Persbericht FMDO naar aanleiding van de gebeurtenissen op 22 maart

In naam van de raad van bestuur, aangesloten verenigingen en de medewerkers van FMDO drukt FMDO haar verbijstering en afschuw uit bij de laffe, immorele en onmenselijke aanslagen van 22 maart. Dit afschuwelijke geweld is een aanval op ons land België, op de democratische waarden en op de vrijheid. Daders die tot zoiets in staat zijn, plaatsen zich buiten de mensheid.

Wij betuigen onze solidariteit en ons medeleven aan de slachtoffers, hun naasten en de Belgische bevolking. Wij betuigen eveneens onze steun aan de autoriteiten en alle noodzakelijke acties die zij ondernemen.
Wij zijn in diepe rouw. Woorden schieten tekort om het leed uit te drukken dat is veroorzaakt.

FMDO overkoepelt als superdiverse, mondiale koepelorganisatie bijna 200 verenigingen met een achterban van duizenden vrijwilligers. Deze verenigingen en vrijwilligers hebben verschillende migratieachtergronden, verhalen, religies, … . We moeten er echt op toezien dat deze daden niet vereenzelvigd worden met mensen met een migratieachtergrond of met één bepaalde religie. FMDO gaat daarom ook volop verder werken rond positieve beeldvorming en blijven geloven in het feit dat diversiteit mensen kan samenbrengen, vandaar ook ons motto: diversiteit verenigd!
Wij roepen daarom ook op tot solidariteit en respect voor elkaar.

Laat ons elke dag verder werken op het vlak van solidair en vredevol samenleven en rond thema’s zoals opvoeding, onderwijs, gelijke kansen,… in de democratische instellingen en in het verenigingsleven. Laat ons verder constructief bouwen aan een democratische, open, solidaire en respectvolle samenleving, als eerbetoon aan alle slachtoffers, als antwoord op de verschrikkelijke gebeurtenissen van 22 maart.candel_light__surabaya_by_rudyzavier-d5n1g1c

Deel