Reflectie-avond Congo : een hoopvolle toekomst

Congolezen samenbrengen in (West-)Vlaanderen. Vanuit deze mooie doelstelling organiseerde FMDO samen met lidvereniging NKONGA-UFD en Wereldhuis West-Vlaanderen een reflectie-avond voor Vlaams-Congolese diaspora op 27 juni.

Via de ruime Congolese achterban brachten we een 30-tal voorzitters, spilfiguren en sympathisanten samen, met één gemeenschappelijk doel : een samenwerking tussen de Congolese verenigingen tot stand brengen om gemeenschappelijke acties te ontwikkelen in alle provincies van Congo én in België.

De deelnemers beseften dat het al jarenlang niet gemakkelijk is om Congolezen, vaak uit diverse provincies in het enorme thuisland, te verbinden. Maar de wil om in de toekomst efficiënter en meer samen te werken, was al snel duidelijk. Na een mooie inleiding door Chantal Kabangu Tshibola, was het tijd om enkele hete hangijzers aan te kaarten.

Na brainstormsessies in 3 groepen vonden de deelnemers al snel een gemeenschappelijk raakpunt : de oprichting van een Congolees platform. Binnen dit platform zullen in de toekomst gemeenschappelijke acties worden besproken, werkgroepen opgericht en meer Congolezen samengebracht worden.

De deelnemers richtten reeds een voorbereidende commissie op, die de verdere coördinatie van het overlegplatform zal voorbereiden en uitvoeren. Een hoopvolle toekomst dus voor de talrijke Congolezen in West-Vlaanderen na deze interessante, positieve avond.

 

Deel