Antwerpen

In Antwerpen ondersteunen we onderstaande verenigingen.

Wil je graag contact opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen?

Contacteer Leidy Soto

leidy@fmdo.be – 0484 30 03 37

KANTOOR FMDO ANTWERPEN: Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout (in Mundo-a)


ABC

ABC bestaat voornamelijk uit moeders van de Congolese diaspora uit Antwerpen.
Hier willen ze met andere organisaties samenwerken en zo diverse activiteiten organiseren om de Congolese cultuur te promoten. ABC ondersteunt ook organisaties in Congo.

Contact: abcsynergie@gmail.com


AMBERES ENTRE NOSOTRAS

Amberes entre Nosotras wil een ruimte openen waar migranten, bewoners en nieuw aangekomen Spaanstalige vrouwen hun ervaringen over migratie kunnen delen. De maandelijkse of tweemaandelijkse vergaderingen worden geleid door de leden van de vereniging, gastpanelleden en specialisten, die de uitwisseling zullen faciliteren vanuit een positief perspectief van integratie en respect voor anders zijn.

Facebook: www.facebook.com/amberes.entrenosotras.1

Contact: amberesentrenosotras@gmail.com


AMORIKA

AMOR!KA betekent “ontmoeting tussen gevoeligheden”. Verhalen van alchemisten en reizende zielen. Een plek waar mensen van verschillende afkomst elkaar ontmoeten om samen communicatiebruggen te slaan in de super diverse samenleving waarin we leven. Een plek waar literatuur, muziek, fotografie, talen en filosofie samenkomen. Kortom, een plek om samen te dromen, creëren en ontwikkelen.

Facebook: www.facebook.com/colectivoamorika/

Contact: colectivoamorika@gmail.comANDANZA

Andanza staat voor ‘het gaan’. Het probeert collectieve kennis en expressies van de Latijns-Amerikaanse sociaal-culturele identiteit over te dragen, te ontwikkelen en te verspreiden, en zo ruimtes van interculturaliteit en wederzijdse erkenning te creëren. Op deze manier dragen ze bij aan de claims, weerstand en zichtbaarheid van de Latijns-Amerikaanse volkeren, reflecterend op de innerlijke en uiterlijke wereld. Dit door middel van creatieve, participatieve en communicatieve activiteiten.

Facebook: www.facebook.com/Andanza.be/

Contact: infoandanza@gmail.com


ANIDASO ABUSUA

Anidaso Abusua (Familie van Hoop) is een Ghanese vereniging die de gehandicapte en kwetsbare kinderen en volwassenen in Ghana wil ondersteunen via diverse solidariteitsactiviteiten. Daarnaast promoot deze vereniging de Ghanese cultuur en organiseert culturele activiteiten om hun gemeenschap te ondersteunen.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072510732846

Contact: https://anidaso-abusua.jouwweb.nl/contact 


ARNAB  vzw

ARNAB vzw staat voor de Nigerese vereniging van Antwerpen in België. Deze vzw richt zich op het versterken van jongeren van de Nigerese en andere Afrikaanse gemeenschappen. Ook promoten ze aan de hand van de uiteenlopende activiteiten hun tradities en cultuur. Daarnaast wil ARNAB rond de thema’s als klimaatverandering, watervoorzieningen, computerlessen en boomprojecten in Niger werken.

Contact: issifou.yara@gmail.com | sirdish@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/cowww.facebook.com/arnab.nigeriensdeanvers

Contact: info@arnab.be


ASK BELGIE VZW

Ask België vzw (Association sangwe kibondo) is een Burundese vereniging. Ze organiseren ontmoetingsmomenten: galadiner, Youth Day, slogan ‘yourself, what is my part?” Ook willen ze Antwerpenaars laten kennismaken met de Burundese cultuur via een divers aanbod aan activiteiten.

Contact: annick.kash@hotmail.com


ASSOCIATION STRONG WOMEN (ASW)

ASW is een open huis met een laagdrempelige meisjeswerking. Het doel van deze vereniging is om de moslimmeisjes te helpen die gevoelig zijn voor de radicalisering, deradicalisering van de teruggekeerden die nood hebben aan de begeleiding, identiteitsontwikkeling, persoonlijk of relationele problematiek, vluchtelingenproblematiek, etc. Het hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

Contact: aswantwerpen@gmail.com


BAZZZ vzw

Deze multiculturele ​jongeren​organisatie is ontstaan uit de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen​. Zij richten zich op het ondersteunen en stimuleren van participatie van jongeren met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Daarnaast bevorderen zij het samenleven in diversiteit. BAZZZ blijft timmeren aan een samenleving waar niemand moet onderdoen omwille van religie, gender of etnische achtergrond. Bloeien en groeien betekent bouwen aan zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfvertrouwen…Dat is waar BAZZZ voor staat!

Facebook: www.facebook.com/Bazzzvzw/

Contact: rajae.bazzz@gmail.com


BIBLIOTECA MAO

Biblioteca Mao wil kinderen en jongeren enthousiast maken voor literatuur en de
leesvaardigheden verbeteren. Daarnaast wil het project de competenties en expertise van leerkrachten op vlak van leesonderwijs uitbreiden. De vereniging brengt mensen samen om elkaars verhaal beter te leren kennen door verschillende activiteiten te organiseren, zoals een creatief schrijfweekend, verhalen in alle talen, dansinitiaties, briefwisseling met andere landen en workshops voor leerkrachten en geïnteresseerden. 

Contact: info@bibliotecamao.com
Website: https://www.bibliotecamao.com/
Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.maovalverde


DARWISH vzw

Darwish is een Palestijnse organisatie die tot doel heeft de Palestijnse geschiedenis en cultuur meer bekendheid te geven bij het ruime publiek, los van het Israëlisch- Palestijnse conflict. Eén van de aspecten van de Palestijnse cultuur die ze sterk willen belichten, is de dichter Mahmout Darwish en diens werken. Daarnaast bieden ze laagdrempelige informaticacursussen (bvb. leren surfen op internet) en Nederlandse taallessen aan.

Contact: darwishvzw@outlook.com


DE VERHALENWERF vzw

De interculturele vereniging De verhalenwerf wil mensen van verschillende gemeenschappen, leeftijden, achtergronden, … bijeenbrengen d.m.v. het samen vertellen van het vertellen van verhalen. Daarnaast werkt de vereniging ook aan een theatervoorstelling voor scholen over racisme.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071478134911

Contact: info@verhalenwerf.be


DESTINY LADIES CLUB OF BELGIUM vzw

Deze Nigeriaans-Belgische vrouwenvereniging organiseert verschillende activiteiten om de maatschappelijke positie van z’n leden te versterken en de integratie in de Belgische maatschappij te bevorderen. Dit doen ze door het organiseren van sensibiliserende activiteiten, het ondersteunen van de leden en het uitwisselen van ervaringen.

Contact: mercyefosa@gmail.com


ESHTAAR-ART

Eshtaar-art is een vereniging die de culturele integratie hoog in het vaandel draagt. Zij bieden verschillende workshop aan voor middelbare scholieren om hen te laten kennismaken met verschillende aspecten en tradities van de Marokkaanse en Arabische cultuur. Daarnaast organiseren zij ook huistaakbegeleiding aan huis voor allochtone kinderen.

Facebook: https://www.facebook.com/fatihaa.bouj

Contact: fatihabouj@hotmail.com


ESSAFAE

De interculturele vrouwenvereniging Essafae organiseert wekelijkse ontmoetingen met vrouwen. Meestal organiseren zij dan een vorming over verschillende thema’s, bv. opvoedingsondersteuning, natale zorg, etc. Soms vindt er een praatgroep plaats rond een bepaald thema of organiseren ze een kleine uitstap.

Contact: karimaettrai@gmail.com


FEIJOOCARO

Het doel van deze vereniging is om mensen te inspireren en mensen samen te brengen rond (Latijns-Amerikaanse) literatuur. Op deze manier willen ze de literaire sector in Antwerpen diverser maken. Via allerlei activiteiten brengen ze Latijns-Amerikaanse literatuur ook dichter bij de mensen. Een literair werk verwijst niet alleen naar de productie van boeken, maar ook naar alle geschreven productie, gericht op muziek, poëzie en vertalingen.

Facebook: www.facebook.com/saltimbaqui/

Contact: feijoocaroartculture@gmail.com


FOR PEACE

Deze Irakese liefdadigheidsorganisatie richt zich op het verspreiden van een vredesboodschap tussen verschillende gemeenschappen. Dit doen ze via uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast willen de leden diverse solidariteitsactiviteiten organiseren om de slachtofferen van geweld te steunen. For Peace wil ook de vluchtelingencentra bezoeken en steun verlenen aan de bewoners.

Facebook: www.facebook.com/forpeace.be/

Contact: forpeace.be@gmail.com


GAMBELANT

Gambelant is een vereniging die de Gambiaanse gemeenschap in België wilt bijstaan in hun integratie proces. Via socio-culturele activiteiten informeren en sensibiliseren ze de gemeenschap om in solidariteit samen te leven.

Facebook: https://www.facebook.com/GAMBELANT

Contact: gambelantbelgium@gmail.com


IETSTOF

IetStof is een vereniging uit Kiel die de workshops voor de kinderen, jongeren en vrouwen organiseert om uit hun schulp te komen. De enthousiaste voorzitster Fadime Tezerdi is een liefhebber van textiel. Bij IetStof gaat alles vanzelf: van Nederlands leren tot rokje maken vanuit het niets.

Facebook: www.facebook.com/ietstofvzw/

Contact: fadime.terzerdi@ietstof.com


IMMIGRARTIST

Immigrartist wordt geleid door de Nigeriaanse kunstenaar Godfrey Williams- Okorodus. Deze vereniging organiseert artistieke workshops en tentoonstellingen rond maatschappelijke thema’s. Het huidige project handelt over de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van vrouwenbesnijdenis en over de hoop die er, ondanks alles, nog is. Momenteel worden de werken die in het kader van dit project werden gemaakt, tentoongesteld in de VN-gebouwen in Genève, waarna ze in de toekomst ook naar andere steden, waaronder Antwerpen, zullen reizen.

Contact: okorodus_art@yahoo.co.uk


KIF KIF vzw

Kif Kif wil meebouwen aan een interculturele samenleving die de actieve participatie van alle burgers in onze democratische rechtstaat bevordert. Via onafhankelijke, interactieve en sensibiliserende initiatieven wil Kif Kif een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden.

Facebook: www.facebook.com/kifkifvzw/

Contact: info@kifkif.be


NAWIE

Nawie heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Merksem dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.

Contact: fvnawie@gmail.com


NEPALESE LANGUAGE AND CULTURE CLASSES (NLCC)

NLCC is een Nepalese vereniging die de Nepalese cultuur in ere wil houden binnen de Antwerpse Nepalese gemeenschap, en wil tonen aan de andere culturele gemeenschappen in Antwerpen. Dit doen ze door het organiseren van taallessen, danslessen en –optredens, culturele uitstappen, tentoonstellingen, etc.


NYUMBA YA WAZEE / HET SENIORENHUIS

Deze vereniging werkt actief aan de verbetering van de positie van ouderen in onze maatschappij en in de Oegandese maatschappij. Regelmatig organiseren zij benefietavonden om geld in te zamelen om hun werking verder te kunnen zetten. In België engageren ze zich als vrijwilligers in verzorgingstehuizen of bieden ze individuele hulp aan ouderen.


SABRIN

Sabrin is een Turks-Marokkaanse sociaal-culturele vereniging die door middel van diverse activiteiten (bv. debatten, infomomenten, culturele avonden, vrouwenateliers, …) mensen uit de verschillende gemeenschappen wil samenbrengen.

Contact: yachou.lahbib@hotmail.com


SOEDANESE VERENIGING ANTWERPEN vzw

De Soedanese Vereniging Antwerpen wil de autochtone bevolking laten kennismaken met de Soedanese cultuur, dit d.m.v. verschillende sociaal-culturele activiteiten, zoals een interculturele Iftar, een intercultureel voetbaltoernooi, etc.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM (SuDiSoBe) vzw

SuDiSoBe vzw heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Antwerpen dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in Antwerpen. Dit alles doen ze door het organiseren van verschillende sociaal-culturele activiteiten en feesten.

Contact: mzaalbloksudisobe@gmail.com


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM GEEL (SuDiSoBe Geel)

SuDiSoBe Geel heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Geel dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Mol (SuDiSoBe Mol)

SuDiSoBe Mol heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Mol dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Turnhout (SuDiSoBe Turnhout)

SuDiSoBe Turnhout heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Turnhout dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


VERENIGDE VROUWEN VAN SOEDAN 

De Verenigde Vrouwen van Soedan wil z’n leden vooral vormingen aanbieden die bijdragen rond een sterkere maatschappelijke positie van de vrouwen, zoals bv. vormingen omtrent gender, gezondheid, onderwijs, interculturaliteit, etc. Daarnaast worden er ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.


WIMAKANDRA

Is een multiculturele vereniging die verschillende gemeenschappen van allerlei culturen jong en oud bij elkaar brengt. Hun doel is om met kennis en overdracht de verschillende culturen nader tot elkaar te brengen. Ze organiseren activiteiten zoals spel, zang en dans, ook kookworkshops en taarten decoreren behoren tot de activiteiten. In de toekomst willen ze graag culturele uitstappen organiseren met jong en oud en ook in Suriname een afdeling opzetten.

Facebook: https://www.facebook.com/wimakandra.sbn

Contact: wimakandra@outlook.com


YOUTH PROJECT AFRICA

Youth Project Africa is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op educatie, professionele training en versterking van de gemeenschap in Afrika. Zij bieden onder andere beurzen aan, organiseren verschillende trainingen, ondersteunen scholen, ziekenhuizen en buurthuizen met materialen en benodigdheden.

Facebook: www.facebook.com/YouthProjectAfrica/

Contact: director@youthprojectafrica.org