O.666

FMDO is één van de stakeholders binnen O.666. Binnen dit lokaal initiatief in Oostende brengen we diversiteit positief in beeld samen met onze vrijwilligers. De stakeholders willen een ruimte creëren waarin mensen kunnen leren, experimenteren, talenten kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten.

O.666 is een broedplaats en labo voor ondernemers, makers, sociale actoren, kunstorganisaties en burger-initiatieven. Netwerken, samenwerken, ontmoeten, verbinden, creëren en innoveren vormen de kern van de organisatie. O.666 is een proeftuin voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. O.666 zet in op een nauwe verbinding en dialoog met de buurt en de stad Oostende waardoor de site opnieuw betekenis krijgt. Ze staan voor publieks-werking, participatie en educatie in de vorm van open ateliers, fora, presentaties en evenementen.

In de zomer van 2020 trokken we mee aan de kar tijdens enkele zomeractiviteiten in O.666. Een 20-tal vrijwilligers waren actief binnen de pop-up kantine, KantinO. Ze deden een (eerste) horeca-ervaring op waarbij we dan ook op zoek gaan naar mogelijk talent en kijken naar mogelijkheden om via de VDAB en Economisch Huis Oostende een traject in de horeca op te starten. Daarnaast organiseerden we ook elke vrijdagavond FMDO Foodz in samenwerking met Oostendse lidverenigingen. Een succesvol concept waarbinnen mensen coronaproof konden ontmoeten en andere culturen en FMDO beter leren kennen.

Hou de website van O.666 en FMDO zeker in de gaten voor toekomstige projecten en samenwerkingen.

Meer info en contact?

Bo Goeminne
bo@fmdo.be
0483 59 56 05

In samenwerking met:

Arktos
FMDO
iDrops
kleinVerhaal
Koest! van Yannick Dumarey
Proper Strand Lopers
Push Skate Academy
Tomates Crevettes
ZANDZAND