Geweld in al haar kleuren

Geweld in al haar kleuren is een project waar FMDO en Brusselse lidverenigingen samengewerkt hebben in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Zowel binnen de verenigingen als met alle verenigingen samen gingen we aan de slag om intrafamiliaal geweld te definiëren en delende we ervaringen/meningen met respect voor elkaars religieuze, culturele en generationele denkkaders. Lees verder om de verschillende trajecten dat de verenigingen hebben doorlopen te verstaan.

@Charlotte Vandendwije

Het Meervoud is een vereniging die al jarenlang met vrouwen werkt in Sint Agatha Berchem ze zijn dan ook een aanspreekpunt voor vrouwen in de buurt. Zij konden door middel van het project hun achterban meer informeren over geweld.  Ze hebben infosessies georganiseerd rond partner- en intrafamiliaal geweld waarbij vooral gefocust werd op sensibilisering. Verder hebben ze ook kunstateliers georganiseerd onder begeleiding van een therapeut die veel ervaring heeft rond het thema. De vrouwen konden hun gevoelens rond het thema uiten op een creatieve wijze.

 

 

Verenigingen Ardaps en Firfec bandundu hebben samengewerkt om hun achterban te informeren en te sensibiliseren ronde de verschillende vormen van intrafamiliaal geweld. Ze zijn van start gegaan in januari met het informeren over de verschillende soorten van geweld die er zijn. Veel mensen zien intrafamiliaal geweld vaak enkel als fysiek partnergeweld en voornamelijk als geweld op vrouwen, deze twee

verenigingen wouden daar verandering in brengen. Zij bespraken financieel geweld, geweld op ouders, verbaal / psychisch geweld en senioren geweld met hun achterban. Daarna hebben ze met hun achterban gekozen om een traject geweldloze communicatie te volgen. De senioren hebben ook een brochure opgesteld met alle belangrijkste informatie die ze hebben bijgeleerd vanuit het traject en deze willen ze graag naar een breder publiek communiceren. De brochure kan je aanvragen bij de voorzitters van Ardaps en Firfec bandundu zowel in Nederlands als in het Frans.

Vereniging MICV koos er voor om een kortfilm te maken rond financieel geweld van kinderen naar ouders toe en hierover in gesprek te gaan. Verder hebben ze in samenwerking met Partage en couleur een feest georganiseerd voor de dag van de vrouw waarbij de vrouw werd gevierd. Verder werd de kort film vertoont op 10 juli in kaaitheater voor de achterban van de 5 verenigingen samen.  Deze kortfilm kan aangevraagd worden bij de voorzitster van MICV om te komen tonen en het gesprek aan te gaan.

 

Tot slot heeft Partage en Couleurs met de jongeren gekozen voor videotrajecten in samenwerking met Mix-Up vzw. Ze organiseerde verschillende debatavonden en namen ook deel aan verschillende activiteiten bij de andere verenigingen. Vanuit de gedachten die daar werden uitgewisseld gingen de jongeren aan het werk en schreven ze gedichten. Enkele jongeren kozen om een interview te maken samen met de senioren van Firefec Bandundu zodat hun gedachten die ze doorheen de debatten meekregen niet verloren gaan. Een selectie van de video’s zijn te zien op de Youtube kanaal van FMDO. Clik zeker even door naar de Youtube kanaal van FMDO.

Deze project werd mogelijk gemaakt door de steun van


En in samenwerking met Het Meervoud, Ardaps, MICV , FIREFEC Bandundu en Partage en Couleurs.