Een reis van groei en leren

19 feb 2024

In een wereld waarin ze zich altijd vol passie heeft ingezet, viel het haar op dat veel vrouwen met een migratieachtergrond niet dezelfde kansen kregen. Vooral in sectoren gedomineerd door mannen, zoals de ingenieurswereld, leken de dromen van veel vrouwen te vervagen. Maar Olga, een vrouw van Zuid-Amerikaanse origine, besloot dat het tijd was voor verandering.

Gedreven door het verlangen om vrouwen, vooral op professioneel gebied, te ondersteunen en te versterken, richtte ze samen met een bevriende psychologe de organisatie ‘Amberes entre Nosotras’ op in Antwerpen. Wat begon als een reactie op de genderongelijkheid in de ingenieurswereld, groeide al snel uit tot een breder streven naar meer ‘vrouwenempowerment’ op alle niveaus van het leven.

Ze ontdekte dat de uitdagingen niet beperkt bleven tot ingenieursbanen, maar doordrongen zijn in alle facetten van het dagelijks leven. Met vastberadenheid en door samen te werken, richtte ze haar op de ondersteuning van vrouwen met een migratieachtergrond. Een fundament van solidariteit tussen vrouwen, waarbij ze met elkaar in gesprek gaan, oplossingen zoeken en elkaar op alle fronten van het leven bijstaan. Of het nu gaat over werk, juridische kwesties, familie of iets anders.

Om dit doel te verwezenlijken, organiseert Olga workshops en werkt ze samen met externe organisaties. Haar focus ligt vooral op Spaanstalige vrouwen. Ze streeft ernaar om een krachtige gemeenschap van vrouwen te creëren, waar de vrouwen hun dromen mogen nastreven en elkaar kunnen ondersteunen op de weg naar succes.

“Perfectie is niet mijn streven; het is een reis van groei en leren.”

Via een speciale reeks psycho-educatieve workshops onder de naam ‘Mindspring’, richt Olga zich op deelnemers met een migratieachtergrond die vastzitten in een negatieve spiraal. De dames krijgen tijdens zes sessies tools om die vicieuze cirkel te doorbreken.

De workshops zijn een geruststelling voor de deelnemers: ze staan er niet alleen voor in hun strijd. Het delen van ervaringen binnen de groep creëert een gevoel van gemeenschap en begrip.

Een ander opvallend verhaal kwam uit een workshop hoe je een job in België zoekt. Een jonge vrouw, die een masteropleiding volgde, overwoog alles aan de kant te zetten omdat ze bang was voor het professionele leven. De workshop was gericht op het verbeteren van haar LinkedIn-profiel en cv en dit bleek voor haar een keerpunt. Ze ontdekte succesverhalen die haar inspireerden om toch door te zetten.

Opmerkelijk genoeg volgde ze de workshop voor een tweede keer bij, omdat ze er zoveel aan had. Haar verhaal is een krachtige getuigenis en bewijst dat deze workshops niet alleen inzicht bieden, maar echt levens veranderen. Ze koos ervoor om terug te komen en haar succesverhaal te delen, in de hoop anderen te inspireren.

Voor Spaanstalige vrouwen en eigenlijk alle nieuwkomers in België zijn er heel wat uitdagingen. Eerst en vooral is er die taalbarrière. Dat is meestal het eerste waar mensen tegenaan lopen en eerlijk gezegd, het is niet gemakkelijk. Als je de taal niet goed spreekt, voel je je vaak onzeker en sluit je jezelf soms af omdat je bang bent om fouten te maken.

Een ander probleem is de discussie rond diploma’s. Het kan behoorlijk frustrerend zijn dat je diploma in België niet erkend is. Het maakt het vaak lastiger om werk te vinden of om verder te studeren.

Maar gelukkig doet de organisatie van Olga daar iets aan. Ze organiseert workshops waar experts uitleggen hoe alles hier werkt. Vooral de taalproblemen en de erkenning van diploma’s komen aan bod. Ze delen handige info en tips om de vrouwen door al die ingewikkelde zaken te loodsen.

En alsof dat nog niet genoeg is, werkt Amberes entre Nosotras samen met psychologen. Ze zijn er om te luisteren, hun gevoelens te begrijpen en hen een positief gevoel te geven. 

Met deze aanpak hoopt Olga niet alleen praktische problemen aan te pakken, maar ook een plek te bieden waar Spaanstalige vrouwen en eigenlijk alle vrouwen met een migratieachtergrond zich gesteund voelen. Olga hoopt dat iedereen hier de kans krijgt om zijn of haar talenten te tonen en zich succesvol in België te integreren.

Bij Amberes entre Nosotras laten ze echt de stemmen van de vrouwen horen. Olga zorgt ervoor dat iedereen die deelneemt aan de vergaderingen de kans krijgt om een eigen zegje te doen en impact te hebben. Hoe? Simpel: ze vraagt tijdens de workshops aan alle vrouwen om een eigen inbreng, zowel online als offline. Ze wil weten welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn en waarover ze graag meer willen weten. Zo bepaalt de organisatie niet alleen de agenda, maar zijn het vooral de aanwezige vrouwen die dat doen. Het is een manier om de stem van de deelnemers te horen zodat de bijeenkomsten relevant zijn voor iedereen die meedoet. Het draait allemaal om samenwerken en ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft om gedachten en ideeën te delen.

“Internationale Vrouwendag heeft voor mij een diepe betekenis door sterke vrouwen in mijn familie. Mijn grootmoeder was een fervent voorstander van ‘women empowerment’. Haar vastberadenheid heeft me gevormd.”

In 2024 kijkt Olga naar zichzelf als vrouw met een positieve ingesteldheid. Ze besloot dat perfectie niet haar streven is, want dit is niet realistisch en vooral uitputtend. Het is eerder een reis van groei en leren. 

Wat Olga wel nastreeft, is haar best doen met de kennis en ervaring die ze heeft. In haar diverse rollen als moeder, vriendin, vrijwilliger en werknemer streeft ze naar een evenwicht. Ze wil niet perfect zijn in elke rol, maar eerder authentiek en betrokken. Olga realiseert zich dat het balanceren van deze verschillende aspecten in haar leven een voortdurende uitdaging is, maar ze is vastbesloten om zo goed als mogelijk te doen wat ze kan.

Als moeder wil Olga haar kinderen liefde en begrip meegeven, ook al kan ze niet altijd op alles antwoorden. Als vriendin wil ze er zijn voor haar dierbaren in goede en slechte tijden. Als vrijwilliger hoopt Olga op een positieve impact in de gemeenschap. En als werknemer streeft ze naar professionaliteit en persoonlijke groei.

Voor Olga heeft Internationale Vrouwendag een diepe betekenis, voornamelijk door de invloed van sterke vrouwen in haar familie. Haar grootmoeder, geboren in 1905, was een fervent voorstander van ‘women empowerment’ in een tijd waarin vrouwen vooral thuis bleven. Ondanks deze beperkingen wist ze stiekem schoolboeken van haar broers te bemachtigen, waardoor ze leerde schrijven, lezen en tekenen. Door deze vaardigheden kon ze later de boerderij waar ze woonde en werkte, beheren. Toen ze Olga kreeg, streefde ze ernaar haar alle kansen te geven en deed ze er alles aan om dit mogelijk te maken. 

Deze vastberadenheid werd overgedragen aan haar dochter, Olga’s moeder, die deze eigenschappen erfde. In haar tijd was ze de enige vrouw die wiskunde studeerde aan de universiteit en behaalde ze haar master. Ze reisde, werkte en dacht niet meteen aan het traditionele familieleven. Dat kwam pas later. Deze unieke levenshouding en kijk op de rol van vrouwen gaf ze door aan Olga en het heeft haar gevormd tot een vastberaden persoon. Voor haar vertegenwoordigt Internationale Vrouwendag niet alleen het vieren van de wereldwijde prestaties van vrouwen, maar is het een eerbetoon aan de krachtige vrouwen in haar omgeving die streden voor meer ‘women empowerment’ en gelijke kansen. Het herinnert Olga eraan dat vastberadenheid en opvoeding belangrijke sleutels zijn om je dromen na te jagen.

Amberes entre Nosotras werkt aan enkele boeiende toekomstplannen. Een opmerkelijk project is een workshop in samenwerking met Amorika, gericht op moederschap en ouderschap, vooral voor mensen met een migratieachtergrond. Wat deze workshop uniek maakt, is de artistieke insteek. De focus ligt niet specifiek op het geslacht, maar op het delen van ervaringen op een creatieve manier.  

Daarnaast werkt ze aan een workshop therapeutisch schrijven, op grote vraag van de deelnemers. Hoewel ze streeft naar meer regelmatige sessies, zijn er ook praktische uitdagingen om dit regelmatig te organiseren.

De workshop ‘persoonlijk strategisch plan’ is een ander initiatief dat ze overweegt. Deelnemers krijgen de kans om hun leven zelf in handen te nemen. Het is gericht op empowerment en het nemen van controle over verschillende aspecten van het leven. Want wat is er mooier dan zelf je weg te kunnen uitstippelen? Laat ons daar in 2024 met z’n allen voluit voor gaan.

Meer weten over Amberes entre Nosotras? Volg ze op Facebook of neem contact op met Olga via amberesentrenosotras@gmail.com.

*FMDO vzw (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt mensen in deze diverse samenleving en doet dat met sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond en gedreven vrijwilligers die het hart van FMDO vormen.​ www.fmdo.be. 

Tekst door Mara De Gruyter, student communicatie bij FMDO

Deel