Wonen in diversiteit in Kortrijk

De verkiezingen komen dichterbij, en dus werd het tijd om enkele hoofdthema’s voor te schotelen aan de Kortrijkzanen. Daarom ging op 22 september een interessante namiddag door in Poortgebouw V-Tex (een volksbuurt) : Wonen in Diversiteit in Kortrijk. Dit werd georganiseerd door FMDO, in samenwerking met VormingPlus MZW, OpenDeur vzw, Bibliotheek Kortrijk, Buda en Agentschap Integratie & Inburgering.

Kortrijkzanen en politici werden uitgenodigd om samen na te denken over wonen in diversiteit. Hiervoor hadden we 4 deelthema’s vooruitgeschoven :

  • Eenzaamheid in diversiteit (thuis voelen, buurtschap, aansluiting zoeken in de buurt)
  • Discriminatie op huurmarkt en in het samenleven
  • Godsdienst (Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar zijn de grenzen?)
  • Kinderen opvoeden en school

De opkomst was iets groter dan we verwachtten (foei foei, inschrijven op voorhand!), maar we hadden gelukkig genoeg stoelen om interessante cirkelgroepen te vormen. De cirkelgesprekken hadden een uniek karakter : vertegenwoordigers van politieke partijen konden zich niet mengen in het debat. Ze werden aangespoord om vooral te luisteren naar de deelnemers, wat niet altijd even gemakkelijk was.

Na veel interessante voorstellen en bezorgdheden gehoord te hebben, was het tijd aan de politici. Per partij mocht 1 vertegenwoordiger per partij het woord nemen in de zaal en in 4 minuten (ja, er werd getimed!) vertellen wat ze meenemen uit de gesprekken en dit koppelen aan hun programma.

Met dit initiatief hopen we dat de aanwezigen een duidelijker beeld kregen over de partijprogramma’s en leerden van elkaar wat wonen in diversiteit betekent. De aanwezigen konden ook al oefenen op de stemcomputer van Stad Kortrijk, want voor velen wordt het de eerste keer.

Deel