Toveren met boeken

Het voorleesmoment: een intiem moment tussen ouder en kind en dat bevordert de band tussen beiden.

Onderzoek wijst uit dat ouders een heel belangrijke rol spelen in de leesontwikkeling van hun kind. “Door voor te lezen, stimuleren ze niet alleen taalontwikkeling, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind, ze geven er ook leesplezier mee door.”

Met Toveren met boeken willen we ouders bewust maken van het belang van deze invloed.

Tijdens dit project zet FMDO in op leesbevordering door het leesplezier aan te boren bij ouders met een migratieachtergrond, met hun kinderen als bondgenoot. Door te lezen zowel in het Nederlands als in hun moedertaal stimuleren we taalontwikkeling op spontane wijze. Tijdens dit traject diepen we eigen leeservaringen en– herinneringen uit zonder voorlezen op te dringen aan de ouders.

Er worden in zowel Kortrijk als Oostende 2 workshopreeksen gegeven. 

Workshops

Kortrijk 
Workshop 1Di. 13 september(13u30 tot15u30)Kind en Gezin(Dam 8a – 8500 Kortrijk)
Workshop 2Di. 27 september(13u30 tot15u30)Kind en Gezin(Dam 8a – 8500 Kortrijk)
Workshop 3Don. 13 oktober(13u30 tot15u30)Kind en Gezin(Dam 8a – 8500 Kortrijk)
Workshop 4Di. 25 oktober(13u30 tot15u30)Kind en Gezin(Dam 8a – 8500 Kortrijk)
Workshop 5Di. 8 november(13u30 tot15u30)Kind en Gezin(Dam 8a – 8500 Kortrijk)
Workshop 6Zat. 26 november(13u30 tot15u30)Kind en Gezin(Dam 8a – 8500 Kortrijk)
Oostende 
Workshop 1Di. 20 september(13u30 tot15u30)Marcelline(Weeshuisstraat 1A-Oostende)
Workshop 2Di. 4 oktober(13u30 tot15u30)Bibliotheek Oostende (Wellingtonstraat 14-Oostende)
Workshop 3Di. 18 oktober(13u30 tot15u30)Bibliotheek Oostende (Wellingtonstraat 14-Oostende)
Workshop 4Di. 8 november(13u30 tot15u30)Marcelline(Weeshuisstraat 1A-Oostende)
Workshop 5Di. 22 november(13u30 tot15u30)Bibliotheek Oostende (Wellingtonstraat 14-Oostende)
Workshop 6Zat. 10 december(13u30 tot15u30)Bibliotheek Oostende (Wellingtonstraat 14-Oostende)

Inschrijven: parvaneh@fmdo.be – 0492 27 59 44


Toveren met boeken is een project van FMDO met de steun van Literatuur Vlaanderen en ism Bibliotheek Oostende, Bibliotheek Kortrijk en Kind en Gezin Kortrijk.