Inschrijving mentor project

Via Team Up West-Vlaanderen wil FMDO vzw de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met migratieachtergrond verkleinen. Het project is een oproep van VDAB.

Het doel is om zo tot een betere match te komen tussen competenties en talenten van personen met een migratieachtergrond en mentors met expertise en kennis van het bedrijfsleven.

Om dit te bereiken, zullen we mentoren en mentees matchen.

Mentor

Wil je graag je:

  • kennis en expertise delen
  • ongekend talent een kans geven en laten doorstromen naar de arbeidsmarkt
  • je coaching-skills bijschaven en je inzetten voor de mentee
  • een steentje bijdragen aan een solidaire samenleving

Schrijf je dan in als mentor voor het mentor project!

Mentee

Wil je graag:

  • ondersteuning van iemand met kennis en ervaring
  • je talenten ontwikkelen
  • iemand die je advies geeft om aan je droomjob te geraken

Schrijf je dan in als mentee voor het mentor project!

Binnen FMDO vzw kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers van het mentor project.
FMDO vzw kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik verwerkt.