Project Vrouwenambassadeurs op kruissnelheid

02 mrt 2023

Het weekend van 25 en 26 februari trokken de FMDO projectmedewerkers van de vrouwenprojecten met een groep dames richting Antwerpen voor een vormingsweekend.

Met de steun van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen leidt FMDO op landelijk niveau vrouwen met migratieachtergrond op tot vrouwenambassadeurs.

Tijdens de vorming kwamen heel wat thema’s aan bod, denk aan:

  • Eigen grenzen aangeven: hoe zeg je ‘nee’ in situaties, terwijl je eerder de neiging hebt om ‘ja’ te zeggen
  • Verbindende communicatie via rollenspelen
  • Discriminatie: wat is ‘wettelijke’ discriminatie in België? Wat zijn persoonlijke grenzen rond dit thema? Hoe ga je om met discriminatie? Welke stappen kan je ondernemen? Waar kan je dit melden?
  • De sociale kaart (overzicht van instellingen op gebied van welzijn, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening): hoe ga je op zoek naar hulp en waar vind je die? Denk aan het CAW, CLB, Kind en Gezin, Tele-Onthaal …

Hiernaast was er tijd en ruimte om eigen verhalen te delen, zoals over je grens gaan.  

Een emotioneel, intens, mooi, leerrijk weekend waar de vrouwenambassadeurs echt een team werden.

De volgende workshop vindt plaats op 19 maart in Gent en gaat dieper in op vrouwenrechten, (intrafamiliaal) geweld en grensoverschrijdend gedrag.


Na deze opleiding gaan de dames als ervaringsdeskundigen naar organisaties en diensten om discriminatie aan te kaarten. Hiernaast organiseren de vrouwenambassadeurs sessies en ontmoetingen met andere vrouwen en geven ze hun kennis rond vrouwenrechten, grenzen stellen … door aan de hand van een educatief spel. Op die manier zijn ze een voorbeeld voor deze dames.

Meer info op www.fmdo.be/projecten/vrouwenambassadeurs.

Deel