Museum in dialoog

Museum in dialoog is een project waar een groep van acht mensen met diverse culturele achtergronden de collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België ontdekt én onderzoekt of en hoe de kunstwerken en de musea een ontmoetingsplek kunnen zijn.

Deze acht mensen vormen samen een leergemeenschap en gaan met bovenstaande vragen aan de slag onder begeleiding van een externe facilitator en in samenwerking met het educatieve team van het museum.

Doorheen een reeks bijeenkomsten onderzoekt de groep kritisch of en hoe het museum en zijn kunstcollectie een productieve ruimte kunnen vormen om samen te kijken, te denken, te voelen, te bevragen en zich thuis te voelen, kortom een ruimte voor dialoog en ontmoeting. De esthetische ervaring vormt daarbij het vertrekpunt. Samen verkennen we of en hoe kunst – en meer specifiek de collectie van het museum – kan bijdragen tot het versterken van het sociale weefsel in onze superdiverse samenleving en wat dit betekent om het te delen met anderen.

Het eindresultaat van dit traject wordt bewust opengelaten, zodat de groep zelf met voorstellen kan komen. Het hele proces wordt gedocumenteerd om het te kunnen delen met anderen.

Meer info en contact?

Leidy Soto

leidy@fmdo.be

0484/30 03 37

Museum in Dialoog/Musée en Dialogue is een gezamenlijk initiatief van Stichting Evens en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in samenwerking met FMDO.