Antwerpen

Hieronder vind je een overzicht van onze lidverenigingen in Antwerpen. Indien je graag contact wilt opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen, neem dan contact op met Leidy Soto:

leidy@fmdo.be

0484 30 03 37


ABC
logo ABC
ABC bestaat voornamelijk uit moeders van de Congolese diaspora uit Antwerpen.
Hier willen ze met andere organisaties samenwerken en zo diverse activiteiten organiseren om de Congolese cultuur te promoten. ABC ondersteunt ook organisaties in Congo.


AMBERES ENTRE NOSOTRAS
Amberes entre Nosotras wil een ruimte openen waar migranten, bewoners en nieuw aangekomen Spaanstalige vrouwen hun ervaringen over migratie kunnen delen. De maandelijkse of tweemaandelijkse vergaderingen worden geleid door de leden van de vereniging, gastpanelleden en specialisten, die de uitwisseling zullen faciliteren vanuit een positief perspectief van integratie en respect voor anderszijn.

 


AMORIKA

AMOR!KA betekent “ontmoeting tussen gevoeligheden”. Verhalen van alchemisten en reizende zielen. Een plek waar mensen van verschillende afkomst elkaar ontmoeten om samen communicatiebruggen te slaan in de super diverse samenleving waarin we leven. Een plek waar literatuur, muziek, fotografie, talen en filosofie samenkomen. Kortom, een plek om samen te dromen, creëren en ontwikkelen.

 


ANIDASO ABUSUA

Anidaso AbusuaAnidaso Abusua (Familie van Hoop) is een Ghanese vereniging die de gehandicapte en kwetsbare kinderen en volwassenen in Ghana wil ondersteunen via diverse solidariteitsactiviteiten. Daarnaast promoot deze vereniging de Ghanese cultuur en organiseert culturele activiteiten om hun gemeenschap te ondersteunen.


ANDANZA

Andanza staat voor ‘het gaan’. Het probeert collectieve kennis en expressies van de Latijns-Amerikaanse sociaal-culturele identiteit over te dragen, te ontwikkelen en te verspreiden, en zo ruimtes van interculturaliteit en wederzijdse erkenning te creëren. Op deze manier dragen ze bij aan de claims, weerstand en zichtbaarheid van de Latijns-Amerikaanse volkeren, reflecterend op de innerlijke en uiterlijke wereld. Dit door middel van creatieve, participatieve en communicatieve activiteiten.


ARNAB  vzw

ArnabARNAB vzw staat voor de Nigerese vereniging van Antwerpen in België. Deze vzw richt zich op het versterken van jongeren van de Nigerese en andere Afrikaanse gemeenschappen. Ook promoten ze aan de hand van de uiteenlopende activiteiten hun tradities en cultuur. Daarnaast wil ARNAB rond de thema’s als klimaatverandering, watervoorzieningen, computerlessen en boomprojecten in Niger werken.


ASSOCIATION STRONG WOMEN (ASW)

ASWASW is een open huis met een laagdrempelige meisjeswerking. Het doel van deze vereniging is om de moslimmeisjes te helpen die gevoelig zijn voor de radicalisering, deradicalisering van de teruggekeerden die nood hebben aan de begeleiding, identiteitsontwikkeling, persoonlijk of relationele problematiek, vluchtelingenproblematiek, etc. Het hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.


BAZZZ vzw

BAZZZDeze multiculturele ​jongeren​organisatie is ontstaan uit de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen​. Zij richten zich op het ondersteunen en stimuleren van participatie van jongeren met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Daarnaast bevorderen zij het samenleven in diversiteit. BAZZZ blijft timmeren aan een samenleving waar niemand moet onderdoen omwille van religie, gender of etnische achtergrond. Bloeien en groeien betekent bouwen aan zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfvertrouwen…Dat is waar BAZZZ voor staat!


COMPASSION vzw

Flag_of_Tibet.svgCompassion organiseert verschillende sociale, culturele en vrijetijdsactiviteiten om middelen in te zamelen voor liefdadigheidsinstellingen voor Tibetanen en Tibetaanse vluchtelingen die in het buitenland wonen. Hierbij wordt er vooral gedacht aan organisaties die zich richten op bejaarden of op grote gezinnen van wie niet alle kinderen naar school kunnen gaan omwille van de schoolkosten.


DARWISH vzw

DarwishDarwish is een Palestijnse organisatie die tot doel heeft de Palestijnse geschiedenis en cultuur meer bekendheid te geven bij het ruime publiek, los van het Israëlisch- Palestijnse conflict. Eén van de aspecten van de Palestijnse cultuur die ze sterk willen belichten, is de dichter Mahmout Darwish en diens werken. Daarnaast bieden ze laagdrempelige informaticacursussen (bvb. leren surfen op internet) en Nederlandse taallessen aan.


DE SENSE CENTER vzw

De sense centerDe Sense Center is een Nigeriaans-Belgische vereniging die culturele activiteiten en informatiesessies voor z’n leden en een ruimer publiek organiseert. Ze werken regelmatig samen met andere verenigingen voor het organiseren van verschillende activiteiten. Momenteel is de vereniging ook bezig met een project in Nigeria, waarbij een school voor mindervaliden wordt geholpen.


DE VERHALENWERF vzw

V-Werf-vzw_logo-bruggenDe interculturele vereniging De verhalenwerf wil mensen van verschillende gemeenschappen, leeftijden, achtergronden, … bijeenbrengen d.m.v. het samen vertellen van het vertellen van verhalen. Daarnaast werkt de vereniging ook aan een theatervoorstelling voor scholen over racisme.


DESTINY LADIES CLUB OF BELGIUM vzw

logo DLCBDeze Nigeriaans-Belgische vrouwenvereniging organiseert verschillende activiteiten om de maatschappelijke positie van z’n leden te versterken en de integratie in de Belgische maatschappij te bevorderen. Dit doen ze door het organiseren van sensibiliserende activiteiten, het ondersteunen van de leden en het uitwisselen van ervaringen.


DIWAN

Diwan is een organisatie van hoogopgeleide Irakezen. Zij organiseren infodagen en debatavonden in samenwerking met andere partners, zoals de ambassade. Ook organiseren zij Arabische lessen en lessen ‘Verkeersveiligheid in België’. Daarnaast werken zij momenteel aan de opstart van een project omtrent informatieverstrekking voor nieuwkomers.


EAGLE VISION

Eagle visionDe Congolese vrouwenvereniging Eagle Vision wil de Afrikaanse alleenstaande moeders ondersteunen en de weg wijzen naar de bestaande sociale diensten.

 


ESHTAAR-ART

eshtaar.jpgEshtaar-art is een vereniging die de culturele integratie hoog in het vaandel draagt. Zij bieden verschillende workshop aan voor middelbare scholieren om hen te laten kennismaken met verschillende aspecten en tradities van de Marokkaanse en Arabische cultuur. Daarnaast organiseren zij ook huistaakbegeleiding aan huis voor allochtone kinderen.


ESSAFAE

De interculturele vrouwenvereniging Essafae organiseert wekelijkse ontmoetingen met vrouwen. Meestal organiseren zij dan een vorming over verschillende thema’s, bv. opvoedingsondersteuning, natale zorg, etc. Soms vindt er een praatgroep plaats rond een bepaald thema of organiseren ze een kleine uitstap.


FEIJOOCARO
Het doel van deze vereniging is om mensen te inspireren en mensen samen te brengen rond (Latijns-Amerikaanse) literatuur. Op deze manier willen ze de literaire sector in Antwerpen diverser maken. Via allerlei activiteiten brengen ze Latijns-Amerikaanse literatuur ook dichter bij de mensen. Een literair werk verwijst niet alleen naar de productie van boeken, maar ook naar alle geschreven productie, gericht op muziek, poëzie en vertalingen.


FOR PEACE

For peaceDeze Irakese liefdadigheidsorganisatie richt zich op het verspreiden van een vredesboodschap tussen verschillende gemeenschappen. Dit doen ze via uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast willen de leden diverse solidariteitsactiviteiten organiseren om de slachtofferen van geweld te steunen. For Peace wil ook de vluchtelingencentra bezoeken en steun verlenen aan de bewoners.


GAMBELANT

Gambelant is een vereniging die de Gambiaanse gemeenschap in België wilt bijstaan in hun integratie proces. Via socio-culturele activiteiten informeren en sensibiliseren ze de gemeenschap om in solidariteit samen te leven.


HELP ME SURVIVE ORG VZW

Help me surviveDe Nigeriaanse vereniging ‘Help me survive’ wil de leefomstandigheden van minderbedeelden in Nigeria verbeteren. Ook willen ze de Nigeriaanse gemeenschap in België versterken, o.a. door het organiseren van informatiesessies over diverse thema’s, en de Nigeriaanse cultuur meer bekendheid geven.


IETSTOF

ietstofIetStof is een vereniging uit Kiel die de workshops voor de kinderen, jongeren en vrouwen organiseert om uit hun schulp te komen. De enthousiaste voorzitster Fadime Tezerdi is een liefhebber van textiel. Bij IetStof gaat alles vanzelf: van Nederlands leren tot rokje maken vanuit het niets.


IMMIGRARTIST

Immigrartist Immigrartist wordt geleid door de Nigeriaanse kunstenaar Godfrey Williams- Okorodus. Deze vereniging organiseert artistieke workshops en tentoonstellingen rond maatschappelijke thema’s. Het huidige project handelt over de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van vrouwenbesnijdenis en over de hoop die er, ondanks alles, nog is. Momenteel worden de werken die in het kader van dit project werden gemaakt, tentoongesteld in de VN-gebouwen in Genève, waarna ze in de toekomst ook naar andere steden, waaronder Antwerpen, zullen reizen.


INTERNATIONAL YOUTH ASSOCIATION DEVELOPMENT (IYAD) vzw

IYAD vzw is een Noord-Zuid organisatie die werkt rond palliatieve hulpverlening in de DR Kongo. Hiervoor werken ze samen met een hele reeks professionele partners, waaronder universitaire geneeskundige afdelingen. Ze organiseren in Antwerpen ook socio-culturele en sensibiliserende activiteiten.


JOMOSA INTERNATIONAL FOUNDATION vzw

Jomosa logoJomosa vzw organiseert socio-culturele en gemeenschapsvormende activiteiten omtrent maatschappelijke thema’s. Deze gaan vooral over opvoeden in een andere cultuur, onderwijs- en verslavingsproblematieken. Verder organiseert de                    vereniging ziekenhuis- en gevangenisbezoeken.


KASHI VOLUNTEER SOCIAL SERVICE (KASHI VSS)

kashi vssDeze Tibetaans sociaal-culturele vereniging heeft als voornaamste doel om fondsen in te zamelen om een hospitaal in hun regio van afkomst mee te financieren, net als de opleiding tot dokter van vijf plaatselijke jongeren. Dit doen zij vooral door het organiseren van sociaal-culturele evenementen en activiteiten. Graag willen zij nu een rekening op naam van de vereniging openen om de werking gemakkelijker te kunnen verwezenlijken.


KIF KIF vzw
logo kif kifKif Kif wil meebouwen aan een interculturele samenleving die de actieve participatie van alle burgers in onze democratische rechtstaat bevordert. Via onafhankelijke, interactieve en sensibiliserende initiatieven wil Kif Kif een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden.


NEPALESE LANGUAGE AND CULTURE CLASSES (NLCC)

nlccNLCC is een Nepalese vereniging die de Nepalese cultuur in ere wil houden binnen de Antwerpse Nepalese gemeenschap, en wil tonen aan de andere culturele gemeenschappen in Antwerpen. Dit doen ze door het organiseren van taallessen, danslessen en –optredens, culturele uitstappen, tentoonstellingen, etc.


NYUMBA YA WAZEE / HET SENIORENHUIS

Deze vereniging werkt actief aan de verbetering van de positie van ouderen in onze maatschappij en in de Oegandese maatschappij. Regelmatig organiseren zij benefietavonden om geld in te zamelen om hun werking verder te kunnen zetten. In België engageren ze zich als vrijwilligers in verzorgingstehuizen of bieden ze individuele hulp aan ouderen.


REGIONAL TIBETAN YOUTH CONGRESS (RTYC) vzw

Het RTYC is een socio-culturele organisatie die de traditie van de Tibetaanse cultuur in ere wil houden en wil tonen aan de autochtone bevolking. De vereniging neemt ook deel aan verschillende initiatieven van stad Antwerpen.


SABRIN

logo SABRIN

Sabrin is een Turks-Marokkaanse sociaal-culturele vereniging die door middel van diverse activiteiten (bv. debatten, infomomenten, culturele avonden, vrouwenateliers, …) mensen uit de verschillende gemeenschappen wil samenbrengen.


soedanese vereniging antwerpen logoSOEDANESE VERENIGING ANTWERPEN vzw

De Soedanese Vereniging Antwerpen wil de autochtone bevolking laten kennismaken met de Soedanese cultuur, dit d.m.v. verschillende sociaal-culturele activiteiten, zoals een interculturele Iftar, een intercultureel voetbaltoernooi, etc.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM (SuDiSoBe) vzw

sudisobe_teskeSuDiSoBe vzw heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Antwerpen dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in Antwerpen. Dit alles doen ze door het organiseren van verschillende sociaal-culturele activiteiten en feesten.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM GEEL (SuDiSoBe Geel)

SuDiSoBe Geel heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Geel dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


NAWIE
Nawie
Nawie heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Merksem dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Mol (SuDiSoBe Mol)

SuDiSoBe Mol heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Mol dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Turnhout (SuDiSoBe Turnhout)

SuDiSoBe Turnhout heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Turnhout dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


VERENIGDE VROUWEN VAN SOEDAN 

verenigde vrouwen van soedanDe Verenigde Vrouwen van Soedan wil z’n leden vooral vormingen aanbieden die bijdragen rond een sterkere maatschappelijke positie van de vrouwen, zoals bv. vormingen omtrent gender, gezondheid, onderwijs, interculturaliteit, etc. Daarnaast worden er ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.


WIMAKANDRA
Is een multiculturele vereniging die verschillende gemeenschappen van allerlei culturen jong en oud bij elkaar brengt. Hun doel is om met kennis en overdracht de verschillende culturen nader tot elkaar te brengen. Ze organiseren activiteiten zoals spel, zang en dans, ook kookworkshops en taarten decoreren behoren tot de activiteiten. In de toekomst willen ze graag culturele uitstappen organiseren met jong en oud en ook in Suriname een afdeling opzetten.


YOUTH PROJECT AFRICA

youth project africaYouth Project Africa is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op educatie, professionele training en versterking van de gemeenschap in Afrika. Zij bieden onder andere beurzen aan, organiseren verschillende trainingen, ondersteunen scholen, ziekenhuizen en buurthuizen met materialen en benodigdheden.