Team Up

Team Up matcht mentoren en werkzoekenden met migratieachtergrond in West-Vlaanderen.

Een traject met een missie

Werk zoeken met een migratieachtergrond is niet gemakkelijk. Daar willen de mentoren van Team Up een handje bij helpen. Team Up-mentoren zijn enthousiaste vrijwilligers met een stevige kennis over een bepaalde sector. Zes maanden lang begeleiden ze een mentee in zijn zoektocht naar werk. Dat doen ze door bijvoorbeeld specifieke woordenschat aan te leren, maar ook door samen te zien welke jobs of stages geschikt kunnen zijn voor een van de Team Up-mentees. Zo versterken ze het professionele profiel van hun mentee en vergroten ze hun slaagkansen op de arbeidsmarkt.

Team Up matcht en ondersteunt

Team Up verbindt mentoren en mentees op basis van hun woonplaats (Kortrijk, Brugge, Oostende) en gemeenschappelijke interesses. Tijdens het traject ondersteunt Team Up met vormingen, intervisiemomenten en concrete tips en tricks.

Ook digitaal

Team Up werkt gewoonlijk met fysieke intervisiemomenten, vormingen en ontmoetingen. Maar wanneer dat niet mogelijk is, werkt Team Up ook digitaal. Het projectteam staat klaar met tips en tricks om mentor en mentee te begeleiden.

Interesse om mentor of mentee te worden? Woon of werk je in West-Vlaanderen? Vul dan je gegevens in op onze inschrijvingspagina.

Nora of Haroun van Team Up contacteren je dan voor een (digitaal) verkennend gesprek!

Team Up is een project van FMDO vzw en VDAB West-Vlaanderen.


Meer lezen: