Zet jij je in voor het zuiden? Werk je rond wereldburgerschap? Waag je kans en dien je project in!

07 apr 2023

Initiatieven met het zuiden als diasporavereniging

Zet je vereniging zich in voor en met het zuiden? Wil je samen met een zuidpartner een initiatief opstarten dat bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s)? Dan heeft de provincie West-Vlaanderen heel wat mogelijkheden om je project te ondersteunen.

De provincie wil het belang van internationale solidariteit in West-Vlaanderen verhogen, initiatieven in het zuiden ondersteunen en meehelpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (zoals geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, minder ongelijkheid, …) te realiseren.

Alle info bij Pieter Santens van het Wereldhuis – 051 26 50 52 – 0499 56 59 88 – pieter.santens@west-vlaanderen.be

Je aanvraag indienen (tot 30 september 2023), kan via deze link.

Initiatieven rond wereldburgerschap als diasporavereniging

Onze wereld beperkt zich al een hele tijd niet meer tot de kleine leefgemeenschap onder de kerktoren. We zijn burgers van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, Europa én de wereld. We leven in een wereld waarbij alles onderling verbonden is. Iedereen is inwoner van deze wereld, je hebt geen keuze. Maar of je wereldburger bent of niet, is wél een keuze: in je denken, je houding, je handelen.

We leven allen samen op één aarde en we staan voor dezelfde uitdagingen. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst moet de kans krijgen menswaardig te kunnen leven. En daarvoor zal iedereen haar of zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen om mee te werken aan een meer solidaire en inclusieve wereld. We zijn onderling afhankelijk van elkaar en dragen een gedeelde verantwoordelijkheid over onze wereld.

Met het vernieuwde reglement voor diasporaverenigingen ‘wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ wil de provincie het belang voor mondiale solidariteit verhogen.

Aan het broeden op een dynamisch wereldburgerproject?

Alle info bij Stefan Lannoo van het Wereldhuis – 051 26 50 54 – 0476 25 13 13 – stefan.lannoo@west-vlaanderen.be

Je aanvraag indienen (tot en met 31 mei 2023), kan via deze link.

Aarzel niet om contact op te nemen met de medewerkers van het Wereldhuis van de provincie. Ze willen je niet alleen financieel ondersteunen, maar ook meedenken over je project. Bij de start van een project, bij een probleem of twijfel, kun je altijd bellen, mailen of langskomen.  

Deze oproep is een samenwerking tussen FMDO, Wereldhuis en Vives.

© Femke den Hollander
Deel