Open brief aan VDAB en de steden Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare

15 sep 2023

We delen veel meer met elkaar dan niet. De enige weg naar een mooie toekomst is het samen maken.

September 2023


Beste VDAB,
Beste lokale overheden in Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare,

Werk zoeken voor mensen met een migratieachtergrond is vaak niet gemakkelijk. Daar helpt het project Team Up van FMDO* een handje bij. Team Up-mentoren zijn enthousiaste vrijwilligers met een stevige kennis over, netwerk en ervaring in een bepaalde sector. Zes maanden lang begeleiden ze een mentee in zijn of haar zoektocht naar werk. Dat doen ze door samen de cv door te nemen, motivatiebrieven te schrijven, sollicitatieprocedures te oefenen en te kijken naar vacatures, stages of opleidingen die geschikt zijn voor de Team Up-mentees in de regio’s Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Zo versterken ze niet alleen het professionele profiel van hun mentee, maar verhogen ze ook het zelfvertrouwen en vergroten ze hun slaagkansen op de arbeidsmarkt.

150 duo’s

Wij als FMDO konden door de steun van de VDAB dit mooie en waardevolle project de afgelopen drie jaar uitwerken tot wat het op vandaag is. En daar zijn we best fier op. Sinds 2020 zijn er 150 duo’s gevormd61 procent hiervan heeft dankzij het mentoringproject een vaste job of een opleiding gevonden. Een deel hiervan snel, aan het begin van hun traject. Een ander deel effectief na zes maanden mentoring, vaak dankzij de mentor. De doorverwijzing van VDAB naar Team Up speelt hierbij een grote rol.

Succesverhalen

We vieren de succesverhalen** en zijn dankbaar om dit project te mogen trekken. Ook willen we de goede samenwerking met VDAB en 24 andere partnerorganisaties benadrukken. Er zijn structurele samenwerkingen met onder meer Huis van het Leren, AGII, Jobroad, de Centra voor Volwassenenonderwijs, Refu Interim en Filmpact.
Hiernaast is er een belangrijk contact met heel wat VDAB-consulenten. Want: Team Up biedt een unieke, sectorspecifieke begeleiding van anderstaligen door ervaren vrijwilligers.

Grote meerwaarde

We zijn ervan overtuigd dat Team Up een grote meerwaarde is voor zowel de mentees als de mentoren. Mentoren komen in aanraking met diversiteit en dragen bij aan een meer gelijkwaardige samenleving. Sommige mentoren begeleidden intussen zes mentees. Hun inzet maakt echt het verschil en we zien hen als belangrijke ambassadeurs.
De mentoren op hun beurt krijgen onder meer een inzicht in de arbeidsmarkt. Hiernaast leren zowel mentoren als mentees de werking van FMDO kennen en engageerden sommigen zich voor andere FMDO-projecten.
Het zijn stuk voor stuk ingrediënten die bijdragen aan een superdiverse samenleving waar iedereen zich kan en mag thuis voelen.

Toekomst onzeker

Momenteel is de toekomst van Team Up onzeker. De continuïteit dreigt verloren te gaan, terwijl er de afgelopen jaren zoveel is opgebouwd en het verhaal nog lang niet af is. De doelgroep van mensen met een migratieachtergrond behoort tot de expertise van FMDO. Het is met andere woorden een meerwaarde dat het project bij FMDO kan blijven.
Hiernaast krijgen de projectverantwoordelijken van Team Up continu aanvragen van werkzoekenden en nieuwe mentoren. Ze staan momenteel op een wachtlijst doordat er geen duidelijkheid is over een verlenging. De nood is er duidelijk. Er zijn veel werkzoekenden en zoveel bedrijven en organisaties die mensen zoeken. We kunnen ze samenbrengen op basis van hun talenten.

Samen het verschil maken

We weten en voelen dagelijks hoe belangrijk het is om samen werk te maken van projecten die voor heel wat mensen het verschil kunnen maken. Team Up is daar een mooi voorbeeld van.

We nodigen jullie uit om samen aan tafel te zitten en de nabije toekomst te bespreken. Een constructieve samenwerking met de beleidsmakers en onze partners vinden we erg belangrijk.

Tot slot: we zijn ervan overtuigd dat we in de kern eenzelfde visie delen. Laat ons samen focussen op het goede werk dat al geleverd is, zonder de uitdagingen onbenoemd te laten. En blijf dit aanmoedigen, aanvullend op lopende en nieuwe projecten. Samen met ons.

We delen veel meer met elkaar dan niet. De enige weg naar een mooie toekomst is het samen maken.

Jullie kunnen op ons rekenen.

Van harte,

Team FMDO 

Meer info
www.fmdo.be/projecten/teamup
www.fmdo.be/standvanzakenteamup

* FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) komt intussen ruim 25 jaar naar buiten met verhalen, projecten en het ondersteunen van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Deze socio-culturele organisatie zet hard in op een positieve beeldvorming van onze superdiverse samenleving. FMDO brengt mensen dichter bij elkaar en maakt hen sterker. De gedreven vrijwilligers vormen het hart van FMDO.
Meer info: www.fmdo.be

** Enkele succesverhalen kan je hier nalezen:

Deel