Hoe kan je anderstalige ouders betrekken?

Betrokken ouders hebben een positieve invloed op de schoolcarrière van een leerling. Maar vaak merken leerkrachten dat het niet eenvoudig is om anderstalige ouders bij het schoolgebeuren te betrekken. Vanuit ons project Onderwijsambassadeurs geven ouders met migratieachtergrond zelf tips over hoe zij betrokken willen worden. 

1. Het is niet omdat je ouders niet op school ziet, dat ze niet betrokken zijn

Dat je ouders met migratieachtergrond weinig op een oudercontact ziet, of nog nooit met hen gesproken hebt, betekent niet dat er geen interesse is vanuit de ouders. Veel ouders beseffen dat onderwijs de toekomst is voor hun kind. Maar in andere landen verschilt het schoolsysteem en de cultuur rond onderwijs enorm. Daarbovenop zijn er nog heel wat andere drempels die ervoor zorgen dat de stap voor anderstalige ouders soms te groot is. Bij Onderwijsambassadeurs krijgen we echter zeer veel vragen over het onderwijs in Vlaanderen. De interesse is er zeker, maar hoe krijg je ouders met een migratieachtergrond effectief naar school? 

2. Drempels 

Sommige ouders gaan niet naar het oudercontact omdat ze bang zijn dat ze er niets van zullen begrijpen. Of omdat ze zelf schaamte voelen over hun kennis van het Nederlands. Maar soms weten ouders gewoon niet wat een oudercontact of een oudercomité is. Bijgevolg wetenweet de ouders ook niet zeker of ze bijvoorbeeld welkom zijn in een oudercomité.

In sommige gevallen vergeten ouders ook dat er oudercontact is. Niet omdat ze het niet belangrijk vinden, maar omdat ze vaak met een heleboel dingen tegelijk bezig zijn. Er komt voor nieuwkomers een massa aan administratie bovenop de lessen Nederlands en het uitzoeken naar hoe je je leven in een ander land nu eigenlijk organiseert. 

3. Creatieve oplossingen

De oplossingen kunnen eenvoudig zijn:.

  • Wees als leerkracht duidelijk over je verwachtingen van een ouder. Is het de bedoeling dat ouders elke week de agenda tekenen? Communiceer dat duidelijk, want niet elke ouder kent deze gewoonte. 
  • Wat taal betreft kan je als school opteren om een tolk in te schakelen. Of je kan als school een beroep doen op onze oOnderwijsambassadeurs om ouders vertrouwd te maken met het Vlaams onderwijssysteem. 
  • Daarnaast is het vooral om te tonen aan anderstalige ouders dat ze echt welkom zijn op de school. Een koffiemomentje voor alle ouders is een eenvoudige oplossing, maar ook het kind toelaten om zijn cultuur op school te kunnen tonen. Zo weet de ouder dat de culturele identiteit van het kind welkom is (en bijgevolg zij ook welkom zullen zijn). Een mondiale dag, een schoolfeest met verschillende culturen… Met een creatief gebaar tonen dat alle culturen welkom zijn, maakt een groot verschil. 
  • Heel wat ouders zijn oprecht geïnteresseerd in de studieloopbaan van hun kind, maar weten niet altijd dat ze welkom zijn op school. Met creatieve oplossingen en taalhulp waar nodig, kunnen de drempels van ouders weggewerkt worden. 

Voor je ouders kan betrekken, moet je ze natuurlijk eerst bereiken. Dit artikel geeft concrete tips over hoe je dat kunt doen en via welke kanalen dat het beste werkt. 

_____

Onderwijsambassadeurs leidt anderstalige vrijwilligers op over het schoolsysteem in Vlaanderen. In hun eigen taal geven zij die cruciale informatie door aan andere ouders via een educatief spel. Meer informatie over het project leer je hier.