Project Onderwijsambassadeurs start op in Roeselare

30 mrt 2023

© Femke den Hollander

Het project ‘Onderwijsambassadeurs’, een project van FMDO vzw in samenwerking met Vrij CLB Trikant, CLB GO! Mandel en Leie en de stad Roeselare, is een antwoord op de bezorgdheden die er zijn rond de betrokkenheid van ouders met een migratieachtergrond in het onderwijs. De drempels hierbij liggen vaak op gebrekkige taalkennis als barrière, culturele verschillen met het land van herkomst en het minder vertrouwd zijn met het belang van onderwijs in Vlaanderen. Het project Onderwijsambassadeurs maakt hierin het verschil. Via vorming krijgen ouders informatie over de diverse facetten van het onderwijs en het belang om hun kinderen te ondersteunen in hun schooltraject. Ouderbetrokkenheid is een cruciale factor voor het succes van de schoolgaande jeugd.

Schoolsysteem in Vlaanderen

Onderwijsambassadeurs leidt anderstalige vrijwilligers op over het onderwijs in Vlaanderen, in de context van Roeselare. In het vormingstraject komen thema’s aan bod zoals meertaligheid, diversiteit, schoolkosten, huiswerkbegeleiding en vrije tijd. Thema’s die essentieel zijn voor een vlot verloop van de schoolcarrière van een kind, maar die niet altijd even eenvoudig zijn voor nieuwkomers om te begrijpen. Onderwijsambassadeurs geven deze informatie door aan anderen in hun moedertaal.

De ambassadeurs vertegenwoordigen de grootste gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond in Roeselare. De informatieoverdracht naar een groep ouders gebeurt in de school via het educatief spel ‘Ouders zonder grenzen’ dat in diverse talen bestaat. Via dit spel informeren ze anderstalige ouders in de eigen moedertaal.                                        

© Femke den Hollander

Kansen creëren

De ambassadeurs (die niet in Vlaanderen zijn opgegroeid, maar kinderen hebben die hier naar school gaan) informeren, sensibiliseren en verwijzen gericht door naar bestaande organisaties. Ze kennen de drempels en volgden een opleiding bij FMDO over onder meer het schoolsysteem in Vlaanderen, de mogelijke school- en studiekeuzes en de kosten die hieraan verbonden zijn. Deze ambassadeurs openen deuren, creëren kansen en bouwen bruggen.

Het project bestaat al in Kortrijk, Oostende en Brugge en startte net (maart 2023) in Roeselare.

Meer info

Emma Desnoeck

Educatief medewerker Roeselare en projectmedewerker Praatwijzer en Onderwijsambassadeurs Roeselare

0478 16 78 27

emma@fmdo.be

Een onderwijsambassadeur boeken op een school kan via onderwijsambassadeursrsl@fmdo.be.

Alle info op www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs.

Deel