Kortrijk

In Kortrijk ondersteunen we de onderstaande verenigingen. Indien je graag contact wilt opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen, neem dan contact op met Xavier Holvoet:

xavier@fmdo.be – 0487 61 53 43

KANTOOR FMDO KORTRIJK: Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk (ingang via Jan Persijnstaat)


AFRIKA LISANGA VZW

Vereniging door mensen van Congolese origine. Organiseert diverse activiteiten om de Congolese cultuur te promoten. Zo organiseren ze activiteiten in het kader van de Congolese onafhankelijkheidsverjaardag en trachten ze een typisch Congolese bokssport in de kijker te zetten.


AFRICA NEW DIMENSION

Een multiculturele vereniging die Afrikaanse studenten in België wil ondersteunen.


CAAJE

Een vereniging door mensen van Togolese origine. Organiseren verschillende ontmoetingsmomenten/feesten/barbecues voor de Togolese gemeenschap. Hun activiteiten staan ook steeds open voor een breder publiek. Organiseren ook jaarlijks een activiteit naar aanleiding van de verjaardag van de Togolese onafhankelijkheid.


CACD

Een Togolese vereniging uit Diksmuide. CACD is een 4de-pijlerbeweging, die voornamelijk activiteiten organiseert ten voordele van een project in Togo.


CLUB VRIENDEN VAN KONGO

Vereniging door mensen van Congolese origine. Belangrijkste activiteit van deze vereniging zijn de smaakavonden die telkens in de maand april worden georganiseerd. Iedereen is dan op vrijdag, zaterdag en zondag welkom om een typisch Congolese maaltijd te komen eten bij de voorzitter thuis. De opbrengst van deze activiteiten gaan naar de projecten die Club vrienden van Kongo ondersteunt in Congo. Naast hun activiteiten in Kortrijk is deze vereniging namelijk ook intensief bezig met ontwikkelingssamenwerking.


CODECAM

Een vereniging door mensen van Kameroenese origine. Deze vereniging ondersteunt enkele gezondheidsprojecten in Kameroen met de steun van het Kortrijks ziekenhuis AZ Groeninge. De voorzitter van de vereniging gaat ook regelmatig zelf naar Kameroen om de projecten op te volgen. Naast ontwikkelingssamenwerking organiseert CODECAM ook culturele spektakels in Kortrijk waarbij zowel dans, zang als muziek aan bod komt.


DE BELGISCHE TROOST VZW

Een vereniging door mensen van Afrikaanse origine (Congolees, Burundees, …). De vereniging is opgericht met als doel om culturele activiteiten in Kortrijk te organiseren en ontwikkelingsprojecten uit te voeren in Afrika.


DISA

Feitelijke vereniging die een studentenbeweging oprichtte en jongeren met migratieachtergrond  uit het middelbaar onderwijs wil helpen en motiveren de stap te zetten naar hoger onderwijs.


E.I.P vzw

Een Congolese kerkvereniging die activiteiten voor jongvolwassenen organiseert. Daarnaast hebben zij ook een koor en doen zij aan ontwikkelingssamenwerking.


ETHIO ADDIS BELGIUM

Een vereniging gemotiveerde jongeren uit Aghanistan, Eritrea, Ethiopië, Irak. Ze komen vaak samen om verschillende activiteiten te organiseren : voetbal en ontmoetingsactiviteiten zijn het grootste hoofddoel. Ze willen verbondenheid en het creëren van een gezonde relatie tussen diverse vrienden en gezinnen uit verschillende Europese landen.


FAIROZ

Fairoz richt zich als vereniging op de Arabische landen, en wil via diverse activiteiten meer uitleg geven in België over de Arabische cultuur en al zijn aspecten. Zo bieden ze Arabische lessen aan, danslessen, Arabische keukengeheimen en presentaties over de Arabische cultuur.FAMILIE SYNERGIE IMPACT INTERNATIONAAL

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Opgericht om activiteiten te organiseren in Kortrijk waarbij de familiale waarden centraal staan. Zijn ook nauw betrokken bij het jongereninitiatief Burning Light’, een zang- en dansgroep uit Kortrijk.


FONDATION KARYENDA CULTUUR EN KIDS

Een vereniging door mensen van Burundese origine. Deze vereniging is voornamelijk bezig met Burundese trommelmuziek. Ze hebben een eigen trommelgroep die deelneemt aan evenementen zoals zomercarnaval en Kortrijk aan Culturen. Daarnaast geven ze ook les aan kinderen hoe deze trommels te bespelen.


GLOIRE & GRACE

Een vereniging voor jong en oud, van Congolese oorsprong. Deze vereniging houdt wekelijkse bijeenkomsten om Afrikaanse jongeren (mannen & vrouwen) te helpen en begeleiden. Wekelijks worden naaiworkshops, muzieklessen,… georganiseerd voor jongeren.


HOOP VOOR ALLEN

Een Congolese vereniging uit Wervik, maar actief in Kortrijk. Ze organiseren socio-culturele activiteiten in de regio, waarbij hun project in Congo met weeskinderen in de kijker wordt gezet.


KIYODEL

Kihorobo Youth Development Link (KiYoDeL) is een vereniging die kansarme jongeren wil helpen in Kihorobo, Uganda. Via hun activiteiten willen ze de strijd aangaan tegen vroege huwelijken bij de jeugd en zelfredzaamheid bij de jongeren in Kihorobo. Daarnaast willen ze ook hun stem laten horen in het publieke debat hier over verschillende thema’s.


KOBELE EVENTS

Een vereniging door mensen van Guinese origine. Organiseren voornamelijk sociaal-culturele activiteiten in Kortrijk en Brussel ten voordele van verschillende ontwikkelingsprojecten in Guinée.


Level Up

Level Up in de kracht die ze hebben en weten dat zij de toekomstige generaties zullen vormen. Bij Level Up zijn ze hier om dit mee vorm te geven en hen de nodige ondersteuning te bieden. Hun programma’s en activiteiten zijn ontworpen om de jeugd te helpen bij het bereiken van hun doelen. Ze vinden het geweldig om jongeren te zien uitgroeien tot bright-minded en zelfverzekerde individuen. Level Up is gebaseerd op 6 pijlers: onderwijsondersteuning, ondernemerschap, innerlijk kompas, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, media.


MAMAN AU SECOURS

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Enerzijds organiseren ze sociaal-culturele activiteiten in Kortrijk en Harelbeke. Deze vereniging ondersteunt ook het jongereninitiatief ‘Burning Light’. Anderzijds ondersteunt de vereniging projecten in Likasi, in het zuiden van Congo.


MAROKKAANSE VERENIGING VOOR DE SAHARAANSE SOLIDARITEIT IN EUROPA

Een Marokkaanse vereniging die via socio-culturele, sport- en opleidingsactiviteiten te organiseren, de relatie tussen de Marokkaanse bevolkingsgroep van Saharaanse afkomst en de Europese gemeenschap willen bevorderen. Ze organiseren oa. culturele events, info-avonden, vormingen en regionale ontwikkelingsprojecten om de tradities van hun gemeenschap in stand te houden en te delen met een ruimer publiek.


MWINDA MUSIKA

Een vereniging actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking in Congo. Om hun projecten daar te financieren organiseren ze in Kortrijk sociaal-culturele activiteiten die ofwel sensibiliserend of ontspannend zijn.


NAREK

Een Armeense culturele vereniging die de culturele en vriendschappelijke betrekkingen tussen het Belgische en Armeense volk wil bevorderen. Ze organiseren culturele activiteiten,  cursussen en informatiedagen over Armeense en Nederlandse taal, geschiedenis en  beschaving, lezingen over maatschappelijke thema’s, het geven van zang en danslessen, het  instand houden van de jeugddans-en zanggroepen, tentoonstellingen over de Belgische en Armeense kunst, sportevenementen,…


NIA VROUWENWERKING

Een diverse vrouwenwerking die open staat voor vrouwen van verschillende afkomsten. NIA wil de stap naar de vrouwenwerking laagdrempelig maken. Via sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen ze de islam op een positieve manier overbrengen, samenhorigheid onder de gemeenschap bevorderen, de vrouw een sterke positie helpen uit te bouwen binnen de samenleving en respect tussen verschillende levensbeschouwelijke groepen stimuleren.


NKONGA-UFD

NKONGA-UFD is een Congolese vzw die zowel actief is in België en Congo. Ze willen vrouwen stimuleren om zich met ontwikkeling bezig te houden, zowel in Congo als in België. En dit in de eerste plaats via opleiding : voor moderne familiale landbouw, verwerking tot kwaliteitsvoeding en andere activiteiten die winst opleveren en de vrouw en haar gezin uit de armoede halen. Hun belangrijkste doel is de versterking van de rol van vrouwen en meisjes, gelijke rechten man-vrouw, integratie van Afrikaanse vrouwen in de Vlaamse Gemeenschap.


NOOR

Verenigingen voor vrouwen met voornamelijk Noord-Afrikaanse achtergrond. Zij organiseren verschillende ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen en kinderen maar focussen ook op informatie uitwisseling –en overdracht.


NOUNOU SIKA

Vereniging met zowel leden afkomstig uit Ivoorkust als autochtone Belgen. Zij organiseren voornamelijk culturele feesten in Kortrijk.


OPENDEUR VZW

OpenDeur vzw wil als organisatie in een steeds diversere stad een platform zijn voor interactie en verbinding tussen Kortrijkzanen, ongeacht culturele afkomst en kleur. Met haar activiteiten bouwt OpenDeur vzw aan één gemeenschap van Kortrijkzanen. Ze bouwt bruggen tussen de lokale en internationale gemeenschappen in de stad, brengt zo een positief verhaal en toont de mogelijkheden om samen een toekomst op te bouwen als diverse samenleving. Hier is iedereen welkom, altijd!


PENSONS BERCAIL

Een Congolese vereniging die zowel de Afrikaanse als de lokale gemeenschap wil betrekken bij hun projecten. Pensons Bercail is vooral gericht op theater en hebben hun eigen theater-en muziekgroep. Daarnaast willen ze de sport ‘Nzango’ introduceren in regio Menen/Kortrijk, een typische Congolese danssport voor vrouwen.


RAHMAN ISAAC FOUNDATION

Een vereniging bestaande uit voornamelijk Pakistaanse vrouwen en meisjes. Zij organiseren ontmoeting –en informatieactiviteiten voor vrouwen. Ze hebben ook een interculturele wandeling door Kortrijk, waarbij hun band met Pakistan wordt uitgelegd aan de hand van verschillende plaatsen in de stad (op aanvraag!).


RAJES

Een vereniging met leden van Haïtiaanse origine die benefietfeesten in Menen/Kortrijk organiseren.Een vereniging met leden van Haïtiaanse origine die benefietfeesten in Menen/Kortrijk organiseren.


TEDA

Russische dansvereniging die Russische danslessen organiseert voor kinderen en jongeren.SAHABAT INDONESIA

Sahabat

SAHABAT betekent “goede vrienden” in het Indonesisch. Dit vertaalt ook hun visie die ze hebben : ze willen praten, helpen én samenwerken met Belgen en andere nationaliteiten. Deze leuke (vooral vrouwelijke) bende van ongeveer 15-20 Indo-vrouwen uit regio Kortrijk is actief met maandelijkse Indonesische danslessen. Hun performances vind je dan ook vaak terug op evenementen in en rond Kortrijk.

 

SAVE WORLD YOUTH

Een vereniging met verschillende mensen met migratie-achtergrond, die regelmatig socio-culturele avonden en voetbaltornooien organiseert in Menen.


SBOUYA VZW

Sbouya

Deze Marokkaanse vzw staat voor ontwikkeling en cultuur in Europa en heeft als doel een steentje bij te dragen tot het bekomen van een maatschappelijke vrede binnen onze multiculturele samenleving en dit door het bevorderen en ondersteunen van relatie tussen de Marokkaanse en Vlaamse bevolking die deel uitmaken van onze maatschappij. Ze zijn niet alleen actief in België maar ook in Marokko. Jaarlijks organiseren zij een medisch konvooi naar ontwikkelingsdorpen in zuid-Marokko, in kader van regionale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, met behulp van derden.

 

AFRIKAANSE SOLIDARITEIT IN KORTRIJK / SOLIDARITÉ AFRICAINE DE COURTRAI

Logo SAC

Een vereniging door mensen van Congolese origine. Houdt zich enerzijds bezig met ontwikkelingssamenwerking in Congo in de streek rond Kinshasa. In Kortrijk organiseren ze sociaal-culturele activiteiten zoals een cultureel feest ter ere van de zoveelste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, een Afrikaanse barbecue, een modeshow, tentoonstelling van Afrikaanse kunst, …

 

TYSEA (TYMOUN YO SE ESPWA PO AYITI – KINDEREN ZIJN DE HOOP VAN HAITI)

Tysea

Deze vereniging is actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking in Haïti en organiseert in Kortrijk sociaal-culturele activiteiten  ten voordele van hun project rond onderwijs en weeskinderen in Haïti. De opbrengst van hun creatieve activiteiten gaat rechtstreeks naar hun weeshuis TYSEA in Haïti.

 

TOUS ENSEMBLE / ALLEMAAL SAMEN

Een Congo-Belgische vereniging die zich wil toespitsen op een ruimer publiek dan enkel de Afrikanen in Kortrijk. Congo-Belgo staat centraal en het doel is om een zo gemixt mogelijk (jong) publiek te bereiken via voetbaltornooien, karaoke-avonden, modeshows, concerten,…

 

VERENIGING VOOR VROUWEN & KINDEREN IN MOEILIJKHEDEN (VVKM)

logo VVKM

VVKM is een Kortrijkse vereniging die opkomt voor vrouwen en kinderen in moeilijkheden in Burkina Faso. Jaarlijks worden er enkele activiteiten georganiseerd ten voordele van hun noord-zuidproject rond ziekenzorg in Burkina Faso.

 

VRIENDSCHAPPELIJKE ONTMOETING

Belgo-Congolese vereniging die vooral activiteiten organiseert gericht op een jeugdig publiek. Ze focussen op sport, spel en ontmoeting tussen verschillende Kortrijkzanen.


UMUBANO vzw
Umubano
UMUBANO is Rwandees voor ‘Vriendschap’. Deze vereniging wil de samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

WOMEN AWAKE NIGERIA

Vereniging door mensen van Nigeriaanse origine. Organiseren ontmoetingsmomenten, kookworkshops en feesten voor de jonge vrouwen in Nigeria. Ook willen ze Kortrijkzanen laten kennismaken met de Nigeriaanse cultuur via een divers aanbod van activiteiten.