Oostende

Hieronder vind je een overzicht van de lidverenigingen in Oostende. Indien je graag contact wilt opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen, neem dan contact op met Bo Goeminne:

bo@fmdo.be

0483 59 56 05


AGOA (Association Guinée d’Ostende et amis)

Deze Afrikaanse lidvereniging bestaat al enkele jaren. Om hun werking verder uit te bouwen werden ze in 2018 lid van FMDO in Oostende. De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die graag feesten organiseren waar ontmoeting centraal staat. Iedereen is bijvoorbeeld welkom op hun jaarlijkse Afrikaanse barbecues. In de toekomst willen ze ook graag een Noord-Zuidwerking op poten zetten.


AMORGA vzw

Amorga vzw is een Oostendse organisatie die actief is in Degala Buduni,een dorpje in Orissa, India. De vereniging ondersteunt de ruim 700 inwoners van dorp. Ze focussen zich specifiek op de schoolgaande kinderen. Daarnaast werken ze ook rond gezondheid, tekort aan water, hygiëne, ondersteuning voor de boeren. Centraal staat dat de mensen hun eigen krachten kunnen vinden. In Oostende organiseert Amorga vzw activiteiten om hun projecten te steunen bv. yogalessen, Indische kookworkshops…

Contact: dillipkandhapani@yahoo.com


ARAGATS- De Armeense Gemeenschap van Oostende

Aragats wil de Armeense taal en cultuur delen met respect en aandacht voor de lokale samenleving. Zij organiseren Armeense taal-cultuurlessen voor de jeugd. De vereniging organiseert ook jaarlijks enkele socio-culturele activiteiten waarop iedereen welkom is. Aragats vierde haar 10de verjaardag in 2019!

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018062767352

Contact: aragats.oostende@gmail.com


ARIANA

Ariana is een Afghaanse vereniging die alle nationaliteiten verwelkomt op hun activiteiten waar de Afghaanse cultuur en tradities centraal staan.
De vereniging organiseert workshops over de Afghaanse cultuur, dansworkshops, culturele activiteiten.

Facebook: https://www.facebook.com/webariana

Contact: arianabelgium@gmail.com


ASHTI

Asthi is een Koerdische vereniging die door middel van dans, muziek en sportactiviteiten hun Koerdische cultuur meer bekendheid willen geven bij het bredere publiek. Ze willen ook graag nieuwkomers helpen om te integreren in Oostende.


ATLAS Almagreb

Vereniging die de Marokkaanse cultuur wil voorstellen aan een breed publiek. Ze doen dit vooral aan de hand van culinaire workshops en socio-culturele activiteiten voor volwassenen. Ze vertegenwoordigen voornamelijk de regio in en rond het Atlasgebergte in Marokko. Ze zijn erg trots op hun Belgisch-Marokkaanse roots.


BAHAR

Afghaanse lidvereniging Bahar is al een hele tijd actief in Oostende. Dit gebeurde eerst onder een andere naam, Mama Oostende. Sinds enkele jaren staan ze bekend als Bahar.  Deze vrijwilligers zetten zich in voor alle vrouwen in Oostende. Ze willen werken rond empowerment en vrouwen uit verschillende culturen samenbrengen


CULTURELE GEMEENSCHAP SOMALIË IN OOSTENDE

Deze Somalische vereniging organiseert allerlei activiteiten in Oostende voor mannen en kinderen. Zo organiseren ze jaarlijks verschillende voetbaltornooien. In de toekomst willen ze ook lessen voor kinderen organiseren. Op deze manier hopen ze het netwerk van Somalische nieuw- en oudkomers te versterken.

Contact: abdallatif.hussein@cgsv.be


DYNAMISCHE KAMEROENESE VROUWEN (DKV)

Dynamische Kameroense Vrouwen (DKV) zijn sinds 2009 actief in Oostende. De Kameroense gemeenschap woont verspreid over West-Vlaanderen. De vereniging uit Oostende brengt hen samen op sociaal-culturele activiteiten waar ook anderen op uitgenodigd zijn. Daarnaast heeft DKV sinds 2014 een Noord-Zuidwerking in Kameroen. De leden van de vereniging sensibiliseren anderen over de huidige situatie in Kameroen.

Contact: gmassouhk@yahoo.fr


EGYBELG

Egyptische vereniging in Oostende die de cultuur en tradities van Egypte wenst kenbaar te maken. De vereniging organiseert educatieve workshops waar deelnemers kennismaken met de rijke geschiedenis en cultuur van Egypte. De ontmoetingsmomenten worden georganiseerd voor een zeer divers en multiculturele publiek in Oostende.


JAKOEBOE vzw

De vereniging zet zich in voor vluchtelingen die net aangekomen zijn in Oostende.
Jakoeboe organiseert activiteiten waar vluchtelingen en Belgen kennismaken met elkaar. De vrijwilligers zetten zich ook in om mensen efficiënt en correct door te verwijzen naar diensten die verder kunnen helpen. De vereniging organiseert wekelijks voedselbedelingen, ontmoetingsactiviteiten, computerworkshops … Jakoeboe werkt samen met Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

Facebook: https://www.facebook.com/jakoeboe

Contact: vzw.jakoeboe@gmail.com


JIYAN

Jiyan is een Koerdische vereniging in Oostende. De bestuursleden zetten zich in om de Koerdische geschiedenis, cultuur, tradities kenbaar te maken aan een ruim publiek. Daarnaast organiseert Jiyan ook socio-culturele activiteiten.

Facebook: https://www.facebook.com/Vereniging-Jiyan-366087173791311

Contact: karima762011@hotmail.com


KAGANDAHAN

Kagandahan

Kagandahan is een Filipijnse vereniging die zich inzet voor vrouwen en kinderen in Oostende. De vereniging organiseert activiteiten waar vrouwen en kinderen van alle nationaliteiten kennismaken met elkaar tijdens ontspannende activiteiten (koken, schilderen, dansen…). Eerder hadden ze al een project ‘Kagandahan reist rond de wereld’.


KINO KONGA BATUI

Dit is een Congolese vereniging die in 2011 opgericht werd met als doel Afrikanen en Belgen samen te brengen en door middel van socio-culturele avonden de Oostendse bevolking te informeren over Congo. Er wordt ook heel wat materiaal ingezameld voor ziekenhuizen in Afrika. Kino Konga Batui organiseert ook wekelijkse ontmoetingsactiviteiten waar daklozen, vluchtelingen … samenkomen en genieten van een gratis kom soep.


KOLONA MAAN

Kolona Maan is een Oostendse vereniging voor vrouwen en kinderen met een diverse culturele achtergrond (Marokko, Libanon, Irak, Iran, België, … ). Ze focussen zich op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet de verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen.
Kolona Maan organiseert ook taal- en cultuurklassen voor kinderen.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1595715384072055

Contact: schroetter_melanie@hotmail.com


LA KONKO

La Konko (De schelp) is de Oostendse afdeling van FLANDRA ESPERANTO-LIGO (FEL) vzw.
Het is een vereniging die mensen van over de hele wereld samenbrengt met hun universele taal Esperanto. Jaarlijks komen de verschillende vestigingen uit het land samen voor socio-culturele activiteiten, lezingen, workshops… En de jaarlijkse festivals die ze organiseren brengen mensen samen van over de hele wereld.  Een bruisende vereniging met een universele taal!

Facebook: https://www.facebook.com/La-Konko-Oostende-106723615001596

Contact: anne.brabant@telenet.be


LATINACIÓN

Latinación werd opgericht in 2015 en groeide op korte tijd uit tot een grote actieve vereniging. Latinación verenigt mensen uit Latijns-Amerika en deelt de Latijns-Amerikaanse cultuur met iedereen die interesse heeft. Het doel van Latinación is om een brug te bouwen tussen de Latijns-Amerikaanse gemeenschap en andere Oostendenaars. De verenigingen organiseerde al verschillende projecten, maar ook lezingen, dans-workshops, vormingen, etc. Ze doen het allemaal met een groot enthousiasme!

Facebook: https://www.facebook.com/Latinacion.Oostende

Contact: latinacion@gmail.com


MAANDEEQ

Maandeeq is een vrouwenverenging voor Somalische dames in Oostende. Ze organiseren culturele activiteiten en uitstappen voor Somalische en Belgische dames en kinderen. Daarnaast willen ze de Somalische dames meer met elkaar en Oostende instanties in contact brengen. Dit doen ze door wekelijkse gesprekstafels en uitstappen.

Contact: basra.mahamud@gmail.com


MASOLO vzw

Masolo vzw organiseert socio-culturele activiteiten waar liefhebbers van de Afrikaanse cultuur verwelkomd worden. De Afrikaanse cultuur is zeer divers en rijk waardoor Masolo vzw regelmatig activiteiten organiseert voor de liefhebbers.


MATONDO

Matondo is een multicultureel koor in Oostende. Het koor repeteert wekelijks op vrijdag en ze treden regelmatig op. Matondo organiseert ook culturele activiteiten waar zang, dans en verhalen centraal staan.


MIR

Deze Russische vereniging in Oostende organiseert Russische danslessen, taallessen en culturele activiteiten voor groot en klein. De vereniging kijkt naar de noden van de samenleving en probeert daarop in te zetten. Zij organiseren verschillende activiteiten, vormingen, informatiesessies, op maat van hun achterban.

Contact: mir.oostende@gmail.com


MULTI COLOR BELGIË

Een vrouwenorganisatie die vrouwen van alle nationaliteiten in Oostende wil samenbrengen. Ze stimuleren het aanleren van de Nederlandse taal, houden vrouwenontmoetingen en maken elkaars cultuur kenbaar naar alle inwoners van Oostende.


Multi Mondo vzw

Multi Mondo vzw organiseert verschillende activiteiten waar deelnemers kennismaken met elkaar, sport en de Congolese cultuur.
De vereniging organiseert: workshops, vormingen, informatiemomenten, culturele activiteiten, tentoonstellingen…

Facebook: https://www.facebook.com/dominique.lubaki

Contact: multi.mondo@hotmail.com


NEPALI SAMUDAYA OOSTENDE

Deze Nepalese lidvereniging die de integratie tussen Oostendenaren en Nepalezen wil bevorderen. Ze organiseren verschillende Nepalese culturele avonden (Dashain, Nepalees nieuwjaar, Teej/vrouwenfeest, …) en organiseren ook een aantal uitstappen op jaarbasis.

Facebook: https://www.facebook.com/nso.belgium

Contact: nepalisamudaya.oostende@gmail.com


OMID_E_MAIHAN

Omid_e_maihan is een Afghaanse vereniging in Oostende. Samen willen ze culturele feesten en uitstappen organiseren, waaronder ook acties om de Afghaanse cultuur in een positief daglicht te stellen.ONE HEART, ONE MIND

Deze Filipijnse vereniging steunt een aantal projecten in hun thuisland rond onderwijs, bouw van scholen en oprichting van een weeshuis. Ze organiseren festivals, kookworkshops en tentoonstellingen. De opbrengst van hun activiteiten gaat volledig naar hun projecten. Elke eerste zaterdag van juli organiseren ze een groot straatfeest in het kader van de onafhankelijkheid van de Filipijnen.


OSBU

Logo OSBU

OSBU staat voor Oostende – Bulanjorr (Gambia). Deze Noord-Zuid vereniging organiseert jaarlijks een aantal culturele activiteiten waarvan de opbrengst naar hun project in Gambia gaat. OSBU zet zich in voor het welzijn van vrouwen in moeilijke situaties. Voorzitster Lolley haar Gambiaanse oliebollen zijn de lekkerste in gans Vlaanderen!

Contact: jonaskano@hotmail.com


SHAIRWOO

Shairwoo heeft een werking in Oostende en in Gambia. Ze focussen zich op het verspreiden van de Gambiaanse cultuur. Via culturele activiteiten en structurele samenwerkingen in Gambia organiseren ze kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar met aandacht voor educatie en zelf-ontplooiing van het kind.


SHANA

Shana wordt getrokken door een groep enthousiaste dames met Koerdische roots. Ze willen andere vrouwen empoweren en de weg wijzen in de Koningin der badsteden. Shana organiseert activiteiten waarbij culturele identiteit en wederzijdse verrijking van de Belgo-Koerdische cultuur centraal staan.

Contact: shana.oostende@gmail.com


SHANTI

De vereniging wenst de Indische cultuur kenbaar te maken bij de Oostendse bevolking. Dit doen ze op zeer uiteenlopende manieren ( filmavonden, culturele activiteiten, gesprekstafels , … )


SUDANESE COMMUNITY BELGIUM

Sudanese Community Belgium werd opgestart in 2020. Ze willen een stem geven aan de Soedanese gemeenschap in heel Vlaanderen. Het thema mensenrechten ligt hen nauw aan het hart. Ze willen overal in Vlaanderen samenwerkingen aangaan. Ook voor lezingen en interculturele ontmoetingen staan ze zeker open.


SUDANESE BELGIAN SOLIDARITY

Deze meer lokale vereniging is actief is in Oostende. Mensen samenbrengen en het delen van hun cultuur staat voor op. Met deze vereniging willen ze participeren aan de samenleving. Je mag ze altijd contacteren voor een inspirerend debat of infosessie over de situatie in Soedan.

Contact: musahak@hotmail.com


TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM OOSTENDE

TCC Oostende organiseert wekelijkse taalklasjes voor de kinderen. De gemeenschap wenst de taal en cultuur te behouden door lessen aan te bieden. De vereniging organiseert verschillende activiteiten voor kinderen ( zomerkampen, culturele activiteiten, danslessen , .. )

Contact: tibetgoodboy@gmail.com


The Association of Ukrainian Families in Flandres (AF Ukraine)

AF Ukraine organiseert in samenwerking met lokale stadsdiensten en sociale actoren infosessies over gezondheid, huisvesting, vrijwilligerswerk, etc. Ze leiden hun landgenoten samen met FMDO toe tot het vrijetijdsaanbod. Daarnaast willen ze ook een brug vormen tussen de Oekraïense gemeenschap en Oostendenaars. 


SYRIË MET LIEFDE

Syrië met liefde is een vereniging opgericht door twee Syrisch-Belgische zussen. Ze willen activiteiten organiseren waarop iedereen kan kennismaken met de Syrische cultuur. Ze willen de Syrische gemeenschap in Oostende bijeenbrengen en helpen waar mogelijk. Zo organiseren ze niet alleen taallesjes voor kinderen, maar ook Nederlandstalige oefenmomenten voor volwassenen.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2162686297291458

Contact: nadiakozem@gmail.com


TOEKOMST

Is een Syrisch-Irakese vereniging die vormingen geeft rond technologie, ervaringen rond werk wil uitwisselen, infosessies over het Midden-Oosten organiseert en nieuwkomers wegwijs wil maken in Oostende.


WATAN

Watan is een socio-culturele vereniging met Afghaanse roots.  Ze willen de Afghaanse cultuur dichter bij de mensen brengen , door middel van kookworkshops, danslessen , traditionele feesten. Ze willen ook taallessen organiseren in het Dari en Pashtu.


ZACHU SOLIDARITY COMMUNITY BELGIUM

De Tibetaanse cultuur en mensen samenbrengen is één van de doelstellingen van Zachu Solidarity Community Belgium. Dit doen ze aan de hand van culturele activiteiten en educatieve activiteiten.

Contact: sharsaamdo@gmail.com