IK STEM OOK

Geen Belg?! Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen
van zondag 14 oktober 2018, net als alle Belgische kiezers. Niet-Belgen moeten wel
aan een aantal voorwaarden voldoen en -belangrijk! – zich voor 31 juli 2018 laten
registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur.
Doén, zouden we zeggen, dan stem jij ook!
Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie …
  • moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
  • moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)
  • mogen niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling).

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien …

  • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
  • verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven.

Hoe inschrijven?

Je moet inschrijven voor 1 augustus 2018. Je kan je dus ten laatste laten registreren op 31 juli 2018. Het inschrijvingsformulier kan je afhalen of invullen bij je gemeentehuis, stadhuis of het districtshuis of vraag het aan jou FMDO-contactpersoon.  Je kunt ook hier het formulier voor EU-burgers of het formulier voor niet EU-burgers rechtstreeks downloaden.

Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur, krijg je een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard:

  • Indien geweigerd, kan je nog een beroep instellen. Hoe dat moet, lees je in de aangetekende brief die je zal ontvangen. Respecteer steeds de vermelde beroepstermijn.
  • Indien aanvaard, zal je een oproepingsbrief ontvangen vlak voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Je moet dan die dag gaan stemmen. Want in België is de stemming verplicht.
Hier vind je ook enkele video’s in verschillende talen die uitleggen hoe je je kan registeren: http://www.ikstemook.be/voer-mee-campagne/videos/
Meer info?
Surf naar www.ikstemook.be
Deel