Toveren met boeken

Het voorleesmoment is een intiem moment tussen ouder en kind en dat bevordert de band tussen beiden.

Wat?

Tijdens dit project zet FMDO in op leesbevordering door het leesplezier aan te bieden bij ouders met een migratieachtergrond, met hun kinderen als bondgenoot. Door in het Nederlands en in hun moedertaal te lezen, wordt de taalontwikkeling op een spontane manier gestimuleerd. Eigen leeservaringen en– herinneringen krijgen een plek tijdens dit traject zonder voorlezen op te dringen aan de ouders.

Waarom?

Onderzoek wijst uit dat ouders een heel belangrijke rol spelen in de leesontwikkeling van hun kind. “Door voor te lezen, stimuleren ze niet alleen taalontwikkeling, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind, ze geven er ook leesplezier mee door.” Het project Toveren met boeken wil ouders hierover bewust maken.

Er werden intussen in Kortrijk en Oostende workshopreeksen gegeven. 

Meer info?

Contacteer Pauline of Bo voor meer info:

Pauline Verougstraete
Projectmedewerker Compagnons en Boek & Babbels Brugge

0487 77 40 88
pauline@fmdo.be

pauline@fmdo.be
Bo Goeminne
Educatief medewerker Oostende en stafmedewerker

0483 59 56 05 
bo@fmdo.be

bo@fmdo.be

Toveren met boeken is een project van FMDO met de steun van Literatuur Vlaanderen en i.s.m. bibliotheek Oostende, bibliotheek Kortrijk en Kind en Gezin Kortrijk.