Samen zomeren en Nederlands oefenen in Brugge

Er werden 14 activiteiten geselecteerd in Brugge waarop mensen kunnen aansluiten. Een aantal Nederlandstalige vrijwilligers nemen, samen met de anderstaligen, deel.
Download de flyer voor het volledige overzicht.

Iedereen is van harte welkom! De activiteiten zijn gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. Bij elke activiteit staat bovendien de naam en het nummer vermeld van de Nederlandstalige contactpersoon die ook aanwezig zal zijn.

Bij vragen over de concrete activiteit of indien de plaats van afspraak niet zo duidelijk is, kan er zeker contact worden genomen.

Het initiatief ‘Samen zomeren’ kadert binnen het aanbod ‘Oefenkansen Nederlands’ van de stad Brugge. Het wil anderstaligen kansen bieden om het Nederlands te blijven oefenen. In de lange zomerperiode worden er immers minder leer- en oefenkansen georganiseerd. Daarnaast is het ook een mooie manier om elkaar te ontmoeten in een losse context.

 

Deel