen. Betekent dit volgens de regering dat we ons terugplooien?

Indien organisaties die werken met minderheden hun middelen zullen verliezen puur en alleen omdat ze mensen met een migratieachtergrond verenigen en niet wegens de manier waarop ze functioneren, dan is dit een discriminerende maatregel.

Wij zien niet in waarom Femma (een vrouwenvereniging die in Vlaanderen en Brussel actief is als onderdeel van de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net, red.) wél vanuit een bepaalde bevolkingsgroep (namelijk vrouwen) haar werking mag uitbouwen en wij niet vanuit mensen met een migratieachtergrond.

Het is onze sterkte dat wij vanuit een andere invalshoek kijken naar de uitdagingen die de superdiverse maatschappij met zich meebrengt. Wij denken dat dit verklaart waarom zoveel organisaties zoals andere culturele instellingen en verenigingen, bibliotheken, steden en gemeentes en ook Kom Op Tegen Kanker samenwerkingen met ons afsluiten.

In hun zoektocht naar vrijwilligers bereiken zij vaak enkel mensen zonder een migratieachtergrond. Wij leiden onze leden toe naar deze organisaties. Zo kunnen zij hun netwerk versterken in de stad of gemeente waar ze wonen en zo kunnen ze hun Nederlands oefenen. Dat bewijst het verhaal van Ibrahim die afgelopen zomer als vrijwilliger een reis voor mensen met een beperking begeleidde.

Theater aan Zee

Laten we de rol van zelforganisaties (verenigingen die rond samenleving en diversiteit werken en die bij onze federatie zijn aangesloten) ook niet onderschatten. Zij kunnen bruggen bouwen naar de ruime samenleving. Een zelforganisatie wordt getrokken door bestuursvrijwilligers die vaak al een stuk verder in hun proces tot integratie staan en op die manier andere mensen uit hun gemeenschap willen helpen om hun plaats te vinden in de samenleving.

Deze zelforganisaties worden niet rechtstreeks gesubsidieerd vanuit Vlaanderen. Wij komen er als gesubsidieerde koepelorganisatie pas aan te pas omdat wij hen ondersteuning bieden in hun proces, omdat we hen laten samenwerken met heel wat andere Vlaamse organisaties, omdat we hen een vormingstraject aanbieden en een plaats waar ze kunnen thuiskomen.

Al die kleine verenigingen ontmoeten elkaar binnen FMDO. Ze zijn bij ons aangesloten omdat ze met ons willen samenwerken aan een warme samenleving. Zij en hun achterban zijn via FMDO ook betrokken bij tal van andere lokale en bovenlokale initiatieven zoals Theater aan Zee 2019 waar we samen met de vrijwilligers een vijftigtal activiteiten op het programma zetten. We geloven heel hard dat dialoog en ontmoeting de manieren zijn om tot deze samenleving te komen.

Bruggen bouwen

Als wij in het regeerakkoord lezen dat de nieuwe Vlaamse regering wil inzetten op bruggen bouwen, inclusie en verbinding dan is ze bij onze organisatie aan het juiste adres want dit is de core business van onze werking.

Daarom deze oproep aan de Vlaamse ministers: zie ons als een bondgenoot in plaats van een gevaar voor de samenleving! Heel wat van wat jullie willen bereiken, doen wij al. We verbinden mensen door tal van projecten. We leiden mensen op tot onderwijsambassadeur, gezondheidsambassadeur of boekenambassadeurs. We brengen buddy’s bijeen in ons project “Compagnons”.

Heel veel nieuwkomers komen in het begin van hun integratieproces bij FMDO of een andere organisatie terecht. We hebben tal van succesverhalen van mensen die na een project of vrijwilligerswerk binnen onze werking doorstromen naar een goede job en hun weg in de samenleving beter vinden.

Toegangspoort

Organisaties zoals de onze zijn een toegangspoort tot de samenleving. Nieuwkomers komen bij ons in contact met mensen met heel diverse achtergronden. In een ideale samenleving moeten we niet vertrekken vanuit mensen met een migratieachtergrond, maar vanuit het brede publiek. Nu zijn er echter nog zoveel extra noden en uitdagingen voor deze groep dat ze FMDO nodig heeft om die verbindende rol te vervullen.

Dus nieuwe regering, leer ons kennen. Kom eens op bezoek bij ons, net zoals de visitatoren (experts uit het veld en uit de Vlaamse administratie, red.) vorig jaar deden. Na een grondige analyse kwamen zij tot een positief verslag zonder aanbevelingen. Enkele jaren terug wonnen we ook de prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij blijven ondertussen samen met onze vele vrijwilligers voortwerken om antwoorden te zoeken op de uitdagingen die de superdiverse samenleving met zich meebrengt.

Deze reactie werd gepubliceerd op VRTNWS.
Deel