Brussel

Hieronder vind je een overzicht van onze lidverenigingen in Brussel. Indien je graag contact wilt opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen, neem dan contact op met Amina Buzaitun:

amina@fmdo.be

0485/06 10 12


ABEFA VZW

abefaABEFA is een  vereniging  voor het welzijn van het kind en de familie. Ze bestaan voornamelijk uit Rwandezen die tijdens de genocide naar België gevlucht zijn. Hun grootste doel is om de Afrikaanse vrouwen en kwetsbare kinderen te helpen in Afrika en in de wereld. Ze doen vooral activiteiten in het Brusselse die gericht op het sensibiliseren van een groot publiek en met thema’s zoals opvoeding en discriminatie.


AFIIP

AFIIP is de afkorting van African International Institut for Peace. De vzw is een groep Afrikanen met verschillende origine die  werken rond vrede. Daarvoor geven ze workshops,  conferenties en stimuleren ze  de dialoog over thema’s zoals mensenrechten, democratie, migratie, vrede,… Sommige leden zijn bovendien artiest en gebruiken hun kunst als middel tijdens hun activiteiten.


ALAFIA VZW

Alafia vzw is een Togolese vereniging uit Brussel. Ze organiseren culturele activiteiten om de Togolese cultuur te beleven en door te geven aan jongere generaties en andere Brusselaars. Ze zetten zich om solidariteit te creëren binnen de Togolese gemeenschap in Brussel en helpen ook nieuwkomers hier hun weg te vinden.


ALMADINA

Almadina betekent “stad” in het Arabisch. Deze Marokkaanse vereniging organiseert verschillende soorten activiteiten zoals vormingen, dialoogtafels Nederlands, debatten en lezingen. Ze komen ook vaak samen om over literatuur en poëzie te spreken.


Al Tahady

Al Tahady is een verenigingen van artiesten die willen werken rond integratie van vluchtelingen en mensen met een beperking in de artistieke wereld. Ze willen via artistieke ontplooiing een verschil maken in de maatschappij. Vanuit de basis principes tolerantie, solidariteit en gelijkheid willen ze netwerken bouwen van diverse mensen.


AMALBELGIKA

AmalbelgikaAmalbelgika is een Anderlechtste vereniging die werkt aan de integratie van migranten. De vrijwilligers wijzen je de weg naar reguliere diensten en helpen je orde te brengen in je administratie.
Amalbelgika leidt haar publiek ook toe naar cultuur in Brussel.


AMOME

Het is een vereniging die samen met FOS opkomt voor de rechten van Marokkanen die in het buitenland verblijven. Ze organiseren jaarlijks ook een colloquium, met als thema’s: solidariteit,cultuurparticipatie,… Daarnaast gaan ze ook op zoek naar oplossingen waar de allochtone gemeenschap mee kampt.


APIO

De doelstelling van deze vereniging is om startende ondernemers van Afrikaanse origine te helpen bij het uitbouwen van hun onderneming.


ARDAPS VZW

ardapsVzw ARDAPS zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben om sociale en professionele aansluiting te vinden bij de maatschappij. ARDAPS organiseert in samenwerking met de Voedselbank voedselbedelingen in Neder-Over-Heembeek.

Daarnaast organiseert ARDAPS in samenwerking met FIREFEC Bandundu bijeenkomsten voor Afrikaanse senioren. Elke donderdag komt de groep senioren bij elkaar voor gezamenlijke activiteiten, uitstappen of uitwisselingen.


ASSADA

assadaAssada is een Marokaanse vereniging die open is voor iedereen. Ze organiseren regelmatig culturele en educatieve activiteiten, vaak gericht op ontmoeting tussen verschillende culturen .  Op wekelijkse basis  komen ze samen voor hun activiteiten zoals  voetbal, muzikale repetities, huiswerkklasjes.

 


ASSAVOC vzw

assavoc

Een Congolese organisatie uit Brussel die streeft naar een betere toegankelijkheid tot gezondheidszorg en onderwijs van wezen en weduwen in Congo. Zij organiseren verschillende activiteiten waarbij de opbrengst naar hun projecten in Congo gaat.


ASSOCIATION OF ETHIOPIAN COMMUNITY IN BELGIUM

Een culturele vereniging die activiteiten organiseren die  de Ethiopische cultuur wil promoten. Daarnaast doen ze activiteiten die het sociaal weefsel van de Ethiopische gemeenschap in België willen versterken.


Al TAHADY

Al Tahady  betekent de uitdaging. Via kunst en ontmoeting ,en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, wil deze diverse groep artiesten de wereld verbeteren.


BAWASA vzw

Bawasa

Bawasa organiseert projecten met jongeren, vrouwen en ouderen. Ze trachten vooral de integratie tussen deze verschillende doelgroepen te bevorderen.


BELGISCH-MAROKKAANS FORUM (FOS)

belgisch marokkaans forum

Het Belgisch-Marokkaans Forum versterkt de solidariteit tussen de Marokkaanse gemeenschap in België en de bevolking van Marokko.


BILISSO

Bilisso

Bilisso brengt vrouwen uit de hoorn van Afrika samen. Nieuwkomers ontmoeten elkaar tijdens laagdrempelige ontmoetingsmomenten. In deze vertrouwde omgeving bespreken ze maatschappelijke thema’s.

 


CULTUREEL CENTRUM VOOR ONDERWIJS EN VORMING

Het centrum is een Marokkaanse vereniging. Ze geven op een laagdrempelige manier lessen informatica- Nederlands. Ze bieden ook huiswerkondersteuning aan.


CERCLE FELIX MOUMIE
Een organisatie met leden van centraal Afrika die enerzijds de Afrikaanse cultuur promoten en anderzijds verschillende thema’s bespreekbaar maken hier in Brussel. Activiteiten die ze organiseren kunnen bijvoorbeeld zijn een thematische avond rond ‘dubbele nationaliteit in vraag gesteld?’ maar evengoed een smaakavond waarbij men Kameroenese gerechten kan proeven.


COLLECTIEF BRUSSEL-BUJUMBURA

Collectief Brussel-BujumburaHet Collectief verenigt mensen die afkomstig zijn van of linken hebben met de hoofdstad van Burundi, Bujumbura.

Ze organiseren culturele activiteiten ter promotie van de Burundese cultuur. Ze zijn erg begaan met de toekomst van stad Bujumbura en denken hier samen over, organiseren sensibiliserende activiteiten en zamelen geld in voor projecten in de stad.


DAR EL WARD

Dar el ward zet zich in voor een solidaire samenleving. Ze organiseren activiteiten voor vrouwen maar doen ook aan ontwikkelingssamenwerking in Marokko. Ze stimuleren de solidariteit met mensen die het minder goed hebben en organiseren ook sensibiliserende activiteiten zoals een benefiet of een lezing. Dar el ward werkt rond vele thema’s zoals armoede, werk, huisvesting en de situatie in de gevangenissen.


DéCLICK

Déclick vzw is een vereniging uit Sint-Gillis die huiswerkklassen organiseert maar ook een activiteitenaanbied voor jongeren en vrouwen.


DJULIA’S EVENTS

djulia eventsDe vrijwilligers van deze vereniging zijn gepassioneerd door kunst én door Afrika. Vanuit deze passie organiseren ze culturele evenementen waarbij de Afrikaanse cultuur en kunst centraal staat.


DROUJBA

Logo Droujba

Een vereniging die sociaal-culturele activiteiten organiseert in Brussel voor hoofdzakelijk mensen van Afrikaanse origine die in Rusland gestudeerd hebben. Zij plannen ook werkreizen naar Moskou.


Euro Kassita

Deze vereniging uit Vorst is actief rond informatica, reportages maken en websites bouwen. Ze organiseren ook benefieten en culturele activiteiten om de Amazigh-cultuur te beleven.


EGYBELG Brussel

Egybelg BrusselEgybelg is al enkele jaren actief lid van FMDO Oostende en breide begin 2018 haar werking uit naar Brussel. Deze vereniging organiseert verschillende activiteiten voor de Egyptische gemeenschap en geïnteresseerden in Brussel. Zo willen ze de gemeenschap dichter bij elkaar brengen en anderen inspireren over de Egyptische cultuur en al haar rijkdommen.


ETHIOPISCH FORUM IN EUROPA

ETHIOPISCH FORUM IN EUROPADe vrijwilligers van deze vereniging verdiepen zich in de situatie in Ethiopië. Ze organiseren conferenties en activiteiten waarbij ze de huidige politieke, religieuze, sociale,… situatie in Ethiopië bespreken vanuit verschillende standpunten. In Ethiopië zijn er immers veel verschillende culturele groeperingen. Ethiopisch Forum in Europa gelooft dat samenleven mogelijk is als we maar aandacht hebben voor elkaars eigenheid. Ze verzamelen ook alle informatie voor de Ethiopische diaspora in Europa op de website dildiy.info


ERROR 410

ERROR 410 is een jonge Urban Art collectief dat de kansen wil creren om open te bloeien en te evolueren in de HipHopCultuur.
De disciplines botsen en communiceren samen om voor zowel de kunstenaars en het publiek een nieuwe ervaring aan te bieden.
ERROR 410 is een brussels collectief dat verschillende artiesten vanuit de HipHop & Urban wereld verzamelt.


FAA

faaDeze nieuwe vereniging verenigt vrouwen in Brussel. De voorzitster is een trotste Algierse, maar samen met de vrijwilligers zetten ze zich in voor alle vrouwen in een kwetsbare positie. Ze organiseren laagdrempelige ontmoetings- en ontspanningsmomenten waar iedereen zich thuis voelt.


F.DIA

F.dia is een  vereniging van West-Afrikanen. Ze werken rond integratie en ontmoeting.  Zo helpen ze Soedanese nieuwkomers om zich beter te integreren en organiseren ze ontmoetingsactiviteiten zoals culturele avonden en  voetbaltoernooien.


FEZA VZW

feza logo

Feza organiseert socio-culturele activiteiten voor vrouwen van etnisch-culturele minderheden. In hun lokaal in Schaarbeek organiseren zij dagelijks activiteiten. Zo zijn er ontbijtontmoetingen, een creatief atelier, informatiesessies, zelfverdedigingslessen, taalinitiatie, intergenerationele namiddagen. Ze organiseren ook uitstappen met de vrouwen en er zijn fietslessen. Wij ondersteunen de vrouw als burger van Schaarbeek & Brussel.

De doelstellingen van de vereniging : het isolement breken, een affectieve band creëren met het ontvangstland, de autonomie van migrantenvrouwen en andere vrouwen bevorderen, de toegang tot informatie faciliteren, sensibiliseren, ondersteunen, mobiliseren, oriënteren en begeleiden van vrouwen in een proces van emancipatie om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren, creativiteit opwekken, de kennis en het gebruik van lokale rijkdommen boosten, werken aan vooroordelen om een beter samenleven tot stand te brengen.

De filosofie van de vereniging bestaat eruit migrantenvrouwen een bijdrage te laten leveren bij de integratie van nieuwkomers. Om dit te kunnen doen nodigen we de reeds gevestigde migrantenvrouwen uit om de nieuwkomers te informeren, stimuleren en motiveren. Deze expertes van het terrein hebben zelf de moeilijkheden gekend waarmee de nieuwkomers te maken krijgen en er kan zo een vertrouwensband ontstaan.


FIREFEC BANDUNDU VZW

FirefecFirefec is het interregionaal forum van Congolese vrouwen. De afdeling ‘regio Bandundu’ steunt door middel van sociaal-culturele activiteiten projecten in de Congolese provincie Bandundu. Op die manier willen ze hun bijdrage leveren aan ontwikkeling in Congo en het streven naar de millenniumdoelstellingen.

In Vorst doet Firefec Bandundu vzw het project “Een stap vooruit maar niet alleen”.
Via dit project brengt de vereniging Afrikaanse senioren uit Vorst samen om hen uit hun isolement te halen en te informeren over en te betrekken bij de maatschappij.

Elke donderdagnamiddag vindt je de vereniging dan weer in Neder-Over-Heembeek want dan organiseert het daar samen met Ardaps een ontmoeting voor Afrikaanse senioren uit de buurt.


FONDATION NOAH

Fondation Noah wil het grote publiek inlichten en sensibiliseren over kanker. Hiertoe organiseren ze, in samenwerking met artsen, regelmatig informatiemomenten en campagnes. Verder geeft deze vereniging steun aan families van zwaar zieke kinderen, wezen en andere kwetsbare personen.


GREEN HOPE

Logo green hope somalieEen Somalische vereniging die vanuit België ijvert voor een betere socio-economische situatie in Somalië. Zij zijn vooral actief op vlak van sensibilisering en ontwikkelingssamenwerking.


GÜN GÜNNA

Gün GünnaGün Günna stimuleert Brusselaars om solidair te zijn met weeskinderen in Afrika. De vrijwilligers organiseren allerhande culturele activiteiten en zamelen zo geld en materiaal in waarmee ze twee weeshuizen in Afrika ondersteunen. Ze leiden hun achterban ook toe naar het culturele aanbod in Brussel.


HADJATS CLUB

Hadjats Club verenigt al vele jaren Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie. Ze organiseren per week 2 ontmoetingsmomenten met lessen Arabisch schrijven en debatten. Ze organiseren ook samen met Dar el Ward zwemlessen voor vrouwen en werken mee aan solidariteitsactiviteiten.


HET DORP VZW

Logo het dorpDeze buurtvereniging rond het Daillyplein in Schaarbeek brengt mensen uit hun huis en stimuleert ontmoeting tussen de buren.


HET MEERVOUD VZW

logo_hetmeervoudDeze vereniging uit Sint-Agatha-Berchem organiseert activiteiten voor vrouwen en voor kinderen. Ze organiseren huiswerkklassen en taallessen en ontmoetingsmomenten voor vrouwen. Elk jaar koken ze samen maaltijden voor daklozen. Ze trekken er ook samen op uit en verkennen België en Brussel.


HET VLOT VAN DE HOOP

het vlot van de hoopDe vrijwilligers van Het vlot van de hoop organiseren sociale en culturele activiteiten in Brussel. Tijdens activiteiten vragen ze steeds aandacht voor het welzijn van weeskinderen in Kameroen en roepen ze op om solidair te zijn.


HOPE

HopeHope verenigt personen met een vluchtverhaal die recent zijn aangekomen in België. Al onze vrijwilligers zijn ook zelf vluchtelingen die ondertussen erkend zijn en zich vanuit hun eigen ervaring willen inzetten voor lotgenoten. We helpen mensen wegwijs te vinden in België en willen de talenten van vluchtelingen in de kijker zetten.


HUIS VAN AMAZIGH (Thadarth N Imazighen)

Logo Thadarth

Deze vrijwilligers organiseren culturele evenementen ter promotie en verdediging van de rechten en cultuur van de Amazigh. Ze organiseren ook taallessen en helpen nieuwkomers hun weg te vinden in België.

 


INAYA VZW

inaya logo

Inaya betekent welzijn. Deze groep vrouwen organiseert allerhande activiteiten om mensen met diverse sociale en culturele achtergronden samen te brengen en uitwisseling te stimuleren. Ze bereiken kwetsbare moeders en jongeren en organiseren bio-ontbijten, culturele feesten, theatervoorstellingen, infosessies, creatieve activiteiten.


INTERFACE CULTURE

Interface culture is ontstaan in 2005 met als doel zich in te zetten  voor de bevordering van dialoog en interculturele uitwisseling. Als sociaal-culturele organisatie zetten ze sterk in op vorming, educatie en op (artistieke)evenementen. Ze zijn een vereniging met vele gezichten . Z o zetten we ons al jaren in voor de promotie van een positief beeld van de Matongé-wijk. Daarnaast geven ze vormingen en culturele- en artistieke animaties in scholen. We willen de mensen ook wakker schudden over Noord-Zuid problematieken. Ten laatste zetten zij zich  sterk in voor artistiek bevordering g en behoud van collectief geheugen door in te tradities, poëzie, verhalen, muziek en theater uit Centraal-Afrika te verspreiden.


IMMIGREZ AUTREMENT- ANDERS MIGREREN

Deze vereniging die ontstaan is 2014 en gelooft in een andere visie op migratie. Ze werken met nieuwkomers die net in België zijn toegekomen. Dit doen ze door het geven van lessen inburgering, acties te doen aan het Noord-station,… Daarnaast willen ze ook sensibiliseren over migratie en de gevaren in de vertreklanden.


DE IRAANSE VZW VOOR KUNST, CULTUUR EN MENSENRECHTEN

De Iraanse vzw strijdt voor mensenrechten in het thuisland Iran. Verder organiseren ze sociaal-culturele activiteiten voor de Iraanse gemeenschap in Brussel en om de Iraanse cultuur en tradities bekend te maken bij een breder doelpubliek.


JADES

jadesJADES is  een West-Afrikaanse vereniging en is een afkorting voor  « Jeunesse Africaine pour le Développement, l’Education et le Social ». De activiteiten van JADES  zijn bedoeld om Afrikaanse jongeren samen te brengen en stimuleren  ontmoeting en overleg.  Daarnaast willen ze ook de Afrikaanse cultuur promoten en verschillende thema’s bespreekbaar maken hier in Brussel.


DE VRIENDEN VAN TOGO (Les amis du Togo)

Pose de la première pierre du projet d'un complexe sportifDeze vereniging brengt Belgen, Togolezen en Togolese Belgen samen met een hart voor Togo.


LADDER’OP VZW

logo-doorzichtigLadder’op vzw zag dat veel kinderen met een migratieachtergrond het moeilijk hebben in het onderwijs in Brussel. Ladder’op matcht vrijwilligers aan leerlingen zodat elk kind de kans krijgt om te slagen in het onderwijs en zijn talenten kan ontwikkelen.


L’EAU POUR TOUS

Een Congolese vereniging die zich bezig houdt met sensibiliserende activiteiten in Brussel en daarnaast nog enkele projecten ondersteunt in Congo.


LISALISI CONGO

lisalisi CongoVZW LisaLisi Congo  bestaat vooral  uit mensen met Congolese origine. Lisalisi heeft zich als doel gesteld om preventie te voeren tegen sexuele overdraagbare aandoeningen zoals Herpes en aids. Om die taboes te doorbreken organiseren we in België een tal van activiteiten. Daarnaast ondersteunen ze mensen die besmet zijn met een SOA en ook straatkinderen uit Congo. Ze besteden ook extra aandacht aan de vergeten problematiek van bejaarde mensen die op straat leven in Kinshasa. Om deze hulp te kunnen bieden proberen de vrijwilligers van LIsalisi zoveel mogelijk fondsen te werven door o.a. open activiteiten te organiseren in het Brusselse.


MATISSA

logo matissa

Matissa vzw is een bruisende vereniging uit Sint-Gillis. Ze organiseren percussieworkshops voor jongeren en ouderen en organiseren speciale percussieworkshops voor mensen met en zonder handicap. Ze zetten zich in voor solidariteit en verdraagzaamheid en jaarlijks organiseren een groot evenement: Urban Street dance.

parvisss


MA VIE EN MAIN – MIJN LEVEN IN DE HAND

Mijn leven in de hand –Ma Vie en Main –is een vereniging die vooral met vrouwen rond zelfontplooiing werkt. Belangrijke thema’s in hun vormingen zijn zelfvertrouwen, tijdsbeheer, nee durven zeggen, woede controleren,… Ze hebben zelfs een eigen radioshow op de Arabisch sprekende radio Arabel. Molenbeek is weer een boeiende vereniging rijker!


MERHABA

Merhaba

Merhaba betekent “Welkom” in het Arabisch en in het Turks. Het is sociaal-culturele beweging die wil bouwen aan een een warme wereld voor alle holebi, transgender en intersekspersonen (LGBTQI*) met een migratie-achtergrond.  Dit doen ze door laagdrempelige onthaal en ontmoetingsactiviteiten maar ook door sensibiliseringsacties en beleidsbeïnvloeding.


MICV
MICV
Deze vereniging uit Schaarbeek werkt buurtgericht  en is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners die ze ondersteunen op verschillende vlakken (zoektocht naar werk, psychologische begeleiding, …)


MYM

MYM staat voor “M’peto Ya Mwasi” en betekend de puurheid & netheid van de vrouw in Lingala. Vroeger heten ze LUCEPD en sinds de naamsverandering is ook hun voornaamste focus veranderd. Ze willen zich nu, als Congolese vereniging, meer inzetten op de hygiëne van de vrouw. Daarvoor creëren ze projecten in Congo en organiseren ze in Brussel tal van  educatieve en solidaire activiteiten rond deze problematiek.


PARTAGE EN COULEURS

Logo partage en couleursEen vereniging uit Molenbeek die zowel met jongeren (meisjes, jongens) als met vrouwen werkt. Zij organiseren sociaal-culturele en dansactiviteiten, maar ook activiteiten rond intergenerationaliteit, rond werk, studentenjobs …


PEACE PERFORMANCE TRAIN (PPT)

De passagiers van onze Peace Train zijn een diverse groep van artiesten, komende van 50 landen wereldwijd. We geloven dat kunst (muziek, poëzie, literatuur, dans, theater, fotografie, film,…) een verschil kan maken en bruggen kan bouwen tussen conflictzones. Onze waarden zijn tolerantie, solidariteit, vrijheid van mening en gedachten, gendergelijkheid, respect voor onze planeet en het delen van het geluk samen te leven.


REËLE VREDE VZW

reële vredeVzw Reële Vrede bestaat uit mensen van verschillende afkomst (Ivoorkust, Congo en België) en zet zich in voor gelijke kansen, diversiteit en solidariteit. Ze organiseren sportieve activiteiten, op school, om schoolfalen te voorkomen en nemen deel aan en promoten culturele activiteiten.


S.B.A.B.A. VZW

Logo SBABA

S.B.A.B.A. is een vereniging van vrijwilligers die de bevolking willen informeren over de ziekte Spina Bifida of Open rug. Ze willen ook het welzijn van kinderen met Spina-bifida in Afrika verbeteren.


SACOMAE

Sacomab foto 2Deze vereniging estaat uit een groep 1ste en 2de generatie Marokkanen in Brussel. Ze organiseren infomomenten over pensioenen, mensen zonder papieren maar ook onderwijs. Ze proberen de ouders te betrekken bij de studies van hun kinderen, aanwezig te zijn op oudercontacten,etc. Ze herdenken ook jaarlijks samen met enkele andere verenigingen de gebeurtenissen in Gembloux.


SAVING LIVES UNION

Logo-FB-BlueJe weg vinden in Brussel als nieuwkomer is niet gemakkelijk. Dat weten ook de vrijwilligers van Saving Lives Union. Zij maken nieuwkomers zelfstandig aan de hand van workshops waarbij ze ook speciale aandacht besteden aan taal als sleutel tot de maatschappij.


SIEMPRE

siempre

SIEMPRE staat voor Science, Integrity , Empowerment ,Movement, Renewable, Educational Projects . Deze groep van Latijns-Amerikaanse vrouwen zet zich in voor de migrantenvrouwen in ons land. Dit doen ze enerzijds door het zichtbaar maken van de vrouw, anderzijds door in te zetten op sensibilisatie en educatie.  Thema’s zoals vrouwenrechten, gelijkheid van de vrouw, geweld op vrouwen  komen steevast aan bod in hun werking.


SOLIMANBE VZW

Deze vereniging is in de eerste plaats opgericht om de solidariteit tussen vrouwen van alle horizonten te versterken.
In het Noorden strijdt ze tegen alle vormen van discriminatie en uitsluiting ten opzichte van de vrouw en meer bepaald de migrantenvrouw. Ze helpt deze vrouwen en jongeren ook bij hun integratie in België. Daarnaast organiseert Solimanbe ook sensibiliseringsavonden rond de armoedeproblematiek in het Zuiden en meer bepaald de RDC.


SOUTHS WAYS

South’s Ways organiseert activiteiten om de informaticakennis te verhogen maar organiseert ook elk jaar een intercultureel voetbaltornooi.


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM BRUSSEL

TTC Brussel organiseert wekelijkse taalklasjes voor de kinderen. De gemeenschap wenst de taal en cultuur te behouden door lessen aan te bieden. De vereniging organiseert verschillende activiteiten voor kinderen ( zomerkampen, culturele activiteiten, danslessen , .. )


TIFAWIN

Logo tifawin

Een Marokkaans-Berberse vereniging die mensen samenbrengt en de Berberse taal en cultuur wilt promoten en bekend maken. Dit doen ze ondermeer  met hun artistieke projecten zoals het koor, theatrale activiteiten, …


TIMLILIT VZW

Timlilit Timlilit vzw organiseert culturele activiteiten om iedereen de kans te geven de Kabyl-cultuur te leren kennen. Ze willen de culturele rijkdom van de Kabyl niet verloren laten gaan en geven deze daarom door aan de jongere generaties en de bredere samenleving.


VITRINE AFRICAINE

Vitrine africaineVitrine Africaine wil een spreekbuis zijn voor de Afrikaanse diaspora in België.  Op alle mogelijke manieren willen ze de Afrikaanse diaspora de aandacht geven die ze verdient. Jaarlijks maken ze een gids met alle Afrikaanse verenigingen, federaties en bedrijven die België rijk is. Ze organiseren ook festivals en culturele evenementen om te tonen hoe rijk de Afrikaanse cultuur is.


VIVA BRUSSELS

Nieuw logo Viva BrusselsViva Brussels is een Venezolaans-Belgische organisatie die op vrijwillige basis alternatieve rondleidingen aanbied in het centrum van Brussel. In de toekomst willen zij ook workshops met recyclagemateriaal aanbieden voor kansarme jongeren.


VOICES OF THE WORLD

voices of the world
Een multiculturele vereniging die verschillende culturen in Brussel wil samenbrengen. Wil conferenties organiseren over relevante maatschappelijke thema’s.


ZASSII

ZassiiZassii als vereniging concentreert zich voornamelijk op dans in al haar vormen. Ze valoriseren dans in al haar vormen zoals hedendaagse dans, maar ook neoklassiek, hiphop enz… Om dit doel te bereiken geven ze enerzijds vormingen, lessen, informatie,… anderzijds organiseren ze ook evenementen waar ontmoeting en artistieke ontplooiing centraal staan.