Onderwijsambassadeurs Brugge

Onderwijsambassadeurs is een project waar mensen met migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal. Hiervoor volgen ze eerst een opleiding bij FMDO en maken ze gebruik van ons educatief spel Ouders zonder Grenzen.

Voor ouders:

Wil je beroep doen op een onderwijsambassadeur? Laat dit dan weten aan de school van jouw kind en nodig samen een onderwijsambassadeur uit!

Wil je zelf ambassadeur worden? We zoeken mensen met migratieachtergrond die vormingen over opvoeding en onderwijs willen volgen en daarna hun kennis en ervaring willen doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal. Momenteel is een vormingenreeks bezig, in januari 2021 start de volgende reeks waar je alvast voor kunt inschrijven.

Tijdens de vormingen worden verschillende thema’s besproken:

  • Het schoolsysteem in Vlaanderen
  • Schoolkosten
  • Het CLB
  • Meertaligheid
  • Diversiteit in het onderwijs
  • Vrije tijd
  • Ouderbetrokkenheid
  • Huiswerkbegeleiding

Naast de vormingen bezoeken we verschillende organisaties of projecten (bijv. het CLB,  de bibliotheek.…) die met onderwijs of opvoeding te maken hebben.

Voor scholen en andere organisaties:

Als school of organisatie kan je een beroep doen op onze onderwijsambassadeurs.

De onderwijsambassadeurs zijn geen professionelen maar enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers! Zij geven in hun eigen moedertaal hun kennis en ervaring door aan andere ouders. Dit gebeurt via het educatief spel Ouders zonder Grenzen.

Het spel wordt gespeeld met een groep ouders en een onderwijsambassadeur in eenzelfde taal. De onderwijsambassadeur is de begeleider van het spel en stelt zich neutraal op. Als school of organisatie nodig jij de ouders uit op een moment naar keuze. FMDO ondersteunt jou in het bereiken van de ouders door de uitnodiging voor het spelmoment te vertalen.

Als school of organisatie kan je ook een beroep doen op een onderwijsambassadeur voor activiteiten die je als school zelf organiseert.

Onze onderwijsambassadeurs spreken verschillende talen. De beschikbare talen in Brugge zijn momenteel: Arabisch, Bosnisch, Chinees, Frans, Engels, Nepalees, Somalisch, Spaans, Swahili en Turks.

Wil je graag dat een van onze onderwijsambassadeurs naar je school of organisatie in Brugge komt?

Neem dan nu contact op met de projectcoördinator Jade! Hou er rekening mee dat onze onderwijsambassadeurs geen tolken zijn en ons aanbod steeds afhankelijk blijft van de beschikbaarheid van de onderwijsambassadeurs.

Meer info en contact?

Lina

lina@fmdo.be

Met de steun van de stad Brugge.

In samenwerking met de Diversiteitsdienst, de Dienst Flankerend Onderwijs, de Jeugddienst en het OCMW van Stad Brugge.